Služba za zajedničke poslove organa i tijela Federacije Bosne i Hercegovine

Direktor: Davorin Korać

 

Sekretar


Hamdije Čemerlića
Telefon: + 387 33 66 34 24; 21 67 15
Fax: ++ 387 33 22 30 14

Organizacijska struktura


 • Kabinet direktora
 • Ured za poslove Službe u Mostaru 
 • Odjeljenje za pravne poslove i poslove osiguranja objekata
  • Odsjek za pravne i kadrovske poslove
  • Odsjek za unutrašnje osiguranje objekata i protupožarne zaštite
  • Pisarnica
 • Odjeljenje za stambene i imovinsko-pravne poslove
  • Odsjek za stambene poslove
  • Odsjek za imovinsko-pravne poslove
 • Odjeljenje za finansijsko materijalne poslove, javne nabavke i uskladištenje roba 
  • Odsjek za knjigovodstvo, finansijske poslove i poslove informatike
  • Odsjek za provođenje postupka javnih nabavki, uskladištenje i evidenciju roba
 • Odjeljenje za investiciono i tekuće održavanje
  • Odsjek za održavanje mašinskih postrojenja i instalacija
  • Odsjek za održavanje elektro-uređaja i instalacija
  • Odsjek za građevinsko-zanatske poslove
  • Odsjek za spremanje i uređenje radnog prostora
 • Servis za pružanje ugostiteljskih usluga
  • Odsjek za pružanje ugostiteljskih usluga
  • Odsjek za analizu, kontrolu i evidenciju u ugostiteljstvu
 • Servis za pružanje usluga prijevoza
 • Samostalni izvršilac - Stručni savjetnik za poslove interne revizije 

 

Djelokrug


Služba obavlja poslove koji se odnose na:

 • finansijsko knjigovodstvene poslove za organe i tijela Federacije Bosne i Hercegovine;
 • vođenje evidencije o nekretninama na kojima pravo raspolaganja imaju federalna tijela;
 • vođenje evidencija i upravljanje pokretnom i nepokretnom imovinom prijašnjeg Federalnog ministarstva odbrane / Federalnog ministarstva obrane;
 • održavanje stanova vezanih za vršenje Službene dužnosti, odnosno vršenje određene funkcije; 
 • investiciono i tekuće održavanje Službenih zgrada, uredskog prostora, instalacija i inventara, te drugih objekata u vlasništvu federalnih tijela;
 • održavanje tehničko-informatičke, elektroničke i kancelarijske opreme i uređaja;
 • snimanje sjednica Vlade, prijepis, štampanje pisanih materijala; 
 • unutrašnje osiguranje poslovnih zgrada kojima raspolažu ili koje koriste federalna tijela, ako to osiguranje nije riješeno a drugi način;
 • pružanje ugostiteljskih usluga u internim restoranima i bifeima poslovnih zgrada i prostorija koje koriste federalni organi, ako to nije riješeno na drugi način; 
 • prijevoz Službenim vozilima, njihovo garažiranje i održavanje, ako to nije riješeno na drugi način; 
 • čišćenje poslovnog i drugog prostora.

Služba po potrebi obavlja i druge poslove koji joj se stave u zadaću, a po svojoj prirodi spadaju u djelokrug zajedničkih poslova.

 

Osnovni dokumenti koji reguliraju rad


 • Zakon o orgnizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, 35/05).
 • Zakon o upravi u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br 28/97 i 26/02).
 • Zakon o državnoj slžbi u Federaciji Bosne i Hercegovine ( „Službene novine Federacije BiH“, br. 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/ 05 i 8/06) .
 • Zakon o namještenicima u organima državne Službe u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 49/05).
 • Uredba o Službi za zajedničke polove organa i tijela Federacije BiH ("Službene novine Federacije BiH", br.15/97,46/06, 10/07, 17/09 i 12/14).
 • Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji Službe za zajedničke poslove organa i tijela Federacije Bosne i Hercegovine broj: 01-02-2289/12 od 10.09.2012. godine i broj: 01-02-2653/13 od 21.06.2013. godine.