Hronološki registar rješenja objavljenih u "Službenim novinama FBiH" u 2011. godini

HRONOLOŠKI REGISTAR RJEŠENJA OBJAVLJENIH U
"SLUŽBENIM NOVINAMA FEDERACIJE BIH" U 2011. GODINI

 

«Službene novine Federacije BiH», broj 1/1/5.1.2011./

 1. RJEŠENJE o imenovanju predsjednika i članova Upravnog odbora Zavoda za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine
 2. RJEŠENJE o imenovanju predsjednika i članova Upravnog odbora Zavoda za transfuzijsku medicinu Federacije Bosne i Hercegovine
  «Službene novine Federacije BiH», broj 2/11 /12.1.2011./
 3. RJEŠENJE o imenovanju predsjednika i članova Komisija za provedbu redovnog godišnjeg popisa u 2010. godini
  «Službene novine Federacije BiH», broj 3/11 /19.1.2011./
 4. RJEŠENJE o dodjeli čina
  «Službene novine Federacije BiH», broj 5/11 /2.2.2011./
 5. RJEŠENJE o imenovanju komisije za provođenje postupka izbora kandidata za jednog člana Nadzornog odbora  ArcelorMittal Zenica d.o.o. ispred Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  RJEŠENJE o imenovanju povjerenstva za provođenje postupka izbora kandidata za jednog člana Nadzornog odbora  ArcelorMittal Zenica d.o.o. ispred Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 6. RJEŠENJE o razrješenju člana Upravnog odbora Instituta za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja (bosanski jezik)
  RJEŠENJE o razrješenju člana Upravnog odbora Instituta za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja (hrvatski jezik)
 7. RJEŠENJE o imenovanju Komisije za kontrolu ispunjavanja ugovornih obaveza Turkis Airlines-a preuzetih ugovorom o povećanju osnovnog kapitala društva B&H Airlines d.o.o. Sarajevo i pristupanju novog člana društva
 8. RJEŠENJE o nominovanju članova Nadzornog odbora JP Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine
 9. RJEŠENJE o razrješenju predsjednika Upravnog odbora Fondacije za muzičke, scenske i likovne umjetnosti (bosanski jezik)
  RJEŠENJE o razrješenju predsjednika Upravnog odbora Fondacije za muzičke, scenske i likovne umjetnosti (hrvatski jezik)
 10. RJEŠENJE o privremenom imenovanju predsjednika Upravnog odbora Fondacije za muzičke, scenske i likovne umjetnosti (bosanski jezik)
  RJEŠENJE o privremenom imenovanju predsjednika Upravnog odbora Fondacije za muzičke, scenske i likovne umjetnosti (hrvatski jezik)
 11. RJEŠENJE o imenovanju zastupnika Federacije Bosne i Hercegovine za potpisivanje Ugovora o diobi nekretnina upisanih u zk.ul. 38, ko Poriječani, Općina Visoko, za potpisivanje akata o razgraničenju, te drugih akata u cilju završetka ovog pravnog posla (bosanski jezik)
  RJEŠENJE o imenovanju zastupnika Federacije Bosne i Hercegovine za potpisivanje Ugovora o diobi nekretnina upisanih u zk.ul. 38, ko Poriječani, Općina Visoko, za potpisivanje akata o razgraničenju, te drugih akata u cilju završetka ovog pravnog posla (hrvatski jezik)
 12. RJEŠENJE o imenovanju Radne grupe za pregovore sa sindikatom državnih službenika i namještenika u organima državne službe, sudskoj vlasti i javnim ustanovama u Federaciji Bosne i Hercegovine za utvrđivanje osnovice za obračun plaća za fiskalnu 2011. godinu
 13. RJEŠENJE o dopunama Rješenja o imenovanju Komisije za koordinaciju i praćenje realizacije Odluke o usvajanju Programa investiranja sredstava naplaćenih izdvajanjem GSM licence za Federaciju BiH u 2008., 2009. i 2010. godini
 14. RJEŠENJE broj 03/05-31-1377/10
 15. RJEŠENJE broj 03/05-31-1377-1/10
 16. RJEŠENJE broj 03/05-31-1377-2/10
 17. RJEŠENJE broj 03/05-31-1377-3/10
 18. RJEŠENJE broj 03/05-31-1377-4/10
 19. RJEŠENJE broj 03/05-31-1377-5/10
 20. RJEŠENJE broj 03/05-31-1377-6/10
 21. RJEŠENJE broj 03/05-31-1378-1/10
 22. RJEŠENJE broj 03/05-31-1378-2/10
 23. RJEŠENJE broj 03/05-31-1378-3/10
 24. RJEŠENJE broj 03/05-31-1415/2010-1
 25. RJEŠENJE broj 03/05-31-1415/2010
 26. RJEŠENJE broj 03/05-31-1416/2010
 27. RJEŠENJE broj 03/05-31-1456/2010-1
 28. RJEŠENJE broj 03/05-31-1456/2010-2
 29. RJEŠENJE broj 03/05-31-1456/2010-3
 30. RJEŠENJE broj 03/05-31-1456/2010-4
 31. RJEŠENJE broj 03/05-31-1456/2010-5
 32. RJEŠENJE broj 03/05-31-1456/2010-6
 33. RJEŠENJE broj 03/05-31-1456/2010-7
 34. RJEŠENJE broj 03/05-31-5/10
 35. RJEŠENJE broj 03/05-31-5/2011-1
 36. RJEŠENJE broj 03/05-31-5/2011-2
 37. RJEŠENJE broj 03/05-31-5/2011-3
 38. RJEŠENJE broj 03/05-31-5/2011-4
  «Službene novine Federacije BiH», broj 6/11 /9.2.2011./
 39. RJEŠENJE o imenovanju Komisije za odabiranje arhivske građe, odnosno izdvajanje bezvrijedne registraturne građe Generalnog sekretarijata Vlade Federacije BiH
  «Službene novine Federacije BiH», broj 8/11 /23.2.2011./
 40. RJEŠENJE o imenovanju Komisije za učešće u primopredaji kasarne “Husein kapetan Gradaščević” u Tuzli
 41. RJEŠENJE o razrješenju predsjednika i članova Upravnog vijeća Kliničke bolnice Mostar (hrvatski jezik)
 42. RJEŠENJE o imenovanju Upravnog odbora Kliničke bolnice Mostar (hrvatski jezik)
 43. RJEŠENJE o privremenom imenovanju Nadzornog odbora Instituta za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja  (bosanski jezik)
  RJEŠENJE o privremenom imenovanju Nadzornog odbora Instituta za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja  (hrvatski jezik)
 44. RJEŠENJE o privremenom imenovanju Upravnog odbora Instituta za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja  (bosanski jezik)
  RJEŠENJE o privremenom imenovanju Upravnog odbora Instituta za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja  (hrvatski jezik)
 45. RJEŠENJE o privremenom imenovanju Direktora Instituta za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja  (bosanski jezik)
  RJEŠENJE o privremenom imenovanju Ravnatelja Instituta za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja  (hrvatski jezik)
 46. RJEŠENJE broj 03/05-31-22/11
 47. RJEŠENJE broj 03/05-31-43-10/11
 48. RJEŠENJE broj 03/05-31-43-9/11
 49. RJEŠENJE broj 03/05-31-43-8/11
 50. RJEŠENJE broj 03/05-31-43-7/11
 51. RJEŠENJE broj 03/05-31-43-6/11
 52. RJEŠENJE broj 03/05-31-43-5/11
 53. RJEŠENJE broj 03/05-31-43-4/11
 54. RJEŠENJE broj 03/05-31-43-3/11
 55. RJEŠENJE broj 03/05-31-43-2/11
 56. RJEŠENJE broj 03/05-31-43-1/11
 57. RJEŠENJE broj 03/05-31-43/11
 58. RJEŠENJE broj 03/05-31-44/11
 59. RJEŠENJE broj 03/05-31-43-1/11
 60. RJEŠENJE broj 03/05-31-43-2/11
 61. RJEŠENJE broj 03/05-31-43-3/11
 62. RJEŠENJE broj 03/05-31-43-4/11
  «Službene novine Federacije BiH», broj 9/11 /2.3.2011./
 63. RJEŠENJE o izmjenama Rješenja o imenovanju predsjednika i članova Odbora za nadzor nad implementacijom Zakona o porezu na dohodak
  «Službene novine Federacije BiH», broj 10/11 /9.3.2011./
 64. RJEŠENJE o ovlaštenju za donošenje propisa iz nadležnosti Federalnog ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta (bosanski jezik)
  RJEŠENJE o ovlaštenju za donošenje propisa iz nadležnosti Federalnog ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta (hrvatski jezik)
 65. RJEŠENJE o ovlaštenju za potpisivanje akata iz nadležnosti Federalnog ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta (bosanski jezik)
  RJEŠENJE o ovlaštenju za potpisivanje akata iz nadležnosti Federalnog ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta (hrvatski jezik)
 66. RJEŠENJE o imenovanju Komisije za izbor predsjedavajućeg Nadzornog odbora Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje (bosanski jezik)
  RJEŠENJE o imenovanju Komisije za izbor predsjedatelja Nadzornog odbora Federalnog zavoda za mirovinsko i invalidsko osiguranje (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 11/11 /16.3.2011./
 67. RJEŠENJE o dopunama Rješenja o imenovanju Komisije za koordinaciju i praćenje realizacije Odluke o usvajanju programa investiranja sredstava naplaćenih izdvajanjem GSM licence za Federaciju BiH u 2008., 2009. i 2010. godini
 68. RJEŠENJE o imenovanju predsjednika Upravnog odbora Fondacije za muzičke, scenske i likovne umjetnosti (bosanski jezik)
  RJEŠENJE o imenovanju predsjednika Upravnog odbora Fondacije za muzičke, scenske i likovne umjetnosti (hrvatski jezik)
 69. RJEŠENJE o privremenom imenovanju članova Nadzornog odbora JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar
 70. RJEŠENJE o imenovanju predsjednika i članova Nadzornog odbora Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne Hercegovine (bosanski jezik)
  RJEŠENJE o imenovanju predsjednika i članova Nadzornog odbora Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 13/11 /23.3.2011./
 71. RJEŠENJE o razrješenju direktora Službe za zajedničke poslove organa i tijela Federacije Bosne i Hercegovine
 72. RJEŠENJE o privremenom imenovanju direktora Službe za zajedničke poslove organa i tijela Federacije Bosne i Hercegovine
 73. RJEŠENJE o imenovanju Komisije za uvjetni otpust osuđenih osoba koje kaznu zatvora izdržavaju u ustanovama za izvršenje kazne zatvora u Federaciji BiH
 74. RJEŠENJE o izmjeni Rješenja o postavljenju komandanta, načelnika i članova Federalnog štaba civilne zaštite (bosanski jezik)
  RJEŠENJE o izmjeni Rješenja o postavljenju zapovjednika, načelnika i članova Federalnog stožera civilne zaštite (hrvatski jezik)
 75. RJEŠENJE broj 03/05-31-153-8/11
 76. RJEŠENJE broj 03/05-31-153-9/11
 77. RJEŠENJE broj 03/05-31-64/11
 78. RJEŠENJE broj 03/05-31-64-1/11
 79. RJEŠENJE broj 03/05-31-64-2/11
 80. RJEŠENJE broj 03/05-31-64-3/11
 81. RJEŠENJE broj 03/05-31-64-4/11
 82. RJEŠENJE broj 03/05-31-64-5/11
 83. RJEŠENJE broj 03/05-31-64-6/11
 84. RJEŠENJE broj 03/05-31-64-7/11
 85. RJEŠENJE broj 03/05-31-64-8/11
 86. RJEŠENJE broj 03/05-31-64-9/11
 87. RJEŠENJE broj 03/05-31-64-10/11
 88. RJEŠENJE broj 03/05-31-64-11/11
 89. RJEŠENJE broj 03/05-31-64-12/11
 90. RJEŠENJE broj 03/05-31-64-13/11
 91. RJEŠENJE broj 03/05-31-64-14/11
 92. RJEŠENJE broj 03/05-31-64-15/11
 93. RJEŠENJE broj 03/05-31-144-2/11
 94. RJEŠENJE broj 03/05-31-144-3/11
 95. RJEŠENJE broj 03/05-31-144-4/11
 96. RJEŠENJE broj 03/05-31-144-5/11
 97. RJEŠENJE broj 03/05-31-144-6/11
 98. RJEŠENJE broj 03/05-31-144-7/11
 99. RJEŠENJE broj 03/05-31-144-8/11
 100. RJEŠENJE broj 03/05-31-144-9/11
 101. RJEŠENJE broj 03/05-31-153/11
 102. RJEŠENJE broj 03/05-31-153-1/11
 103. RJEŠENJE broj 03/05-31-153-2/11
 104. RJEŠENJE broj 03/05-31-153-3/11
 105. RJEŠENJE broj 03/05-31-153-4/11
 106. RJEŠENJE broj 03/05-31-153-5/11
 107. RJEŠENJE broj 03/05-31-153-6/11
 108. RJEŠENJE broj 03/05-31-153-7/11
 109. RJEŠENJE broj 03/05-31-1353-1/10
 110. RJEŠENJE broj 03/05-31-1353/10
 111. RJEŠENJE o imenovanju Komisije za provođenje postupka izbora kandidata za izbor i imenovanje članova Upravnog odbora Lutrije Bosne i Hercegovine
  «Službene novine Federacije BiH», broj 14/11 /30.3.2011./
 112. RJEŠENJE o ovlaštenju potpisnika iz oblasti finansijskih poslova
 113. RJEŠENJE o imenovanju Komisije za administrativna pitanja
 114. RJEŠENJE o imenovanju Radne grupe za izradu Prijedloga operativnog plana rada Vlade Federacije Bosne i Hercegovine
 115. RJEŠENJE o imenovanju članova Ekonomsko-socijalnog vijeća ispred Vlade Federacije Bosne i Hercegovine
 116. RJEŠENJE o imenovanju predsjednika i članova Komisije za rješavanje statusnih pitanja članova Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i njihovih savjetnika
  «Službene novine Federacije BiH», broj 16/11 /6.4.2011./
 117. RJEŠENJE o razrješenju predsjednika Upravnog odbora Fondacije za bibliotečku djelatnost (bosanski jezik)
  RJEŠENJE o razrješenju predsjednika Upravnog odbora Fondacije za bibliotečku djelatnost (hrvatski jezik)
 118. RJEŠENJE o privremenom imenovanju predsjednika Upravnog odbora Fondacije za bibliotečku djelatnost (bosanski jezik)
  RJEŠENJE o privremenom imenovanju predsjednika Upravnog odbora Fondacije za bibliotečku djelatnost (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 18/11 /11.4.2011./
 119. RJEŠENJE o imenovanju Komisije za rashodovanje stalnih sredstava i sitnog inventara Generalnog sekretarijata Vlade Federacije Bosne i Hercegovine
  «Službene novine Federacije BiH», broj 19/11 /13.4.2011./
 120. RJEŠENJE o imenovanju članova Nadzornog odbora Projekta podrške mrežama socijalne sigurnosti i zapošljavanja (SSNESP) u Federaciji Bosne i Hercegovine
 121. RJEŠENJE V.broj 313/11
 122. RJEŠENJE o imenovanju predsjednika i članova Radne grupe za utvrđivanje stepena realizacije plana razvojnih projekata u Federaciji Bosne i Hercegovine 2011.-2013. godine i izradu prijedloga mjera za povećanje stepena realizacije
 123. RJEŠENJE o imenovanju predsjednika i članova Radne grupe za utvrđivanje mjera štednje u federalnim organima uprave i federalnim upravnim organizacijama
  «Službene novine Federacije BiH», broj 21/11 /25.4.2011./
 124. RJEŠENJE o razrješenju direktora Kazneno popravnog zavoda poluotvorenog tipa u Tuzli (bosanski jezik)
  RJEŠENJE o razrješenju ravnatelja Kazneno popravnog zavoda poluotvorenog tipa u Tuzli (hrvatski jezik)
 125. RJEŠENJE o imenovanju Interresorne radne grupe za sagledavanje štetnih posljedica po privredna društva koje su nastale i koje će nastati radi sukoba u Libiji (bosanski jezik)
  RJEŠENJE o imenovanju Interresorne radne grupe za sagledavanje štetnih posljedica po gospodarska društva koje su nastale i koje će nastati radi sukoba u Libiji (hrvatski jezik)
 126. RJEŠENJE o imenovanju predsjednika i članova Radne grupe za analizu stanja i utvrđivanje prijedloga mjera u vezi vojnim stanovima   
 127. RJEŠENJE o imenovanju predsjednika i članova Radne grupe za analizu stanja i utvrđivanje mjera za primopredaju poslovnih prostora u zgradi JP Geodetski zavod Federacije BiH d.o.o. Sarajevo
 128. RJEŠENJE o izmjeni Rješenja o imenovanju Ekspertne radne grupe za izradu kartografske dokumentacije za potrebe popisa stanovništva, domaćinstva i stanova
 129. RJEŠENJE broj 03/05-31-251/2011
 130. RJEŠENJE broj 03/05-31-251-1/2011
 131. RJEŠENJE broj 03/05-31-251-2/2011
 132. RJEŠENJE broj 03/05-31-251-3/2011
 133. RJEŠENJE broj 03/05-31-251-4/2011
 134. RJEŠENJE broj 03/05-31-251-5/2011
 135. RJEŠENJE broj 03/05-31-251-6/2011
 136. RJEŠENJE broj 03/05-31-251-7/2011
 137. RJEŠENJE broj 03/05-31-251-8/2011
 138. RJEŠENJE broj 03/05-31-251-9/2011
 139. RJEŠENJE broj 03/05-31-251-10/2011
 140. RJEŠENJE broj 03/05-31-251-11/2011
 141. RJEŠENJE broj 03/05-31-251-12/2011
 142. RJEŠENJE broj 03/05-31-251-13/2011
 143. RJEŠENJE broj 03/05-31-251-14/2011
 144. RJEŠENJE broj 03/05-31-251-15/2011
 145. RJEŠENJE broj 03/05-31-251-16/2011
 146. RJEŠENJE broj 03/05-31-251-17/2011
 147. RJEŠENJE broj 03/05-31-251-18/2011
  «Službene novine Federacije BiH», broj 24/11 /9.5.2011./
 148. RJEŠENJE broj 03/05-31-329/2011
 149. RJEŠENJE broj 03/05-31-329-1/2011
 150. RJEŠENJE broj 03/05-31-293/2011
 151. RJEŠENJE broj 03/05-31-293-1/2011
 152. RJEŠENJE broj 03/05-31-293-2/2011
 153. RJEŠENJE broj 03/05-31-293-3/2011
 154. RJEŠENJE broj 03/05-31-238/2011
 155. RJEŠENJE broj 03/05-31-238-1/2011
 156. RJEŠENJE broj 03/05-31-238-2/2011
 157. RJEŠENJE broj 03/05-31-238-3/2011
 158. RJEŠENJE broj 03/05-31-238-4/2011
 159. RJEŠENJE broj 03/05-31-238-5/2011
 160. RJEŠENJE broj 03/05-31-238-6/2011
 161. RJEŠENJE broj 03/05-31-238-7/2011
 162. RJEŠENJE broj 03/05-31-238-8/2011
 163. RJEŠENJE broj 03/05-31-238-9/2011
 164. RJEŠENJE broj 03/05-31-238-10/2011
 165. RJEŠENJE broj 03/05-31-238-11/2011
 166. RJEŠENJE broj 03/05-31-238-12/2011
 167. RJEŠENJE broj 03/05-31-238-13/2011
 168. RJEŠENJE broj 03/05-31-238-14/2011
 169. RJEŠENJE broj 03/05-31-238-15/2011
 170. RJEŠENJE broj 03/05-31-238-16/2011
 171. RJEŠENJE broj 03/05-31-238-17/2011
 172. RJEŠENJE broj 03/05-31-238-18/2011
 173. RJEŠENJE broj 03/05-31-238-19/2011
 174. RJEŠENJE broj 03/05-31-238-20/2011
 175. RJEŠENJE broj 03/05-31-238-21/2011
 176. RJEŠENJE broj 03/05-31-238-22/2011
  «Službene novine Federacije BiH», broj 25/11 /11.5.2011./
 177. RJEŠENJE o prijedlogu za privremeno imenovanje kandidata na pozicije za šest članova Nadzornog odbora JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo (bosanski jezik)
  RJEŠENJE o prijedlogu za privremeno imenovanje kandidata na pozicije za šest članova Nadzornog odbora JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo (hrvatski jezik)
 178. RJEŠENJE o prijedlogu za privremeno imenovanje kandidata na pozicije za pet članova Nadzornog odbora Privrednog društva “Terminali Federacije” d.o.o. Sarajevo (bosanski jezik)
  RJEŠENJE o prijedlogu za privremeno imenovanje kandidata na pozicije za pet članova Nadzornog odbora  Gospodarskog društva “Terminali Federacije” d.o.o. Sarajevo (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 27/11 /18.5.2011./
 179. RJEŠENJE o nominovanju za razrješenje članova Nadzornog odbora Hrvatske telekomunikacije  DD Mostar
 180. RJEŠENJE o nominovanju za privremeno imenovanju članova Nadzornog odbora Hrvatske telekomunikacije  DD Mostar
 181. RJEŠENJE o izmjeni i dopuni Rješenja o imenovanju komisije za kontrolu izvršenja obaveza iz ugovora o zajedničkom ulaganju između IP „Krivaja“ d.o.o. Zavidovići i „Ferimpeks“ d.o.o. Zavidovići i Ugovora o osnivanju zajedničkog društva i rješavanje svih otvorenih pitanja iz Ugovora o zajedničkom ulaganju (bosanski jezik)
  RJEŠENJE o izmjeni i dopuni Rješenja o imenovanju Povjerenstva za kontrolu izvršenja obveza iz ugovora o zajedničkom ulaganju između IP „Krivaja“ d.o.o. Zavidovići i „Ferimpeks“ d.o.o. Zavidovići i Ugovora o osnivanju zajedničkog društva i rješavanje svih otvorenih pitanja iz Ugovora o zajedničkom ulaganju (hrvatski jezik)
 182. RJEŠENJE o izmjeni Rješenja o imenovanju članova Policijskog odbora za policijske službenike Federacije Bosne i Hercegovine
 183. RJEŠENJE o obrazovanju Komisije za izbor direktora, članova Upravog odbora i članova Nadzornog odbora Instituta za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja
 184. RJEŠENJE o prijedlogu za privremeno imenovanje kandidata na poziciju za člana Nadzornog odbora ArcelorMittal Zenica d.o.o. (bosanski jezik)
  RJEŠENJE o prijedlogu za privremeno imenovanje kandidata na poziciju za člana Nadzornog odbora ArcelorMittal Zenica d.o.o. (hrvatski jezik)
 185. RJEŠENJE o prijedlogu za privremeno imenovanje kandidata na poziciju za člana Nadzornog odbora „Energopetrol“ d.d. Sarajevo (bosanski jezik)
  RJEŠENJE o prijedlogu za privremeno imenovanje kandidata na poziciju za člana Nadzornog odbora „Energopetrol“ d.d. Sarajevo (hrvatski jezik)
 186. RJEŠENJE o imenovanju predsjednika Upravog odbora Fondacije za bibliotečku djelatnost 
 187. RJEŠENJE o obrazovanju Komisije za izbor članova Upravog odbora i članova Nadzornog odbora Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i upošljavanje osoba sa invaliditetom    
  «Službene novine Federacije BiH», broj 28/11 /23.5.2011./
 188. RJEŠENJE o imenovanju Ekspertne radne grupe za utvrđivanje obaveza u vezi sa zahtjevima RVI, porodica šehida i poginulih boraca za isplatu razlike lične i porodične invalidnine za period od 01.01.2009. godine do 28.02.2010. godine
 189. RJEŠENJE broj 03/05-31-246-2/2011
 190. RJEŠENJE broj 03/05-31-246-3/2011
 191. RJEŠENJE broj 03/05-31-246-4/2011
 192. RJEŠENJE broj 03/05-31-246-5/2011
 193. RJEŠENJE broj 03/05-31-246-6/2011
 194. RJEŠENJE broj 03/05-31-246-7/2011
 195. RJEŠENJE broj 03/05-31-246-8/2011
 196. RJEŠENJE broj 03/05-31-246-9/2011
 197. RJEŠENJE broj 03/05-31-246-10/2011
 198. RJEŠENJE broj 03/05-31-246-11/2011
 199. RJEŠENJE broj 03/05-31-246-12/2011
 200. RJEŠENJE broj 03/05-31-246-14/2011
 201. RJEŠENJE broj 03/05-31-342/2011
 202. RJEŠENJE broj 03/05-31-342-1/2011
 203. RJEŠENJE broj 03/05-31-342-2/2011
 204. RJEŠENJE broj 03/05-31-342-3/2011
 205. RJEŠENJE broj 03/05-31-342-4/2011
 206. RJEŠENJE broj 03/05-31-342-5/2011
 207. RJEŠENJE broj 03/05-31-342-6/2011
 208. RJEŠENJE broj 03/05-31-342-7/2011
 209. RJEŠENJE broj 03/05-31-342-8/2011
 210. RJEŠENJE broj 03/05-31-342-9/2011
 211. RJEŠENJE broj 03/05-31-342-10/2011
 212. RJEŠENJE broj 03/05-31-342-11/2011
 213. RJEŠENJE broj 03/05-31-342-12/2011
 214. RJEŠENJE broj 03/05-31-342-13/2011
 215. RJEŠENJE broj 03/05-31-342-14/2011
 216. RJEŠENJE broj 03/05-31-342-15/2011
 217. RJEŠENJE broj 03/05-31-342-16/2011
 218. RJEŠENJE broj 03/05-31-342-17/2011
 219. RJEŠENJE broj 03/05-31-342-18/2011
 220. RJEŠENJE broj 03/05-31-342-19/2011
 221. RJEŠENJE broj 03/05-31-342-20/2011
 222. RJEŠENJE broj 03/05-31-342-21/2011
 223. RJEŠENJE broj 03/05-31-342-22/2011
 224. RJEŠENJE broj 03/05-31-342-23/2011
 225. RJEŠENJE broj 03/05-31-342-24/2011
 226. RJEŠENJE broj 03/05-31-342-25/2011
 227. RJEŠENJE broj 03/05-31-342-26/2011
 228. RJEŠENJE broj 03/05-31-342-27/2011
 229. RJEŠENJE broj 03/05-31-346/2011
 230. RJEŠENJE broj 03/05-31-346-1/2011
 231. RJEŠENJE broj 03/05-31-346-2/2011
 232. RJEŠENJE broj 03/05-31-346-3/2011
 233. RJEŠENJE broj 03/05-31-346-4/2011
 234. RJEŠENJE broj 03/05-31-346-5/2011
 235. RJEŠENJE broj 03/05-31-346-6/2011
 236. RJEŠENJE broj 03/05-31-346-7/2011
 237. RJEŠENJE broj 03/05-31-346-8/2011
 238. RJEŠENJE broj 03/05-31-346-9/2011
 239. RJEŠENJE broj 03/05-31-346-10/2011
 240. RJEŠENJE broj 03/05-31-346-11/2011
 241. RJEŠENJE broj 03/05-31-346-12/2011
 242. RJEŠENJE broj 03/05-31-346-13/2011
 243. RJEŠENJE broj 03/05-31-346-14/2011
 244. RJEŠENJE broj 03/05-31-346-15/2011
 245. RJEŠENJE broj 03/05-31-346-16/2011
 246. RJEŠENJE broj 03/05-31-346-17/2011
 247. RJEŠENJE broj 03/05-31-346-18/2011
 248. RJEŠENJE broj 03/05-31-346-19/2011
 249. RJEŠENJE broj 03/05-31-346-20/2011
 250. RJEŠENJE broj 03/05-31-346-21/2011
 251. RJEŠENJE broj 03/05-31-357/2011
 252. RJEŠENJE broj 03/05-31-357-1/2011
 253. RJEŠENJE broj 03/05-31-357-2/2011
 254. RJEŠENJE broj 03/05-31-357-3/2011
 255. RJEŠENJE broj 03/05-31-357-4/2011
 256. RJEŠENJE broj 03/05-31-357-5/2011
 257. RJEŠENJE broj 03/05-31-357-6/2011
 258. RJEŠENJE broj 03/05-31-357-7/2011
 259. RJEŠENJE broj 03/05-31-357-8/2011
 260. RJEŠENJE broj 03/05-31-357-9/2011
 261. RJEŠENJE broj 03/05-31-357-10/2011
 262. RJEŠENJE broj 03/05-31-357-11/2011
 263. RJEŠENJE broj 03/05-31-357-12/2011
 264. RJEŠENJE broj 03/05-31-357-13/2011
 265. RJEŠENJE broj 03/05-31-357-14/2011
 266. RJEŠENJE broj 03/05-31-387/2011
 267. RJEŠENJE broj 03/05-31-387-1/2011
 268. RJEŠENJE broj 03/05-31-387-2/2011
 269. RJEŠENJE broj 03/05-31-387-3/2011
 270. RJEŠENJE broj 03/05-31-387-4/2011
 271. RJEŠENJE broj 03/05-31-387-5/2011
 272. RJEŠENJE broj 03/05-31-387-6/2011
 273. RJEŠENJE broj 03/05-31-387-7/2011
 274. RJEŠENJE broj 03/05-31-387-8/2011
 275. RJEŠENJE broj 03/05-31-388/2011
 276. RJEŠENJE broj 03/05-31-388-1/2011
 277. RJEŠENJE broj 03/05-31-388-2/2011
 278. RJEŠENJE broj 03/05-31-388-3/2011
 279. RJEŠENJE broj 03/05-31-388-4/2011
  «Službene novine Federacije BiH», broj 29/11 /25.5.2011./
 280. RJEŠENJE o imenovanju Radne grupe za izradu Prijedloga Zakona, kojim bi se sve uredbe (I, II i III) Vlade Federacije Bosne i Hercegovine o povoljnijim uvjetima za sticanje prava na starosnu penziju vojnih osiguranika bivše Vojske Federacije Bosne i Hercegovine i državnih službenika i namještenika bivšeg Federalnog ministarstva odbrane, obuhvatile jednim zakonom (bosanski jezik)
  RJEŠENJE o imenovanju Radne skupine za izradu Prijedloga Zakona, kojim bi se sve uredbe (I, II i III) Vlade Federacije Bosne i Hercegovine o povoljnijim uvjetima za sticanje prava na starosnu mirovinu vojnih osiguranika bivše Vojske Federacije Bosne i Hercegovine i državnih službenika i namještenika bivšeg Federalnog ministarstva obrane, obuhvatile jednim zakonom (hrvatski jezik)  
  «Službene novine Federacije BiH», broj 32/11 /1.6.2011./
 281. RJEŠENJE o razrješenju privremenog Upravog odbora Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  RJEŠENJE o razrješenju privremenog Upravog vijeća Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 282. RJEŠENJE o privremenom imenovanju Upravog odbora Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  RJEŠENJE o privremenom imenovanju Upravog vijeća Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 283. RJEŠENJE o razrješenju privremenog Upravog odbora Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu (bosanski jezik)
  RJEŠENJE o razrješenju privremenog Upravog vijeća Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu (hrvatski jezik)
 284. RJEŠENJE o privremenom imenovanju Upravog odbora Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu (bosanski jezik)
  RJEŠENJE o privremenom imenovanju Upravog vijeća Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu (hrvatski jezik)
 285. RJEŠENJE o privremenom imenovanju Nadzornog odbora Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu (bosanski jezik)
  RJEŠENJE o privremenom imenovanju Nadzornog odbora Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu (hrvatski jezik)
 286. RJEŠENJE o privremenom imenovanju Nadzornog odbora Kliničke bolnice Mostar (bosanski jezik)
  RJEŠENJE o privremenom imenovanju Nadzornog vijeća Kliničke bolnice Mostar (hrvatski jezik)
 287. RJEŠENJE o nominovanju za privremeno imenovanje članova Nadzornog odbora JP Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo      
  «Službene novine Federacije BiH», broj 34/11 /6.6.2011./
 288. RJEŠENJE o nominovanju za razrješenje članova Nadzornog odbora Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo
 289. RJEŠENJE o nominovanju za privremeno imenovanje članova Nadzornog odbora Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo
 290. RJEŠENJE o prijedlogu za  imenovanje jednog člana Upravnog odbora Memorijalnog centra Srebrenica – Potočari spomen obilježje i mezarje za žrtve genocida iz 1995. godine
  1. RJEŠENJE o izmjeni Rješenja o imenovanju Pregovaračkog tima za utvrđivanje Anexa Ugovora o učešću BH Steel Željezara Zenica d.o.o. Zenica putem uvećanja kapitala i prijenosa dijelova Mittal Steel d.o.o. Zenica (bosanski jezik)
   RJEŠENJE o izmjeni Rješenja o imenovanju Pregovaračkog tima za utvrđivanje Anexa Ugovora o učešću BH Steel Željezara Zenica d.o.o. Zenica putem uvećanja kapitala i prijenosa dijelova Mittal Steel d.o.o. Zenica (hrvatski jezik)
  2. RJEŠENJE o stavljanju van snage Rješenja o imenovanju Komisije za provođenje postupka izbora kandidata za jednog člana Nadzornog odbora ArcelorMittal Zenica d.o.o. ispred Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
   RJEŠENJE o stavljanju van snage Rješenja o imenovanju Povjerenstva za provođenje postupka izbora kandidata za jednog člana Nadzornog odbora ArcelorMittal Zenica d.o.o. ispred Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
  3. RJEŠENJE o imenovanju Komisije za provođenje postupka izbora kandidata za jednog člana Nadzornog odbora ArcelorMittal Zenica d.o.o. ispred Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
   RJEŠENJE o imenovanju Povjerenstva za provođenje postupka izbora kandidata za jednog člana Nadzornog odbora ArcelorMittal Zenica d.o.o. ispred Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
  4. RJEŠENJE broj 03/05-31-393/2011
  5. RJEŠENJE broj 03/05-31-393-1/2011
  6. RJEŠENJE broj 03/05-31-393-2/2011
  7. RJEŠENJE broj 03/05-31-393-3/2011
  8. RJEŠENJE broj 03/05-31-393-4/2011
  9. RJEŠENJE broj 03/05-31-393-5/2011
  10. RJEŠENJE broj 03/05-31-393-6/2011
  11. RJEŠENJE broj 03/05-31-393-7/2011
  12. RJEŠENJE broj 03/05-31-449/2011
  13. RJEŠENJE broj 03/05-31-449-1/2011
  14. RJEŠENJE broj 03/05-31-449-2/2011
  15. RJEŠENJE broj 03/05-31-449-3/2011
  16. RJEŠENJE broj 03/05-31-449-4/2011
  17. RJEŠENJE broj 03/05-31-449-5/2011
  18. RJEŠENJE broj 03/05-31-449-6/2011
  19. RJEŠENJE broj 03/05-31-471/2011
  20. RJEŠENJE broj 03/05-31-471-1/2011
  21. RJEŠENJE broj 03/05-31-471-2/2011
  22. RJEŠENJE broj 03/05-31-471-3/2011
  23. RJEŠENJE broj 03/05-31-471-4/2011
  24. RJEŠENJE broj 03/05-31-471-5/2011
  25. RJEŠENJE broj 03/05-31-471-6/2011
  26. RJEŠENJE broj 03/05-31-471-7/2011
  27. RJEŠENJE broj 03/05-31-471-8/2011
   «Službene novine Federacije BiH», broj 36/11 /13.6.2011./
  28. RJEŠENJE o razrješenju članova Upravnog odbora (UO) Projekta razvoja ruralnog poduzetništva (REEP: IFAD Lo 697 BA)
  29. RJEŠENJE o imeovanju članova Upravnog odbora (UO) Projekta razvoja ruralnog poduzetništva (REEP: IFAD Lo 697 BA) i Projekta poboljšanja životnih uvjeta na selu (RLDP: IFAD Lo 772 BA)
  30. RJEŠENJE o nominovanju za razrješenje članova Nadzornog odbora “Ceste” DD Mostar
  31. RJEŠENJE o nominovanju za razrješenje članova Nadzornog odbora JP BH Pošte d.o.o. Sarajevo
   «Službene novine Federacije BiH», broj 37/11 /15.6.2011./
  32. RJEŠENJE o nominovanju za privremeno imenovanje članova Nadzornog odbora “Ceste” d.d. Mostar
  33. RJEŠENJE o nominovanju za privremeno imenovanje članova Nadzornog odbora JP BH Pošte d.o.o. Sarajevo
   «Službene novine Federacije BiH», broj 38/11 /22.6.2011./
  34. RJEŠENJE o nominovanju za razrješenje članova Nadzornog odbora Fabrike duhana Sarajevo dd Sarajevo
  35. RJEŠENJE o nominovanju za privremeno imenovanje članova Nadzornog odbora Fabrike duhana Sarajevo dd Sarajevo
  36. RJEŠENJE o razrješenju Upravog odbora Fondacije za pružanje pomoći u rješavanju stambenih pitanja pripadnika boračkih populacija
  37. RJEŠENJE o privremenom imenovanju Upravog odbora Fondacije za pružanje pomoći u rješavanju stambenih pitanja pripadnika boračkih populacija
  38. RJEŠENJE o imenovanju Komisije za provođenje Javnog konkursa za izbor direktora i predsjednika i članova Upravnog odbora Direkcije za upravljanje pasivnim podbilansom preduzeća i banaka
  39. RJEŠENJE o imenovanju Komisije za izradu zakona o prevozu opasnih materija
  40. RJEŠENJE broj 03/05-31-454/2011
  41. RJEŠENJE broj 03/05-31-478/2011
   «Službene novine Federacije BiH», broj 39/11 /27.6.2011./
  42. RJEŠENJE o izmjeni Rješenja o imenovanju članova iz Federacije Bosne i Hercegovine u Komisiju SFORA-a za rješavanje zahtjeva za odštetu (bosanski jezik)
   RJEŠENJE o izmjeni Rješenja o imenovanju članova iz Federacije Bosne i Hercegovine u Povjerenstvo SFORA-a za rješavanje zahtjeva za odštetu (hrvatski jezik)
  43. RJEŠENJE o imenovanju predsjedatelja Nadzornog odbora Federalnog zavoda za mirovinsko i invalidsko osiguranje
  44. RJEŠENJE o imenovanju članova Projektnog Koordinacionog odbora Projekta podrške mrežama socijalne sigurnosti i zapošljavanja (SSNESP) u Federaciji Bosne i Hercegovine
  45. RJEŠENJE o imenovanju Komisije za utvrđivanje prijedloga kandidata iz reda hrvatskog naroda za jednog člana Regulatorne komisije za električnu energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
   RJEŠENJE o imenovanju Povjerenstva za utvrđivanje prijedloga kandidata iz reda hrvatskog naroda za jednog člana Regulatorne komisije za električnu energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
  46. RJEŠENJE broj 03/05-31-500/2011
  47. RJEŠENJE broj 03/05-31-500-1/2011
  48. RJEŠENJE broj 03/05-31-500-2/2011
  49. RJEŠENJE broj 03/05-31-500-3/2011
  50. RJEŠENJE broj 03/05-31-502/2011
  51. RJEŠENJE broj 03/05-31-528-1/2011
  52. RJEŠENJE broj 03/05-31-528-1/1/2011
  53. RJEŠENJE broj 03/05-31-528-1/2/2011
  54. RJEŠENJE broj 03/05-31-528-1/3/2011
  55. RJEŠENJE broj 03/05-31-529/2011
  56. RJEŠENJE broj 03/05-31-529-1/2011
  57. RJEŠENJE broj 03/05-31-557/2011
  58. RJEŠENJE broj 03/05-31-557-1/2011
  59. RJEŠENJE broj 03/05-31-557-2/2011
  60. RJEŠENJE broj 03/05-31-557-3/2011
  61. RJEŠENJE broj 03/05-31-557-4/2011
  62. RJEŠENJE broj 03/05-31-557-5/2011
  63. RJEŠENJE broj 03/05-31-557-6/2011
  64. RJEŠENJE broj 03/05-31-557-7/2011
  65. RJEŠENJE broj 03/05-31-557-8/2011
  66. RJEŠENJE broj 03/05-31-557-9/2011
  67. RJEŠENJE broj 03/05-31-557-10/2011
  68. RJEŠENJE broj 03/05-31-557-11/2011
  69. RJEŠENJE broj 03/05-31-557-12/2011
  70. RJEŠENJE broj 03/05-31-557-13/2011
  71. RJEŠENJE broj 03/05-31-557-14/2011
  72. RJEŠENJE broj 03/05-31-557-15/2011
  73. RJEŠENJE broj 03/05-31-557-16/2011
  74. RJEŠENJE broj 03/05-31-580/2011
  75. RJEŠENJE broj 03/05-31-580-1/2011
  76. RJEŠENJE broj 03/05-31-580-2/2011
  77. RJEŠENJE broj 03/05-31-580-3/2011
  78. RJEŠENJE broj 03/05-31-580-4/2011
  79. RJEŠENJE broj 03/05-31-580-5/2011
  80. RJEŠENJE broj 03/05-31-580-6/2011
  81. RJEŠENJE broj 03/05-31-580-7/2011
  82. RJEŠENJE broj 03/05-31-580-8/2011
  83. RJEŠENJE broj 03/05-31-580-9/2011
  84. RJEŠENJE broj 03/05-31-580-10/2011
  85. RJEŠENJE broj 03/05-31-580-11/2011
  86. RJEŠENJE broj 03/05-31-580-12/2011
   Službene novine Federacije BiH», broj 41/11 /6.7.2011./
  87. RJEŠENJE o izmjeni Rješenja o nominovanju za privremeno imenovanje članova Nadzornog odbora JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar
  88. RJEŠENJE o nominovanju  za privremeno imenovanje članova Nadzornog odbora JP Međunarodni aerodrom “Sarajevo” d.o.o. Sarajevo
   «Službene novine Federacije BiH», broj 43/11 /18.7.2011./
  89. RJEŠENJE o izmjeni Rješenja o imenovanju Komisije za provođenje postupka izbora kandidata za izbor i imenovanje članova Upravnog odbora Lutrije Bosne i Hercegovine
  90. RJEŠENJE o privremenom imenovanju Nadzornog odbora Zavoda za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
   «Službene novine Federacije BiH», broj 44/11 /20.7.2011./
  91. RJEŠENJE o imenovanju predsjednika i članova Radne grupe za reviziju svih uposlenih kod budžetskih korisnika
  92. RJEŠENJE o imenovanju Savjeta za izgradnju cestovne infrastrukture u Federaciji Bosne i Hercegovine
  93. RJEŠENJE o nominovanju za razrješenje članova Nadzornog odbora JP Međunarodni aerodrom “Sarajevo” d.o.o. Sarajevo
  94. RJEŠENJE o nominovanju za privremeno imenovanje članova Nadzornog odbora Fabrike duhana Sarajevo d.d. Sarajevo ispred državnog kapitala
  95. RJEŠENJE o imenovanju Komisije
  96. RJEŠENJE o imenovanju Komisije za izbor i imenovanje direktora Službe za zajedničke poslove organa i tijela Federacije Bosne i Hercegovine
  97. RJEŠENJE o privremenom imenovanju članova Nadzornog odbora JP Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar
  98. RJEŠENJE o imenovanju Upravnog odbora Fondacije za kinematografiju
  99. RJEŠENJE broj 03/05-31-393-8/11 
  100. RJEŠENJE broj 03/05-31-393-9/11
  101. RJEŠENJE broj 03/05-31-471-1/1/11
  102. RJEŠENJE broj 03/05-31-471-1/11
  103. RJEŠENJE broj 03/05-31-613/11
  104. RJEŠENJE broj 03/05-31-613-1/11
  105. RJEŠENJE broj 03/05-31-613-2/11
  106. RJEŠENJE broj 03/05-31-629/11
  107. RJEŠENJE broj 03/05-31-643/11
  108. RJEŠENJE broj 03/05-31-393-10/11
  109. RJEŠENJE broj 03/05-31-393-11/11

 1. RJEŠENJE broj 03/05-31-393-12/11
 2. RJEŠENJE broj 03/05-31-683-7/11
 3. RJEŠENJE broj 03/05-31-683-6/11
 4. RJEŠENJE broj 03/05-31-683-5/11
 5. RJEŠENJE broj 03/05-31-683-4/11
 6. RJEŠENJE broj 03/05-31-683-3/11
 7. RJEŠENJE broj 03/05-31-683-2/11
 8. RJEŠENJE broj 03/05-31-683-1/11
 9. RJEŠENJE broj 03/05-31-683/11
 10. RJEŠENJE broj 03/05-31-691/11
 11. RJEŠENJE broj 03/05-31-691-1/11
 12. RJEŠENJE broj 03/05-31-692/11
 13. RJEŠENJE broj 03/05-31-708/11
 14. RJEŠENJE broj 03/05-31-708-1/11
 15. RJEŠENJE broj 03/05-31-708-2/11
 16. RJEŠENJE broj 03/05-31-708-3/11
 17. RJEŠENJE broj 03/05-31-708-4/11
 18. RJEŠENJE broj 03/05-31-708-5/11
 19. RJEŠENJE broj 03/05-31-708-6/11
 20. RJEŠENJE broj 03/05-31-708-7/11
 21. RJEŠENJE broj 03/05-31-708-8/11
 22. RJEŠENJE broj 03/05-31-708-9/11
 23. RJEŠENJE broj 03/05-31-708-10/11
 24. RJEŠENJE broj 03/05-31-708-11/11
 25. RJEŠENJE broj 03/05-31-708-12/11
 26. RJEŠENJE broj 03/05-31-708-13/11
 27. RJEŠENJE broj 03/05-31-708-14/11
 28. RJEŠENJE broj 03/05-31-708-15/11
 29. RJEŠENJE broj 03/05-31-708-16/11
 30. RJEŠENJE broj 03/05-31-708-17/11
 31. RJEŠENJE broj 03/05-31-708-18/11
 32. RJEŠENJE broj 03/05-31-708-19/11
 33. RJEŠENJE broj 03/05-31-708-20/11
 34. RJEŠENJE broj 03/05-31-708-21/11
 35. RJEŠENJE broj 03/05-31-708-22/11
 36. RJEŠENJE broj 03/05-31-708-23/11
 37. RJEŠENJE broj 03/05-31-708-24/11
 38. RJEŠENJE broj 03/05-31-708-25/11
 39. RJEŠENJE broj 03/05-31-708-26/11
 40. RJEŠENJE broj 03/05-31-708-27/11
 41. RJEŠENJE broj 03/05-31-708-28/11
 42. RJEŠENJE broj 03/05-31-708-29/11
 43. RJEŠENJE broj 03/05-31-708-30/11
 44. RJEŠENJE broj 03/05-31-708-31/11
 45. RJEŠENJE broj 03/05-31-708-32/11
 46. RJEŠENJE broj 03/05-31-708-33/11
 47. RJEŠENJE broj 03/05-31-708-34/11
 48. RJEŠENJE broj 03/05-31-708-35/11
 49. RJEŠENJE broj 03/05-31-708-36/11
 50. RJEŠENJE broj 03/05-31-708-37/11
 51. RJEŠENJE broj 03/05-31-708-38/11
 52. RJEŠENJE broj 03/05-31-708-39/11
 53. RJEŠENJE broj 03/05-31-708-40/11
 54. RJEŠENJE broj 03/05-31-708-41/11
 55. RJEŠENJE broj 03/05-31-708-42/11
 56. RJEŠENJE broj 03/05-31-708-43/11
 57. RJEŠENJE broj 03/05-31-708-44/11
 58. RJEŠENJE broj 03/05-31-708-45/11
 59. RJEŠENJE broj 03/05-31-732/11
 60. RJEŠENJE broj 03/05-31-732-1/11
 61. RJEŠENJE broj 03/05-31-732-2/11
 62. RJEŠENJE broj 03/05-31-732-3/11
 63. RJEŠENJE broj 03/05-31-733/11
 64. RJEŠENJE broj 03/05-31-733-1/11
 65. RJEŠENJE broj 03/05-31-756/11
 66. RJEŠENJE broj 03/05-31-756-1/11
 67. RJEŠENJE broj 03/05-31-756-2/11
 68. RJEŠENJE broj 03/05-31-756-3/11
 69. RJEŠENJE broj 03/05-31-756-4/11
 70. RJEŠENJE broj 03/05-31-756-5/11
 71. RJEŠENJE broj 03/05-31-756-6/11
 72. RJEŠENJE broj 03/05-31-756-7/11
 73. RJEŠENJE broj 03/05-31-758/11
 74. RJEŠENJE broj 03/05-31-758-1/11
 75. RJEŠENJE broj 03/05-31-758-2/11
 76. RJEŠENJE broj 03/05-31-758-3/11
 77. RJEŠENJE broj 03/05-31-758-4/11
 78. RJEŠENJE broj 03/05-31-758-5/11
  «Službene novine Federacije BiH», broj 45/11 /25.7.2011./
 79. RJEŠENJE o prijedlogu za privremeno imenovanje kandidata na pozicije za pet članova Nadzornog odbora „BH – Gas“ d.o.o. Sarajevo (bosanski jezik)
  RJEŠENJE o prijedlogu za privremeno imenovanje kandidata na pozicije za pet članova Nadzornog odbora „BH – Gas“ d.o.o. Sarajevo (hrvatski jezik)
 80. RJEŠENJE o imenovanju Interresorne radne grupe za izradu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o kontroli kvalitete određenih proizvoda pri uvozu i izvozu
 81. RJEŠENJE o privremenom imenovanju Upravnog odbora Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje (bosanski jezik)
  RJEŠENJE o privremenom imenovanju Upravnog odbora Federalnog zavoda za mirovinsko i invalidsko osiguranje (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 46/11 /27.7.2011./
 82. RJEŠENJE o izmjeni Rješenja o imenovanju članova Policijskog odbora za policijske službenike Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  RJEŠENJE o izmjeni Rješenja o imenovanju članova Policijskog odbora za policijske službenike Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 83. RJEŠENJE o imenovanju Upravnog odbora Fondacije za održivi razvoj (bosanski jezik)
  RJEŠENJE o imenovanju Upravnog odbora Fondacije za održivi razvoj (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 49/11 /3.8.2011./
 84. RJEŠENJE o izmjenama i dopunama Rješenja o imenovanju predsjednika i članova Odbora za nadzor nad implementacijom Zakona o jedinstvenom sistemu registracije, kontrole i naplate doprinosa (bosanski jezik)
  RJEŠENJE o izmjenama i dopunama Rješenja o imenovanju predsjednika i članova Odbora za nadzor nad implementacijom Zakona o jedinstvenom sustavu registracije, kontrole i naplate doprinosa (hrvatski jezik)
 85. RJEŠENJE o imenovanju Radne grupe za izradu analize poslovanja i sačinjavanja pregleda ukupnih obaveza javnih komunalnih preduzeća
  «Službene novine Federacije BiH», broj 52/11 /12.8.2011./
 86. RJEŠENJE o prijedlogu za nominovanje članova Nadzornog odbora Dioničko društvo BH Telecom
 87. RJEŠENJE o dopuni Rješenja o imenovanju Savjeta za izgradnju cestovne infrastrukture u Federaciji Bosne i Hercegovine 
  «Službene novine Federacije BiH», broj 53/11 /17.8.2011./
 88. RJEŠENJE o imenovanju interresorne Radne grupe za izradu teksta Zakona o povoljnijem penzionisanju (bosanski jezik)
  RJEŠENJE o imenovanju interresorne Radne skupine za izradu teksta Zakona o povoljnijem umirovljenju (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 56/11 /31.8.2011./
 89. RJEŠENJE o imenovanju Komisije za provođenje postupka izbora članova Nadzornog odbora Razvojne banke Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  RJEŠENJE o imenovanju Komisije za provođenje postupka izbora članova Nadzornog odbora Razvojne banke Federacije Bosne  i Hercegovine (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 57/11 /7.9.2011./
 90. RJEŠENJE broj 03/05-31-393-13/11
 91. RJEŠENJE broj 03/05-31-393-14/11
 92. RJEŠENJE broj 03/05-31-783/11
 93. RJEŠENJE broj 03/05-31-816/11
 94. RJEŠENJE broj 03/05-31-860/11
 95. RJEŠENJE broj 03/05-31-884/11
  «Službene novine Federacije BiH», broj 59/11 /12.9.2011./
 96. RJEŠENJE o imenovanju direktora Instituta za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja (bosanski jezik)
  RJEŠENJE o imenovanju direktora Instituta za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja (hrvatski jezik)
 97. RJEŠENJE broj 03/05-31-920/11
  «Službene novine Federacije BiH», broj 62/11 /21.9.2011./
 98. RJEŠENJE o postavljenju direktora Službe za zajedničke poslove organa i tijela Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  RJEŠENJE o postavljenju direktora Službe za zajedničke poslove organa i tijela Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 99. RJEŠENJE o razrješenju zamjenika direktora Kazneno popravnog zavoda zatvorenog tipa u Zenici (bosanski jezik)
  RJEŠENJE o razrješenju zamjenika ravnatelja Kazneno popravnog zavoda zatvorenog tipa u Zenici (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 63/11 /28.9.2011./
 100. RJEŠENJE o prijedlogu za nominovanje članova Nadzornog odbora JP BH Pošta d.o.o. Sarajevo
  «Službene novine Federacije BiH», broj 64/11 /3.10.2011./
 101. RJEŠENJE o postavljenju komandanta, načelnika i članova Federalnog štaba civilne zaštite (bosanski jezik)
  RJEŠENJE o postavljenju zapovjednika, načelnika i članova Federalnog stožera civilne zaštite (hrvatski jezik)
 1. RJEŠENJE o razrješenju člana Nadzornog odbora J.P. „Filmski centar Sarajevo“, d.o.o. (bosanski jezik) 
  RJEŠENJE o razrješenju člana Nadzornog odbora J.P. „Filmski centar Sarajevo“, d.o.o. (hrvatski jezik)
 2. RJEŠENJE o imenovanju predstavnika Federacije Bosne i Hercegovine u Savjetodavnoj komisiji za dug (bosanski jezik)
  RJEŠENJE o imenovanju predstavnika Federacije Bosne i Hercegovine u Savjetodavnom povjerenstvu za dug (hrvatski jezik)
 3. RJEŠENJE o imenovanju Komisije za provođenje postupka izbora kandidata za imenovanje članova Stručnog vijeća Agencije za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  RJEŠENJE o imenovanju Povjerenstva za provođenje postupka izbora kandidata za imenovanje članova Stručnog vijeća Agencije za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 66/11 /12.10.2011./
 4. RJEŠENJE o imenovanju članova Upravnog odbora Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom (bosanski jezik)
  RJEŠENJE o imenovanju članova Upravnog odbora Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i upošljavanje osoba sa invaliditetom (hrvatski jezik)
 5. RJEŠENJE o imenovanju Upravnog odbora Instituta za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja (bosanski jezik)
  RJEŠENJE o imenovanju Upravnog odbora Instituta za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja (hrvatski jezik)
 6. RJEŠENJE o imenovanju Nadzornog odbora Instituta za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja (bosanski jezik)
  RJEŠENJE o imenovanju Nadzornog odbora Instituta za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja (hrvatski jezik)
 7. RJEŠENJE o razrješenju privremenog Upravnog odbora Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu (bosanski jezik)
  RJEŠENJE o razrješenju privremenog Upravnog vijeća Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu (hrvatski jezik)
 8. RJEŠENJE o imenovanju Upravnog odbora Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu (bosanski jezik)
  RJEŠENJE o imenovanju Upravnog vijeća Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu (hrvatski jezik)
 9. RJEŠENJE o imenovanju privremenog direktora Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom (bosanski jezik)
  RJEŠENJE o imenovanju privremenog ravnatelja Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 69/11 /24.10.2011./
 10. RJEŠENJE o imenovanju Radne grupe za analizu relevantne dokumentacije u vezi upisa dionica i dioničara “Aluminij” d.d. Mostar kod Registra vrijednosnih papira Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  RJEŠENJE o imenovanju Radne grupe za analizu relevantne dokumentacije u svezi upisa dionica i dioničara “Aluminij” d.d. Mostar kod Registra vrijednosnih papira Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 11. RJEŠENJE o imenovanju Radne grupe za ocjenu prijedloga za zaključenje vansudske nagodbe u postupku izmirenja potraživanja zaposlenika privrednog društva “Zrak” d.d. Sarajevo (bosanski jezik)
  RJEŠENJE o imenovanju Radne grupe za ocjenu prijedloga za zaključenje vansudske nagodbe u postupku izmirenja potraživanja uposlenika gospodarskog društva “Zrak” d.d. Sarajevo (hrvatski jezik)
 12. RJEŠENJE o imenovanju Komisije za utvrđivanje mjera i aktivnosti radi unapređenja provođenja Zakona o finansijskoj konsolidaciji Javnog preduzeća Željeznice Federacije BiH, d.o.o. Sarajevo za period 1.1. 2008. do 31.12.2012. godine
 13. RJEŠENJE o razrješenju sekretara Vlade Federacije Bosne i Hercegovine
 14. RJEŠENJE o privremenom imenovanju sekretara Vlade Federacije Bosne i Hercegovine
 15. RJEŠENJE broj 03/05-31-1051-1/2011
 16. RJEŠENJE broj 03/05-31-1051/2011
  «Službene novine Federacije BiH», broj 70/11 /26.10.2011./
 17. RJEŠENJE V.broj 1120/11
  «Službene novine Federacije BiH», broj 71/11 /27.10.2011./
 18. RJEŠENJE o prijedlogu za imenovanje članova Nadzornog odbora JP Međunarodni aerodrom “Sarajevo” d.o.o. Sarajevo
 19. RJEŠENJE o imenovanju Međuentitetskog tijela za okoliš iz Federacije Bosne i Hercegovine
 20. RJEŠENJE o imenovanju članova Nadzornog odbora Fonda za profesioonalnu rehabilitaciju i upošljavanje osoba sa invaliditetom (bosanski jezik)
  RJEŠENJE o imenovanju članova Nadzornog odbora Fonda za profesioonalnu rehabilitaciju i upošljavanje osoba sa invaliditetom (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 72/11 /31.10.2011./
 21. RJEŠENJE o privremenom imenovanju Upravnog odbora Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje
  «Službene novine Federacije BiH», broj 73/11 /2.11.2011./
 22. RJEŠENJE o izmjeni Rješenja o imenovanju predsjednika i članova Radne grupe za analizu stanja i utvrđivanje mjera za primopredaju poslovnih prostora u zgradi JP Geodetski zavod Federacije BiH d.o.o. Sarajevo V. broj 326/2011 od 18.04.2011. godine
 23. RJEŠENJE o imenovanju Stručnog tima za izradu i praćenje provedbe Strategije za prevenciju i borbu protiv nasilja u porodici (2013-2017) (bosanski jezik)
  RJEŠENJE o imenovanju Stručnog tima za izradu i praćenje provedbe Strategije za prevenciju i borbu protiv nasilja u obitelji (2013-2017) (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 74/11 /4.11.2011./
 24. RJEŠENJE o razrješenju dužnosti zamjenika direktora Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje
 25. RJEŠENJE o privremenom imenovanju zamjenika direktora Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje (bosanski jezik)
  RJEŠENJE o privremenom imenovanju zamjenika ravnatelja Federalnog zavoda za mirovinsko i invalidsko osiguranje (hrvatski jezik)
 26. RJEŠENJE V. broj 1171/11
 27. RJEŠENJE o izmjeni Rješenja o imenovanju Komisije za administrativna pitanja
 28. RJEŠENJE o razrješenju predsjednika i članova Upravnog odbora Lutrije Bosne i Hercegovine
 29. RJEŠENJE o imenovanju predsjednika i  članova Upravnog odbora Lutrije Bosne i Hercegovine
 30. RJEŠENJE o razrješenju privremenog Upravnog odbora Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  RJEŠENJE o razrješenju privremenog Upravnog vijeća Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 31. RJEŠENJE o imenovanju Upravnog odbora Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  RJEŠENJE o imenovanju Upravnog vijeća Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 32. RJEŠENJE o dopuni Rješenja o imenovanju Upravnog odbora Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu (bosanski jezik)
  RJEŠENJE o dopuni Rješenja o imenovanju Upravnog odbora Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu (hrvatski  jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 78/11 /16.11.2011./
 33. RJEŠENJE o imenovanju Interresorne radne grupe za izradu Prijedloga zakona o koncesijama
 34. RJEŠENJE broj 03-31-1174-1/11
 35. RJEŠENJE broj 03-31-1174/11
  «Službene novine Federacije BiH», broj 79/11 /23.11.2011./
 36. RJEŠENJE o privremenom imenovanju predsjednika Upravnog odbora Fondacije za bibliotečku djelatnost (bosanski jezik)
  RJEŠENJE o privremenom imenovanju predsjednika Upravnog odbora Fondacije za bibliotečku djelatnost (hrvatski jezik)
 37. RJEŠENJE o izmjeni Rješenja o imenovanju članova Upravnog odbora Lutrije Bosne i Hercegovine
  «Službene novine Federacije BiH», broj 80/11 /30.11.2011./
 38. RJEŠENJE o imenovanju člana Upravnog odbora FIPA-e ispred Federacije Bosne i Hercegovine
 39. RJEŠENJE o imenovanju Radne grupe za nastavak aktivnosti na reformi institucionalnog tretmana maloljetnika u sukobu sa zakonom
 40. RJEŠENJE o imenovanju Komisije za izradu informacije sa prijedlogom raspodjele pokretne imovine prijašnjeg Federalnog ministarstva odbrane i načinom rješavanja viškova neraspoređene imovine
  «Službene novine Federacije BiH», broj 81/11 /2.12.2011./
 41. RJEŠENJE o prijedlogu za nominovanje članova Nadzornog odbora JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar (bosanski jezik)
  RJEŠENJE o prijedlogu za nominiranje članova Nadzornog odbora JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar (hrvatski jezik)
 42. RJEŠENJE o imenovanju članova stalne delegacije Bosne i Hercegovine u Domu regiona Kongresa lokalnih i regionalnih vlasti pri Vijeću Evrope iz Federacije Bosne i Hercegovine
 43. RJEŠENJE o imenovanju Komisije za razmjenu podataka o vojnim stanovima sa Republikom Srbijom i Republikom Crnom Gorom
 44. RJEŠENJE o formiranju Radne grupe koja će utvrditi činjenično stanje oko ispunjavanja uslova za mirovinu policijskih službenika Federalne uprave policije za koje se postavilo pitanje ispunjavanja uslova za umirovljenje   
  «Službene novine Federacije BiH», broj 83/11 /9.12.2011./
 45. RJEŠENJE o imenovanju Radne grupe za analizu i pripremu rješenja u oblasti pripadnosti javnih prihoda u Federaciji Bosne i Hercegovine i izradu prijedloga novog Zakona o pripadnosti javnih prihoda u Federaciji Bosne i Hercegovine
 46. RJEŠENJE o imenovanju Komisije za izbor zamjenika direktora Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje (bosanski jezik)
  RJEŠENJE o imenovanju Povjerenstva za izbor zamjenika direktora Federalnog zavoda za mirovinsko i invalidsko osiguranje (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 84/11 /14.12.2011./
 47. RJEŠENJE o razrješenju dužnosti direktora Federalnog zavoda za zapošljavanje
 48. RJEŠENJE o privremenom imenovanju direktora Federalnog zavoda za zapošljavanje
 49. RJEŠENJE o razrješenju Upravnog odbora Federalne novinske agencije
 50. RJEŠENJE o privremenom imenovanju Upravnog odbora Federalne novinske agencije
  «Službene novine Federacije BiH», broj 85/11 /16.12.2011./
 51. RJEŠENJE o imenovanju v.d. direktora Ustanove iz djelokruga socijalne zaštite – Ljubuški (bosanski jezik)
  RJEŠENJE o imenovanju v.d. direktora Ustanove iz djelokruga socijalne zaštite – Ljubuški (hrvatski jezik)
 52. RJEŠENJE o imenovanju predstavnika Vlade Federacije Bosne i Hercegovine u Koordinacioni odbor Memoranduma o razumjevanju potpisanog između Vlade Federacije Bosne i Hercegovine sa jedne strane i Shell Exploration Company B.V. – preduzeća osnovanog u Kraljevini Holandiji sa registrovanim sjedištem na adresi Carel van Bylandtlaan 30, 2596 Hr, Hag, Kraljevina Holandija , s druge strane (bosanski jezik)
  RJEŠENJE o imenovanju predstavnika Vlade Federacije Bosne i Hercegovine u Koordinacioni odbor Memoranduma o razumjevanju potpisanog između Vlade Federacije Bosne i Hercegovine sa jedne strane i Shell Exploration Company B.V. – poduzeća osnovanog u Kraljevini Holandiji sa registriranim sjedištem na adresi Carel van Bylandtlaan 30, 2596 Hr, Hag, Kraljevina Holandija , s druge strane (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 86/11 /21.12.2011./
 53. RJEŠENJE o stavljanju van snage Rješenja o imenovanju Komisije za provođenje postupka izbora kandidata za jednog člana Nadzornog odbora ArcelorMittal Zenica d.o.o. ispred Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  RJEŠENJE o stavljanju van snage Rješenja o imenovanju Povjerenstva za provođenje postupka izbora kandidata za jednog člana Nadzornog odbora ArcelorMittal Zenica d.o.o. ispred Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 54. RJEŠENJE o imenovanju predsjednika i članova komisija za provedbu redovnog popisa u 2011. godini
  «Službene novine Federacije BiH», broj 87/11 /23.12.2011./
 55. RJEŠENJE o imenovanju Komisije za provođenje postupka izbora kandidata za jednog člana Nadzornog odbora ArcelorMittal Zenica d.o.o. ispred Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  RJEŠENJE o imenovanju Povjerenstva za provođenje postupka izbora kandidata za jednog člana Nadzornog odbora ArcelorMittal Zenica d.o.o. ispred Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 56. RJEŠENJE broj 03/05-31-1269/11
  «Službene novine Federacije BiH», broj 88/11 /28.12.2011./
 57. RJEŠENJE broj 03/05-31-1242/11
 58. RJEŠENJE broj 03/05-31-1242-1/11
 59. RJEŠENJE broj 03/05-31-1242-2/11
 60. RJEŠENJE broj 03/05-31-1242-3/11
 61. RJEŠENJE broj 03/05-31-1242-4/11
 62. RJEŠENJE broj 03/05-31-1242-5/11
 63. RJEŠENJE broj 03/05-31-1242-6/11
 64. RJEŠENJE broj 03/05-31-1242-7/11
 65. RJEŠENJE broj 03/05-31-1242-8/11
 66. RJEŠENJE broj 03/05-31-1242-9/11
  «Službene novine Federacije BiH», broj 89/11 /29.12.2011./
 67. RJEŠENJE o imenovanju predstavnika Vlade Federacije Bosne i Hercegovine u zajednička tijela za provedbu bilateralnih sporazuma o ekonomskoj i trgovinskoj saradnji
 68. RJEŠENJE o razrješenju Upravnog odbora “Agencije za vodno područje Rijeke Save” Sarajevo
 69. RJEŠENJE o imenovanju privremenog Upravnog odbora “Agencije za vodno područje Rijeke Save” Sarajevo
 70. RJEŠENJE o razrješenju entitetskog IPA koordinatora ispred Vlade Federacije Bosne i Hercegovine
 71. RJEŠENJE o imenovanju entitetskog IPA koordinatora ispred Vlade Federacije Bosne i Hercegovine