Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku roba – nabavka kompjuterske opreme i kancelarijskih mašina – nabavka kancelarijskih mašina za potrebe Generalnog sekretarijata VFBiH

  • 08.12.2022.