Služba za zajedničke poslove organa i tijela Federacije Bosne i Hercegovine

 • 30.12.2021.
 • Direktor: Davorin Korać

  Hamdije Čemerlića 2, Sarajevo
  Telefon + 387 33 66 34 24
  Fax: + 387 33 22 30 14

  Direktor


  Davorin Korać
  Hamdije Čemerlića 
  Telefon: + 387 33 66 34 24; 21 67 15
  Fax: ++ 387 33 22 30 14

   

  Sekretar


  Hamdije Čemerlića
  Telefon: + 387 33 66 34 24; 21 67 15
  Fax: ++ 387 33 22 30 14

  Organizacijska struktura


  • Kabinet direktora
  • Ured za poslove Službe u Mostaru 
  • Odjeljenje za pravne poslove i poslove osiguranja objekata
   • Odsjek za pravne i kadrovske poslove
   • Odsjek za unutrašnje osiguranje objekata i protupožarne zaštite
   • Pisarnica
  • Odjeljenje za stambene i imovinsko-pravne poslove
   • Odsjek za stambene poslove
   • Odsjek za imovinsko-pravne poslove
  • Odjeljenje za finansijsko materijalne poslove, javne nabavke i uskladištenje roba 
   • Odsjek za knjigovodstvo, finansijske poslove i poslove informatike
   • Odsjek za provođenje postupka javnih nabavki, uskladištenje i evidenciju roba
  • Odjeljenje za investiciono i tekuće održavanje
   • Odsjek za održavanje mašinskih postrojenja i instalacija
   • Odsjek za održavanje elektro-uređaja i instalacija
   • Odsjek za građevinsko-zanatske poslove
   • Odsjek za spremanje i uređenje radnog prostora
  • Servis za pružanje ugostiteljskih usluga
   • Odsjek za pružanje ugostiteljskih usluga
   • Odsjek za analizu, kontrolu i evidenciju u ugostiteljstvu
  • Servis za pružanje usluga prijevoza
  • Samostalni izvršilac - Stručni savjetnik za poslove interne revizije 

   

  Djelokrug


  Služba obavlja poslove koji se odnose na:

  • finansijsko knjigovodstvene poslove za organe i tijela Federacije Bosne i Hercegovine;
  • vođenje evidencije o nekretninama na kojima pravo raspolaganja imaju federalna tijela;
  • vođenje evidencija i upravljanje pokretnom i nepokretnom imovinom prijašnjeg Federalnog ministarstva odbrane / Federalnog ministarstva obrane;
  • održavanje stanova vezanih za vršenje Službene dužnosti, odnosno vršenje određene funkcije; 
  • investiciono i tekuće održavanje Službenih zgrada, uredskog prostora, instalacija i inventara, te drugih objekata u vlasništvu federalnih tijela;
  • održavanje tehničko-informatičke, elektroničke i kancelarijske opreme i uređaja;
  • snimanje sjednica Vlade, prijepis, štampanje pisanih materijala; 
  • unutrašnje osiguranje poslovnih zgrada kojima raspolažu ili koje koriste federalna tijela, ako to osiguranje nije riješeno a drugi način;
  • pružanje ugostiteljskih usluga u internim restoranima i bifeima poslovnih zgrada i prostorija koje koriste federalni organi, ako to nije riješeno na drugi način; 
  • prijevoz Službenim vozilima, njihovo garažiranje i održavanje, ako to nije riješeno na drugi način; 
  • čišćenje poslovnog i drugog prostora.

  Služba po potrebi obavlja i druge poslove koji joj se stave u zadaću, a po svojoj prirodi spadaju u djelokrug zajedničkih poslova.

   

  Osnovni dokumenti koji reguliraju rad


  • Zakon o orgnizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, 35/05).
  • Zakon o upravi u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br 28/97 i 26/02).
  • Zakon o državnoj slžbi u Federaciji Bosne i Hercegovine ( „Službene novine Federacije BiH“, br. 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/ 05 i 8/06) .
  • Zakon o namještenicima u organima državne Službe u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 49/05).
  • Uredba o Službi za zajedničke polove organa i tijela Federacije BiH ("Službene novine Federacije BiH", br.15/97,46/06, 10/07, 17/09 i 12/14).
  • Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji Službe za zajedničke poslove organa i tijela Federacije Bosne i Hercegovine broj: 01-02-2289/12 od 10.09.2012. godine i broj: 01-02-2653/13 od 21.06.2013. godine.