Hronološki registar propisa Visokog predstavnika za BiH objavljenih u "Službenim novinama FBiH" u 2005. godini

OHR - VISOKI PREDSTAVNIK ZA BOSNU I HERCEGOVINU
HRONOLOŠKI REGISTAR PROPISA OBJAVLJENIH U "SLUŽBENIM NOVINAMA FEDERACIJE BiH" U 2005. GODINI

 

«Službene novine Federacije BiH» , broj 11/05/02.03.2005./

 1. ODLUKA o produženju mandata prvog predsjedavajućeg Upravnog odbora sistema za indirektno oporezivanje (bosanski jezik)
  ODLUKA o produženju mandata prvog predsjedatelja Upravnog odbora sustava za indirektno oporezivanje (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH» , broj 20/05 /30.03.2005./
 2. ODLUKA kojom se donosi Zakon o privremenoj zabrani raspolaganja državnom imovinom Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA kojom se donosi Zakon o privremenoj zabrani raspolaganja državnom imovinom Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
  Odluke Visokog predstavnika
  «Službene novine Federacije BiH» br. 42/05 /15.07.2005./  
 3. ODLUKA kojom se smjenjuje Nikola Lovrinović sa položaja ministra obrazovanja Srednjebosanskog kantona (bosanski jezik)
  ODLUKA kojom se smjenjuje Nikola Lovrinović sa položaja ministra prosvjete Kantona Središnja Bosna (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH» br. 57/05 /28.09.2005./
 4. ODLUKA kojom se privremeno obustavlja ovlast za davanje pomilovanja za krivičnopravne sankcije (bosanski jezik)
  ODLUKA kojom se privremeno obustavlja ovlast za davanje pomilovanja za kaznenopravne sankcije (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH» br. 64/05 /09.11.2005./
 5. ODLUKA kojom se poništava Odluka Skupštine Javnog preduzeća Međunarodni aerodrom «Sarajevo» o promjeni imena preduzeća (bosanski jezik)
  ODLUKA kojom se poništava Odluka Skupštine Javnog poduzeća Međunarodna zračna luka «Sarajevo» o promjeni imena poduzeća (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH» br. 72/05 /26.12.2005./
 6. ODLUKA o izmjenama i dopunama Ustava Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o izmjenama i dopunama Ustava Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 7. ODLUKA kojom se donosi Zakon o plaćama i ostalim naknadama sudija i tužilaca u Federaciji Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA kojom se donosi Zakon o plaćama i ostalim naknadama sudaca i tužitelja u Federaciji Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH» br. 74/05 /30.12.2005./
 8. ODLUKA kojom se ograničava obim zabrane obavljanja javne funkcije u odlukama visokog predstavnika o smjenjivanju zvaničnika (bosanski jezik)
  ODLUKA kojom se ograničava obujam zabrane obavljanja javne dužnosti u odlukama visokog predstavnika o smjenjivanju dužnosnika (hrvatski jezik)