Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku roba – nabavka kompjuterske opreme i kancelarijskih mašina za potrebe Generalnog sekretarijata Vlade FBiH

  • 01.11.2022.