Odluka o otkazivanju/poništenju postupka javne nabavke roba – nabavka kompjuterske opreme i kancelarijskih mašina – nabavka kancelarijskih mašina za potrebe Generalnog sekretarijata VFBiH

  • 09.01.2023.