Odluka o poništenju postupka javne nabavke roba – nabavka kompjuterske opreme i kancelarijskih mašina za potrebe Generalnog sekretarijata Vlade FBiH - LOT 2

  • 02.11.2022.