Федерални завод за програмирање развоја

Директор: в.д. Нијаз Авдукић

Дола 15, Сарајево

Тел: +387 33 667-272

Фаx: +387 33 212-625

 

 

Директор: в.д. Нијаз Авдукић

Тел: +387 33 667-272

Фаx: +387 33 212-625

 

 

Дјелокруг рада

 

Федерални завод за програмирање развоја врши истраживачке, стручно аналитичке и друге послове из надлежности Федерације који се односе на: програмирање развоја, анализу фактора и могућности привредног развоја и њихову презентацију на домаћем и страном тржишту; креирање стратегије и програма развоја и израду мјера развојне и економске политике; анализу и програмирање унапређивања структурних односа у привредном и друштвеном развоју (секторско, власничко, организационо и други облици структурних односа); програмирање кориштења, валоризације и заштите природних ресурса и мјера за њихово остваривање; израду макро-економских биланса, пропорција и глобалних агрегата раста; израду материјалних биланса земље; анализирање односа у области расподјеле, конципирање програма научно­­­- истраживачког рада од значаја за привредни развој и економску политику; програмирање развоја друштвених дјелатности у складу са стратегијом привредног развоја; регионални развој и систем његовог подстицања и сарадњу са институцијама које се баве питањима развоја у земљи и иноземству.