Федерални хидрометеоролошки завод

Директор: Алмир Биједић

Бардакчије 12, Сарајево

Тел: +387 33 276-700

Фаx:+387 33 276-701

 

 

ДИРЕКТОР: АЛМИР БИЈЕДИЋ

Тел: +387 33 276-700

Фаx: +387 33 276-701

 

СЕКРЕТАР: -

Тел: +387 33 276-703

Фаx: +387 33 276-701

 

ОДНОСИ С ЈАВНОШЋУ: САБИНА ХОЏИЋ

Тел: +387 33 276-717

Фаx: +387 33 276-701

 

 

Организацијска структура

 

  • Сектор метеоролошких мјерења и прогнозе
  • Сектор примјењене метеорологије
  • Сектор хидрологије
  • Сектор животне средине
  • Сектор опћих послова
  • Центар за астрономију
  • Центар за сеизмологију
  • Центар за информационе технологије

 

Дјелокруг рада

 

Завод, у складу са законом, обавља струцне и друге дјелатности које се односе на перманентни мониторинг из области метеорологије, хидрологије, квалитета животне средине, сеизмологије и астрономије; врши истраживање атмосфере, водних ресурса, квалитета животне средина (зрак, вода, тло), сеизмолошких процеса и астрономских појава; прикупља, обрадује, анализира и објављује податке из дјелокруга своје дјелатности за подруцје Федерације БиХ; свакодневно објављује временске билтене и прогнозе, те активно сурадује са Свјетском метеоролошком организацијом (СМО) примјењујуци њене стандарде у размјени података и унапредењу службе.