Федерална дирекција робних резерви

Директор: Тончо Баврка

Антуна Бранка Шимића бр.4, Сарајево

Тел: +387 33 207-911

Фаx: +387 33 210-138

 

ДИРЕКТОР: ТОНЧО БАВРКА

Тел: +387 33 207-911. лок.101

Фаx: +387 33 210-138

 

Организацијска структура

У Федералној дирекцији робних резерви су образоване три основне организацијске јединице и то:

 

  • Одјељење за робне резерве
  • Одјељење за правне и опће послове и
  • Одјељење за финансијско-рачуноводствене послове

 

Дјелокруг рада

 

Федерална дирекција у складу са законом врши стручне и друге послове претежно привредног карактера који се односе на формирање, набавку, територијални размјештај, осигурање простора за смјештај и чувања роба, надзор над ускладиштеним робама, обнављање, кориштење федералних робних резерви (у даљем тексту: робне резерве), пословање и финансирање робних резерви, провођење мјера ради интервенције на тржишту, билансирање роба за потребе резерви Федерације БиХ, сарадњу са одређеним федералним органима управе, другим институцијама и кантоналним органима управе који су надлежни за робне резерве као и друге послове одређене законом.