Федерални завод за пољопривреду

Директор: Омер Куртовић

Бутмирска цеста 40, Илиџа

Тел: +387 33 774-230

Фаx: +387 33 637-601

 

ДИРЕКТОР: ОМЕР КУРТОВИЋ

Тел: +387 33 774-230

Фаx: +387 33 637-601

 

Организацијска структура

  • Директор
  • Одјељење биљне производње са три одсјека
  • (Одсјек ратарства и повртларства, Одсјек воћарства и виноградарства, Одсјек заштите биља)
  • Одјељење анималне производње и технологије са два одсијека
  • (Одсјек сточарства и Одсјек технологије прехрамбених производа)
  • Одјељење за лабораторијске анализе са два одсјека
  • (Одсјек за контролу сјемена и садног материјала, дијагностику штетних организама и присуства ГМО-а и Одсјек за контролу животних намирница)
  • Одјељење за опште и рачуноводствене послове

 

Дјелокруг рада

 

Федерални завод за пољопривреду Сарајево је правни сљедбеник Пољопривредног института – Сарајево, а трансформација је услиједила доношењем Закона о измјенама и допунама Закона о федералним министарствима и другим тијелима федералне управе („Службене новине Ф БиХ“ бр. 38 од 04.07.2005.год). Овим Законом су дефинисани задаци које треба да реализује ова институција. Одлуком Владе ФБиХ о преузимању послова из надлежности Федреалног завода за пољопривреду Сарајево од Пољопривредног института из Сарајева број 148/06 од 30.03.2006. године (Сл.новине ФБиХ, број 20/06), потврђен је правни континуитет Завода као самосталне федералне установе- организације. Федерални завод за пољопривреду Сарајево обавља стручне и друге послове из надлежности Федерације Босне и Херцеговине („Службене новине ФБиХ“, број: 35/05, члан 28.), који се односе на: организацију извјештајно-прогнозних служби у заштити биља: узгојно-селекцијски рад у сточарству; цертифицирање сјемена и садног материјала пољопривредног биља; испитивање животних намирница; контролу квантитета и квалитета пољопривредних производа и њихових прерађевина, минералних гнојива и средстава за заштиту биља; послове из области духанске производње, воћарске производње, едукацију фармера, бригу о земљишту као основном природном ресурсу на подручју континенталне климатске регије, као и друге биљне и сточарске производње које су карактеристичне за ову регију.