БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА

Федерација Босне и Херцеговине

Влада Федерације Босне и Херцеговине

Федерална управа за геодетске и имовинско - правне послове

Директор: Жељко Обрадовић

Организациона структура


  • Кабинет Директора
  • Сектор за премјер, картографију и комасацију земљишта
  • Сектор за катастар
  • Сектор за имовинско-правне и опште послове
  • Сектор за геоинформатику

     


Дјелокруг рада


Вршење управних, инспекцијских, информатичких и стручних послова из геодетске и имовинско-правне области на територији Федерације БИХ