Федерална управа за геодетске и имовинско - правне послове

Директор: Жељко Обрадовић

Хамдије Крешевљаковића бр. 96, Сарајево
Телефон:  + 387 33 201784
Факс: + 387 33 586 056

ДИРЕКТОР: ЖЕЉКО ОБРАДОВИЋ


Телефон: + 387 33 215-304
Факс:     + 387 33 215-304 


Организациона структура


  • Кабинет Директора
  • Сектор за премјер, картографију и комасацију земљишта
  • Сектор за катастар
  • Сектор за имовинско-правне и опште послове
  • Сектор за геоинформатику

     


Дјелокруг рада


Вршење управних, инспекцијских, информатичких и стручних послова из геодетске и имовинско-правне области на територији Федерације БИХ