Hronološki registar odluka objavljenih u "Službenim novinama FBiH" u 2002. godini

HRONOLOŠKI REGISTAR ODLUKA OBJAVLJENIH U
"SLUŽBENIM NOVINAMA FEDERACIJE BiH" U 2002. GODINI


"Službene novine Federacije BiH", broj 2/02
 ( 21.01.2002.)
1. ODLUKA o izmjenama i dopunama "Odluke o realizaciji projekta iz oblasti zaštite
     okoliša iz sredstava SR Njemačke po osnovu konsolidacije duga Bosne i Hercegovine"
     (hrvatski jezik)

    ODLUKA o izmjenama i dopunama "Odluke o realizaciji projekta iz oblasti zaštite
    okoliša iz sredstava SR Njemačke po osnovu konsolidacije duga Bosne i Hercegovine"
    (bosanski jezik)

2. ODLUKA o davanju suglasnosti za osnivanje fondacije pod nazivom "Fondacija za
    pomoć obiteljima pripadnika OSRBiH procesuiranim u Hagu" (hrvatski jezik)

    ODLUKA o davanju saglasnosti za osnivanje fondacije pod nazivom "Fondacija za
    pomoć obiteljima pripadnika OSRBiH procesuiranim u Hagu" (bosanski jezik)

3. ODLUKA o davanju suglasnosti Međunarodnom udruženju "Marijina zajednica oaza
    mira" Passo Corese, Fara Sabina (ri) Rieti, Italija za osnivanje predstavništva u
    Federaciji Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)

    ODLUKA o davanju saglasnosti Međunarodnom udruženju "Marijina zajednica oaza
    mira" Passo Corese, Fara Sabina (ri) Rieti, Italija za osnivanje predstavništva u
    Federaciji Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)

4. ODLUKA o davanju saglasnosti na Odluku o izmjeni Odluke o stopama odnosno
    iznosima posebnih vodoprivrednih naknada

"Službene novine Federacije BiH", broj 3/02 ( 25.01.2002.)
5. ODLUKA o utvrđivanju količina dizel-goriva D-2 za potrebe rudnika i termoelektrana
    za 2002. godinu (bosanski jezik)

    ODLUKA o utvrđivanju količina dizel-goriva D-2 za potrebe rudnika i termoelektrana
    za 2002. godinu (hrvatski jezik)

6. ODLUKA o isplati dijela neisplaćene penzije za septembar 2000. godine
"Službene novine Federacije BiH", broj 4/02 ( 04.02.2002.)
7. ODLUKA o razini nadoknade za obvezni zdravstveni pregled bilja u prometu preko
    teritorije Federacije Bosne i Hercegovine i razini nadoknade za kontrolu sredstava za
    zaštitu bilja pri uvozu u Federaciju Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)

    ODLUKA o visini naknade za obavezni zdravstveni pregled bilja u prometu preko
    teritorije Federacije Bosne i Hercegovine i visini naknade za kontrolu sredstava za
    zaštitu bilja pri uvozu u Federaciju Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)

8. ODLUKA o izmjenama Odluke o davanju suglasnosti na plan reorganizacije "JP PTT
    Saobraćaja BiH Sarajevo" i "HPT d.o.o. Mostar" (hrvatski jezik)

    ODLUKA o izmjenama Odluke o davanju saglasnosti na plan reorganizacije "JP PTT
    Saobraćaja BiH Sarajevo" i "HPT d.o.o. Mostar" (bosanski jezik)

9. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava za 2002. godinu Federalnom
    ministarstvu obrazovanja, nauke, kulture i športa

"Službene novine Federacije BiH", broj 5/02 ( 11.02.2002.)
10. ODLUKA o usvajanju Bilansa energetskih potreba Federacije Bosne i Hercegovine
       za 2002. godinu (bosanski jezik)

      ODLUKA o usvajanju Bilance energetskih potreba Federacije Bosne i Hercegovine
       za 2002. godinu (hrvatski jezik)

"Službene novine Federacije BiH", broj 7/02 ( 20.02.2002.)
11. ODLUKA o davanju ovlaštenja za potpis Supsidijarnog kreditnog sporazuma za
       Federaciju BiH (projekat razvoja stočarstva i ruralnog finansiranja između Bosne i
       Hercegovine i Federacije Bosne i Hercegovine)

12. ODLUKA o davanju saglasnosti Međunarodnog udruženja "Asocijacija kanadskih
       viših škola" "Association of Canadian Community Colleges", Michael st.n. Ottawa,
       Kanada za osnivanje ureda u Federaciji Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)

       ODLUKA o davanju suglasnosti Međunarodnog udruženja "Asocijacija kanadskih
       viših škola" "Association of Canadian Community Colleges", Michael st.n. Ottawa,
       Kanada za osnivanje ureda u Federaciji Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)

"Službene novine Federacije BiH", broj 9/02 ( 07.03.2002.)
13.ODLUKA o izdvajanju sredstava iz tekuće rezerve privremenog finaniranja Federacije
      Bosne i Hercegovine za period januar-mart 2002. godine za naknadu troškova
      članovima Ustavne komisije Predstavničkog doma Parlamenta Federacije Bosne i
      Hercegovine

14. ODLUKA o davanju saglasnosti za usmjeravanje sredstava Japanskog granta za
      kreditiranje "Agrokomerca" Velika Kladuša (bosanski jezik)

      ODLUKA o davanju suglasnosti za usmjeravanje sredstava Japanskog granta za
      kreditiranje "Agrokomerca" Velika Kladuša (hrvatski jezik)

15. ODLUKA o davanju ovlaštenja za potpis Projektnog ugovora između Federacije BiH
      i OPEC fonda za međunarodni razvoj (Projekat razvoja stočarstva i ruralnog
      finansiranja)

16. ODLUKA o jednokratnoj potpori iz sredstava privremenog finansiranja Federalnom
      ministarstvu obrazovanja, nauke, kulture i sporta (bosanski jezik)

      ODLUKA o jednokratnoj potpori iz sredstava privremenog financiranja Federalnom
      ministarstvu obrazovanja, nauke, kulture i športa (hrvatski jezik)

17. ODLUKA o produžetku fiskalne 2001. godine (bosanski jezik)
      ODLUKA o produžetku fiskalne 2001. godine (hrvatski jezik)
"Službene novine Federacije BiH", broj 10/02 ( 20.03.2002.)
18. ODLUKA o izdvajanju sredstava iz tekuće rezerve privremenog finansiranja
      Federacije Bosne i Hercegovine za period januar-mart 2002. godine

19. ODLUKA o odobravanju izdvajanja iz sredstava privremenog financiranja Federacije
      Bosne i Hercegovine za period siječanj-ožujak 2002. godine Kantonalnom zavodu za
      zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Sarajevo (hrvatski jezik)

      ODLUKA o odobravanju izdvajanja iz sredstava privremenog finansiranja Federacije
      Bosne i Hercegovine za period januar-mart 2002. godine Kantonalnom zavodu za
      zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Sarajevo (bosanski jezik)

20. ODLUKA o odobravanju izdvajanja iz sredstava privremenog financiranja Federacije
      Bosne i Hercegovine za period siječanj-ožujak 2002. godine općini Gornji Vakuf-
      Uskoplje (hrvatski jezik)

      ODLUKA o odobravanju izdvajanja iz sredstava privremenog finansiranja Federacije
      Bosne i Hercegovine za period januar-mart 2002. godine općini Gornji Vakuf-
      Uskoplje (bosanski jezik)

21. ODLUKA o jednokratnoj potpori iz sredstava privremenog financiranja Federacije
      Bosne i Hercegovine za period siječanj-ožujak 2002. godine općini Dobretići
      (hrvatski jezik)

      ODLUKA o jednokratnoj potpori iz sredstava privremenog finansiranja Federacije
      Bosne i Hercegovine za period januar-mart 2002. godine općini Dobretići
      (bosanski jezik)

22. ODLUKA o jednokratnoj potpori iz sredstava privremenog financiranja Federacije
      Bosne i Hercegovine za period siječanj-ožujak 2002. godine Domu zdravlja
      Tomislavgrad (hrvatski jezik)

      ODLUKA o jednokratnoj potpori iz sredstava privremenog finansiranja Federacije
      Bosne i Hercegovine za period januar-mart 2002. godine Domu zdravlja
      Tomislavgrad (bosanski jezik)

23. ODLUKA o odobravanju izdvajanja iz sredstava privremenog financiranja Federacije
      Bosne i Hercegovine za period siječanj-ožujak 2002. godine Univerzitetu u Sarajevu,
      Institutu za istraživanje zločina (hrvatski jezik)

      ODLUKA o odobravanju izdvajanja iz sredstava privremenog finansiranja Federacije
      Bosne i Hercegovine za period januar-mart 2002. godine Univerzitetu u Sarajevu,
      Institutu za istraživanje zločina (bosanski jezik)

24. ODLUKA o odobravanju izdvajanja iz sredstava privremenog financiranja Federacije
      Bosne i Hercegovine za period siječanj-ožujak 2002. godine općini Gornji Vakuf-
      Uskoplje (hrvatski jezik)

      ODLUKA o odobravanju izdvajanja iz sredstava privremenog finansiranja Federacije
      Bosne i Hercegovine za period januar-mart 2002. godine općini Gornji Vakuf-
      Uskoplje (bosanski jezik)

"Službene novine Federacije BiH", broj 13/02 ( 07.04.2002.)
25. ODLUKA o izdvajanju sredstava u Fond solidarnosti Federacije Bosne i Hercegovine
      za 2002. godinu (bosanski jezik)

      ODLUKA o izdvajanju sredstava u Fond solidarnosti Federacije Bosne i Hercegovine
      za 2002. godinu (hrvatski jezik)

26. ODLUKA o privremenom smanjenju stope poreza na promet putničkih automobila
      proizvodenih na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)

      ODLUKA o privremenom smanjenju stope poreza na promet putničkih automobila
      proizvodenih na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)

"Službene novine Federacije BiH", broj 14/02 ( 18.04.2002.)
27. ODLUKA o davanju suglasnosti za osnivanje Fondacije pod nazivom "Fondacija za
      unapređenje islamske i opće kulture" (hrvatski jezik)

      ODLUKA o davanju saglasnosti za osnivanje Fondacije pod nazivom "Fondacija za
      unapređenje islamske i opće kulture" (bosanski jezik)

28. ODLUKA o odobravanju izdvajanja iz sredstava privremenog financiranja Federacije
      Bosne i Hercegovine za period siječanj-ožujaka 2002. godine općini Kladanj
      (hrvatski jezik)

      ODLUKA o jednokratnoj potpori iz sredstava privremenog finansiranja Federacije
      Bosne i Hercegovine za period januar-mart 2002. godine općini Kladanj
      (bosanski jezik)

29. ODLUKA o izmjeni Odluke o stvaranju uvjeta za početak rada Federalnog zavoda za
      mirovinsko i invalidsko osiguranje (hrvatski jezik)

      ODLUKA o izmjeni Odluke o stvaranju uslova za početak rada Federalnog zavoda za
      penzijsko i invalidsko osiguranje (bosanski jezik)

30. ODLUKA o kriterijima i načinu dodjele putničkih automobila ratnim vojnim
      invalidima 100% I grupe

31. ODLUKA o osnivanju Fondacije za zaštitu, restauraciju i revitalizaciju kulturno-
      historijskog i prirodnog naslijeđa Jajca (hrvatski jezik)

      ODLUKA o osnivanju Fondacije za zaštitu, restauraciju i revitalizaciju kulturno-
      historijskog i prirodnog naslijeđa Jajca (bosanski jezik)

32. ODLUKA o odobravanju sredstava Federalnom ministarstvu obrazovanja, nauke,
      kulture i športa u svrhu interventne financijske pomoći "Biharnet centru" Sarajevo i
      "Cobiss centru" Sarajevo (hrvatski jezik)

      ODLUKA o odobravanju sredstava Federalnom ministarstvu obrazovanja, nauke,
      kulture i sporta u svrhu interventne finansijske pomoći "Biharnet centru" Sarajevo i
      "Cobiss centru" Sarajevo (bosanski jezik)

33. ODLUKA o izdvajanju sredstava iz tekuće rezerve iz Proračuna Federacije Bosne i
      Hercegovine (hrvatski jezik)

      ODLUKA o izdvajanju sredstava iz tekuće rezerve iz Budžeta Federacije Bosne i
      Hercegovine (bosanski jezik)

"Službene novine Federacije BiH", broj 15 ( 27.04.2002.)
34. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz tekuće rezerve Budžeta Federacije
      Bosne i Hercegovine za 2002. godinu (bosanski jezik)

      ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz tekuće pričuve Proračuna Federacije
      Bosne i Hercegovine za 2002. godinu (hrvatski jezik)

35. ODLUKA o finansijskoj pomoći za dovršavanje izgradnje stanova za porodice
      šehida, poginulih boraca i demobilisanih boraca u općini Lukavac (bosanski jezik)

      ODLUKA o financijskoj pomoći za dovršavanje izgradnje stanova za porodice
      šehida, poginulih boraca i demobilisanih boraca u općini Lukavac (hrvatski jezik)

36. ODLUKA o odobravanju sredstava udruženju ratnih vojnih invalida općine Donji
      Vakuf (bosanski jezik)

      ODLUKA o odobravanju sredstava udruženju ratnih vojnih invalida općine Donji
      Vakuf (hrvatski jezik)

37. ODLUKA o davanju saglasnosti za zaključivanje supsidijarnog kreditnog sporazuma
      između Federacije Bosne i Hercegovine i Bosne i Hercegovine za kredit
      Međunarodne asocijacije za razvoj (IDA) za projekt "Upravljanje cestama i
      sigurnost" (bosanski jezik)

      ODLUKA o davanju suglasnosti za zaključivanje supsidijarnog kreditnog sporazuma
      između Federacije Bosne i Hercegovine i Bosne i Hercegovine za kredit
      Međunarodne asocijacije za razvoj (IDA) za projekt "Upravljanje cestama i
      sigurnost" (hrvatski jezik
)
38. ODLUKA o davanju saglasnosti za prihvatanje kredita Međunarodne asocijacije za
      razvoj (IDA) za projekt "Upravljanje cestama i sigurnost"(bosanski jezik)

      ODLUKA o davanju suglasnosti za prihvatanje kredita Međunarodne asocijacije za
      razvoj (IDA) za projekt "Upravljanje cestama i sigurnost" (hrvatski jezik)

39. ODLUKA o izdvajanju sredstava iz tekuće rezerve Budžeta Federacije
      Bosne i Hercegovine za 2002. godinu kao jednokratnu pomoć institucijama kulture
      Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)

      ODLUKA o izdvajanju sredstava iz tekuće pričuve Proračuna Federacije
      Bosne i Hercegovine za 2002. godinu kao jednokratnu pomoć institucijama kulture
      Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)

"Službene novine Federacije BiH", broj 16 ( 28.04.2002.)
40. ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijumima raspodjele
      sredstava tekućih transfera utvrđenim Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine
      za 2002. godinu Federalnom ministarstvu obrazovanja, nauke, kulture i športa
      (hrvatski jezik)

      ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijumima raspodjele
      sredstava tekućih transfera utvrđenim Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine
      za 2002. godinu Federalnom ministarstvu obrazovanja, nauke, kulture i sporta
      (bosanski jezik)

"Službene novine Federacije BiH", broj 17/02 (09.05.2002.)
41. ODLUKA o rasporedu sredstava za ekshumacije na području Federacije Bosne i
      Hercegovine za 2002. godinu (bosanski jezik)

      ODLUKA o rasporedu sredstava za ekshumacije na području Federacije Bosne i
      Hercegovine za 2002. godinu (hrvatski jezik)

"Službene novine Federacije BiH", broj 18/02 (17.05.2002.)
42. ODLUKA o financijskoj potpori za dovršetak izgradnje stanova za ratne vojne
      invalide i obitelji poginulih i nestalih branitelja iz domovinskog rata u općinama
      Orašje, Livno, Tomislavgrad i Mostar (hrvatski jezik)

      ODLUKA o finansijskoj pomoći za završetak izgradnje stanova za ratne vojne
      invalide i porodice poginulih i nestalih boraca iz odbrambeno-oslobodilačkog rata u
      općinama Orašje, Livno, Tomislavgrad i Mostar (bosanski jezik)

43. ODLUKA o odobravanju pozajmice iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za
      2002. godinu (hrvatski jezik)

      ODLUKA o odobravanju pozajmice iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za
      2002. godinu (bosanski jezik)

44. ODLUKA o financiranju Centra za jednakost i ravnopravnost polova iz sredstava
      tekuće pričuve Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2002. godinu (hrvatski jezik)

      ODLUKA o finansiranju Centra za jednakost i ravnopravnost polova iz sredstava
      tekućih rezervi Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2002. godinu (bosanski jezik)

"Službene novine Federacije BiH", broj 21/02 (30.05.2002.)
45. ODLUKA o odobravanju sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za
      2002. godinu Carinskoj upravi Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)

      ODLUKA o odobravanju sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za
      2002. godinu Carinskoj upravi Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)

46. ODLUKA o davanju saglasnosti na cijene prirodnog gasa (bosanski jezik)
      ODLUKA o davanju suglasnosti na cijene prirodnog plina (hrvatski jezik)
47. ODLUKA o zaštitnim cijenama pojedinih poljoprivrednih proizvoda u 2002-goj
      godini (bosanski jezik)

      ODLUKA o zaštitnim cijenama pojedinih poljoprivrednih proizvoda u 2002-goj
      godini (hrvatski jezik)

"Službene novine Federacije BiH", broj 22/02 (05.06.2002.)
48. ODLUKA o temelju Fondacije za pružanje pomoći u rješavanju stambenih pitanja
      pripadnika braniteljskih populacija (hrvatski jezik)

      ODLUKA o osnivanju Fondacije za pružanje pomoći u rješavanju stambenih pitanja
      pripadnika boračkih populacija (bosanski jezik)

49. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i
      Hercegovine za 2002. godinu na ime troškova liječenja (hrvatski jezik)

      ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i
      Hercegovine za 2002. godinu na ime troškova liječenja (bosanski jezik)

50. ODLUKA o utvrđivanju prioritetnih vertikalnih programa zdravstvene zaštite od
      interesa za Federaciju Bosne i Hercegovine i prioritetnih najsloženijih oblika
      zdravstvene zaštite iz određenih specijalističkih djelatnosti koji će se pružati
      osiguranim osobama na teritoriju Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)

      ODLUKA o utvrđivanju prioritetnih vertikalnih programa zdravstvene zaštite od
      interesa za Federaciju Bosne i Hercegovine i prioritetnih najsloženijih oblika
      zdravstvene zaštite iz određenih specijalističkih djelatnosti koji će se pružati
      osiguranim licima na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)

51. ODLUKA o kriterijima i načinu korištenja sredstava Fonda solidarnosti Federacije
      Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)

      ODLUKA o kriterijima i načinu korištenja sredstava Fonda solidarnosti Federacije
      Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)

"Službene novine Federacije BiH", broj 23/02 (07.06.2002.)
52. ODLUKA o rasporedu sredstava Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2002.
      godinu za parlamentarne političke partije (bosanski jezik)

      ODLUKA o rasporedu sredstava Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2002.
      godinu za parlamentarne političke partije (hrvatski jezik)

"Službene novine Federacije BiH", broj 25/02 (15.06.2002.)
53. ODLUKA o unutarnjoj preraspodjeli troškova Budžeta Federacije Bosne i
      Hercegovine za 2002. godinu za Federalnu novinsku agenciju (bosanski jezik)

      ODLUKA o unutarnjoj preraspodjeli troškova Proračuna Federacije Bosne i
      Hercegovine za 2002. godinu za Federalnu novinsku agenciju (hrvatski jezik)

54. ODLUKA o odobravanju izdvajanja iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine
      za 2002. godinu Ministarstvu vanjske trgovine i ekonomskih odnosa za
      sufinansiranje strategije za smanjenje siromaštva (bosanski jezik)

      ODLUKA o odobravanju izdvajanja iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine
      za 2002. godinu Ministarstvu vanjske trgovine i ekonomskih odnosa za
      sufinanciranje strategije za smanjenje siromaštva (hrvatski jezik)

55. ODLUKA o unutrašnjoj preraspodjeli troškova Budžeta Federacije Bosne i
      Hercegovine za 2002. godinu za Federalno ministarstvo za pitanja boraca i invalida
      odbrambeno-oslobodilačkog rata - Federalno ministarstvo za pitanja branitelja i
      invlaida domovinskog rata (bosanski jezik)

      ODLUKA o unutarnjoj preraspodjeli troškova Proračuna Federacije Bosne i
      Hercegovine za 2002. godinu za Federalno ministarstvo za pitanja boraca i invalida
      odbrambeno-oslobodilačkog rata - Federalno ministarstvo za pitanja branitelja i
      invlaida domovinskog rata (hrvatski jezik)

56. ODLUKA o unutarnjoj preraspodjeli troškova Budžeta Federacije Bosne i
      Hercegovine za 2002. godinu za Civilne obavještajne službe (bosanski jezik)

      ODLUKA o unutarnjoj preraspodjeli troškova Proračuna Federacije Bosne i
      Hercegovine za 2002. godinu za Civilne obavještajne službe (hrvatski jezik)

57. ODLUKA o unutarnjoj preraspodjeli troškova Budžeta Federacije Bosne i
      Hercegovine za 2002. godinu za Federalni zavod za programiranje razvoja (bosanski jezik)

ODLUKA o unutarnjoj preraspodjeli troškova Proračuna Federacije Bosne i
      Hercegovine za 2002. godinu za Federalni zavod za programiranje razvoja (hrvatski jezik)

58. ODLUKA o unutarnjoj preraspodjeli troškova Budžeta Federacije Bosne i
      Hercegovine za 2002. godinu za Federalno ministarstvo unutrašnjih poslova -
      Federalno ministarstvo unutarnjih poslova (bosanski jezik)

      ODLUKA o unutarnjoj preraspodjeli troškova Proračuna Federacije Bosne i
      Hercegovine za 2002. godinu za Federalno ministarstvo unutrašnjih poslova -
      Federalno ministarstvo unutarnjih poslova (hrvatski jezik)

59. ODLUKA o unutarnjoj preraspodjeli troškova Budžeta Federacije Bosne i
      Hercegovine za 2002. godinu za Federalno ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i
      sporta - Federalno ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i športa (bosanski jezik)

      ODLUKA o unutarnjoj preraspodjeli troškova Proračuna Federacije Bosne i
      Hercegovine za 2002. godinu za Federalno ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i
      športa - Federalno ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta (hrvatski jezik)

60. ODLUKA o unutarnjoj preraspodjeli troškova Budžeta Federacije Bosne i
      Hercegovine za 2002. godinu za Ured za reviziju Budžeta u Federaciji Bosne i
      Hercegovine (bosanski jezik)

      ODLUKA o unutarnjoj preraspodjeli troškova Proračuna Federacije Bosne i
      Hercegovine za 2002. godinu za Ured za reviziju Proračuna u Federaciji Bosne i
      Hercegovine (hrvatski jezik)

61. ODLUKA o unutarnjoj preraspodjeli troškova Budžeta Federacije Bosne i
      Hercegovine za 2002. godinu za Federalno ministarstvo pravde (bosanski jezik)

      ODLUKA o unutarnjoj preraspodjeli troškova Proračuna Federacije Bosne i
      Hercegovine za 2002. godinu za Federalno ministarstvo pravde (hrvatski jezik)

62. ODLUKA o unutarnjoj preraspodjeli sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i
      Hercegovine za 2002. godinu za kazneno-popravne zavode (bosanski jezik)

      ODLUKA o unutarnjoj preraspodjeli sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i
      Hercegovine za 2002. godinu za kazneno-popravne zavode (hrvatski jezik)

63. ODLUKA o otvaranju računa za donatorska sredstva za provođenje aktivnosti i
      izradu strategije za borbu protiv siromaštva u Federaciji Bosne i Hercegovine

64. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i
      Hercegovine za 2002. godinu Federalnom ministarstvu socijalne politike, raseljenih
      osoba i izbjeglica za finansiranje izrade strategije za reformu socijalne pomoći (bosanski jezik)

      ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i
      Hercegovine za 2002. godinu Federalnom ministarstvu socijalne politike, raseljenih
      osoba i izbjeglica za financiranje izrade strategije za reformu socijalne pomoći (hrvatski jezik)

"Službene novine Federacije BiH", broj 26/02 (20.06.2002.)
65. ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava
      "Transfera za Fond za nakladništvo" utvrđenog Proračunom Federacije Bosne i
       Hercegovine (hrvatski jezik)

       ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava
       "Transfera za Fond za izdavaštvo" utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i
       Hercegovine (bosanski jezik)

66. ODLUKA o odobravanju Ugovora o zaduživanju Federacije Bosne i Hercegovine
67. ODLUKA o privremenom određivanju potpisnika platnih transakcija Budžeta
       Federacije Bosene i Hercegovine za 2002. godinu

68. ODLUKA o davanju privremenog ovlašćenja za potpisivanje naloga platnih
       transakcija Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2002. godinu

"Službene novine Federacije BiH", broj 27/02 (28.06.2002.)
69. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i
      Hercegovine za 2002. godinu Univerzitetu u Sarajevu, Institutu za istraživanje zločina
      (bosanski jezik)

      ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i
      Hercegovine za 2002. godinu Univerzitetu u Sarajevu, Institutu za istraživanje zločina
      (hrvatski jezik)

70. ODLUKA o unutarnjoj preraspodjeli troškova Budžeta Federacije Bosne i
      Hercegovine za 2002. godinu za Federalno ministarstvo odbrane- Federalno
      ministarstvo obrane (bosanski jezik)

      ODLUKA o unutarnjoj preraspodjeli troškova Proračuna Federacije Bosne i
      Hercegovine za 2002. godinu za Federalno ministarstvo odbrane- Federalno
      ministarstvo obrane (hrvatski jezik)

71. ODLUKA o unutarnjoj preraspodjeli troškova Budžeta Federacije Bosne i
      Hercegovine za 2002. godinu za Vojsku Federacije (bosanski jezik)

      ODLUKA o unutarnjoj preraspodjeli troškova Proračuna Federacije Bosne i
      Hercegovine za 2002. godinu za Vojsku Federacije (hrvatski jezik)

72. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i
      Hercegovine za 2002. godinu Fondaciji za održivi razvoj za sufinanciranje projekta
      razvitka zajednica (CDP) (bosanski jezik)

      ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i
      Hercegovine za 2002. godinu Fondaciji za održivi razvoj za sufinanciranje projekta
      razvitka zajednica (CDP) (hrvatski jezik)

73. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i
      Hercegovine za 2002. godinu Fondaciji za održivi razvoj za sufinansiranje pilot
      Projekta lokalnog razvitka (LDP) (bosanski jezik)

      ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i
      Hercegovine za 2002. godinu Fondaciji za održivi razvoj za sufinanciranje pilot
      Projekta lokalnog razvitka (LDP) (hrvatski jezik)

74. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i
      Hercegovine za 2002. godinu Centru za socijalni rad Kupres (bosanski jezik)

      ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i
      Hercegovine za 2002. godinu Centru za socijalni rad Kupres (hrvatski jezik)

75. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i
      Hercegovine za 2002. godinu Domu zdravlja Tomislavgrad (bosanski jezik)

      ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i
      Hercegovine za 2002. godinu Domu zdravlja Tomislavgrad (hrvatski jezik)

76. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i
      Hercegovine za 2002. godinu Kantonalnom zavodu za zaštitu kulturno-istorijskog i
      prirodnog naslijeđa Sarajevo (bosanski jezik)

      ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i
      Hercegovine za 2002. godinu Kantonalnom zavodu za zaštitu kulturno-historijskog i
      prirodnog naslijeđa Sarajevo (hrvatski jezik)

77. ODLUKA o odobravanju sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i
      Hercegovine za 2002. godinu Fakultetu kriminalističkih nauka u Sarajevu
      (bosanski jezik)

      ODLUKA o odobravanju sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i
      Hercegovine za 2002. godinu Fakultetu kriminalističkih nauka u Sarajevu
      (hrvatski jezik)

78. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i
      Hercegovine za 2002. godinu Federalnom ministarstvu obrazovanja, nauke, kulture i
      sporta (bosanski jezik)

ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i
      Hercegovine za 2002. godinu Federalnom ministarstvu obrazovanja, nauke, kulture i
      športa (hrvatski jezik)

79. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i
      Hercegovine za 2002. godinu Asocijaciji studenata Pravnog fakulteta u Sarajevu
      (ELSA BiH) (bosanski jezik)

      ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i
      Hercegovine za 2002. godinu Asocijaciji studenata Pravnog fakulteta u Sarajevu
      (ELSA BiH) (hrvatski jezik)

"Službene novine Federacije BiH", broj 28/02 (03.07.2002.)
80. ODLUKA o načinu raspolaganja novčanim sredstvima ostvarenim prodajom
      poduzeća i banaka na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)

      ODLUKA o načinu raspolaganja novčanim sredstvima ostvarenim prodajom
      preduzeća i banaka na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)

"Službene novine Federacije BiH", broj 29/02 (04.07.2002.)
81. ODLUKA o privremenom povećanju stope poreza na promet ulja za loženje ekstra
      lahko i lahko specijalno (EL i LS) (bosanski jezik)

      ODLUKA o privremenom povećanju stope poreza na promet ulja za loženje ekstra
      lako i lako specijalno (EL i LS) (hrvatski jezik)

"Službene novine Federacije BiH", broj 30/02 (05.07.2002.)
82. ODLUKA o izdvajanju sredstava iz tekuće rezerve Budžeta Federacije Bosne i
      Hercegovine

83. ODLUKA o izdvajanju sredstava iz tekuće rezerve Budžeta Federacije Bosne i
      Hercegovine

84. ODLUKA o izdvajanju sredstava iz tekuće rezerve Budžeta Federacije Bosne i
      Hercegovine

85. ODLUKA o temeljnim kriterijima i načinu ostvarivanja novčanih poticaja u
      primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine
      za 2002. godinu (hrvatski jezik)

      ODLUKA o osnovnim kriterijima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja u
      primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine
      za 2002. godinu (bosanski jezik)

86. ODLUKA o utvrđivanju visine boravišne pristojbe za 2003. godinu (hrvatski jezik)
      ODLUKA o utvrđivanju visine boravišne takse za 2003. godinu (bosanski jezik)
87. ODLUKA o unutarnjoj preraspodjeli troškova Proračuna Federacije Bosne i
      Hercegovine za 2002. godinu za Federalno ministarstvo unutrašnjih poslova -
      Federalno ministarstvo unutarnjih poslova (hrvatski jezik)

      ODLUKA o unutarnjoj preraspodjeli sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i
      Hercegovine za 2002. godinu za Federalno ministarstvo unutrašnjih poslova -
      Federalno ministarstvo unutarnjih poslova (bosanski jezik)

88. ODLUKA o unutarnjoj preraspodjeli sredstava Proračuna Federacije Bosne i
      Hercegovine za 2002. godinu za Zavod za kontrolu lijekova (hrvatski jezik)

      ODLUKA o unutarnjoj preraspodjeli sredstava Budžeta Federacije Bosne i
      Hercegovine za 2002. godinu za Zavod za kontrolu lijekova (bosanski jezik)

89. ODLUKA o preraspodjeli sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i
      Hercegovine za 2002. godinu za Službu za zajedničke poslove organa i tijela
      Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)

      ODLUKA o preraspodjeli sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i
      Hercegovine za 2002. godinu za Službu za zajedničke poslove organa i tijela
      Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)

90. ODLUKA o financiranju Tun timova iz sredstava tekuće pričuve Proračuna
      Federacije Bosne i Hercegovine za 2002. godinu (hrvatski jezik)

      ODLUKA o finansiranju Tun timova iz sredstava tekuće rezerve Budžeta
      Federacije Bosne i Hercegovine za 2002. godinu (bosanski jezik)

91. ODLUKA o odobravanju sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za
      2002. godinu Alijansi za sigurnost BiH (hrvatski jezik)

      ODLUKA o odobravanju sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za
      2002. godinu Alijansi za sigurnost BiH (bosanski jezik)

92. ODLUKA o unutarnjoj preraspodjeli sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i
      Hercegovine za 2002. godinu za Direkciju za civilnu avijaciju (hrvatski jezik)

      ODLUKA o unutarnjoj preraspodjeli sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i
      Hercegovine za 2002. godinu za Direkciju za civilnu avijaciju (bosanski jezik)

93. ODLUKA o unutarnjoj preraspodjeli troškova Proračuna Federacije Bosne i
      Hercegovine za 2002. godinu za Federalno ministarstvo prometa i komunikacija
      (hrvatski jezik)

      ODLUKA o unutarnjoj preraspodjeli troškova Budžeta Federacije Bosne i
      Hercegovine za 2002. godinu za Federalno ministarstvo prometa i komunikacija
      (bosanski jezik)

94. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava Proračuna Federacije Bosne i
      Hercegovine za 2002. godinu Federalnom pravobranilaštvu - Federalnom
      pravobraniteljstvu (hrvatski jezik)

      ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i
      Hercegovine za 2002. godinu Federalnom pravobranilaštvu - Federalnom
      pravobraniteljstvu (bosanski jezik)

95. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i
      Hercegovine za 2002. godinu Federalnom ministarstvu financija - Federalnom
      ministarstvu finansija (hrvatski jezik)

      ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i
      Hercegovine za 2002. godinu Federalnom ministarstvu financija - Federalnom
      ministarstvu finansija (bosanski jezik)

96. ODLUKA o odobravanju sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i
      Hercegovine za 2002. godinu Federalnom ministarstvu socijalne politike,
      Raseljenih osoba i izbjeglica (hrvatski jezik)

      ODLUKA o odobravanju sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i
      Hercegovine za 2002. godinu Federalnom ministarstvu socijalne politike,
      Raseljenih osoba i izbjeglica (bosanski jezik)

97. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i
      Hercegovine za 2002. godinu Uredu za zakonodavstvo Vlade Federacije Bosne i
      Hercegovine (hrvatski jezik)

      ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i
      Hercegovine za 2002. godinu Uredu za zakonodavstvo Vlade Federacije Bosne i
      Hercegovine (bosanski jezik)

98. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i
      Hercegovine za 2002. godinu Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i
      šumarstva (hrvatski jezik)

      ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i
      Hercegovine za 2002. godinu Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i
      šumarstva (bosanski jezik)

99. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i
      Hercegovine za 2002. godinu Federalnom ministarstvu zdravstva (hrvatski jezik)
      ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i
      Hercegovine za 2002. godinu Federalnom ministarstvu zdravstva (hrvatski jezik)

100. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i
      Hercegovine za 2002. godinu Carinskoj upravi Federacije Bosne i Hercegovine
      (hrvatski jezik)

      ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i
      Hercegovine za 2002. godinu Carinskoj upravi Federacije Bosne i Hercegovine
      (bosanski jezik)

101. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i
      Hercegovine za 2002. godinu Savezu RVI Srednjobosanskog Kantona (hrvatski
      jezik)

      ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i
      Hercegovine za 2002. godinu Savezu RVI Srednjobosanskog Kantona (bosanski
      Jezik)

102. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i
      Hercegovine za 2002. godinu PCU obrazovanje (hrvatski jezik)

      ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i
      Hercegovine za 2002. godinu PCU obrazovanje (bosanski jezik)

103. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i
      Hercegovine za 2002. godinu PCU obrazovanjae za sufinanciranje "Razvojnog
      projekta obrazovanja" u drugom tromjesečju 2002. godine (hrvatski jezik)

      ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i
      Hercegovine za 2002. godinu PCU obrazovanjae za sufinansiranje "Razvojnog
      projekta obrazovanja" u drugom tromjesečju 2002. godine (bosanski jezik)

104. ODLUKA o davanju suglasnosti za prihvatanje kredita Međunarodne asocijacije za
      razvitak (IDA) za Projekt "Upravljanje čvrstim otpadom" (hrvatski jezik)

      ODLUKA o davanju saglasnosti za prihvatanje kredita Međunarodne asocijacije za
      razvitak (IDA) za Projekt "Upravljanje čvrstim otpadom" (bosanski jezik)

105. ODLUKA o uplati sredstava u Proračun Federacije Bosne i Hercegovine
      gospodarskih društava prema kojima ovlasti i obveze po osnovu državnog kapitala
      vrše organi Federacije Bosne i Hercegovine

106. ODLUKA o davanju suglasnosti za zaključivanje supsidijarnog kreditnog
      sporazuma između Federacije Bosne i Hercegovine i Bosne i Hercegovine za kredit
      Međunarodne asocijacije za razvitak (IDA) za Projekat "Prilagođavanje poslovnog
      ambijenta" (hrvatski jezik)

      ODLUKA o davanju saglasnosti za zaključivanje supsidijarnog kreditnog
      sporazuma između Federacije Bosne i Hercegovine i Bosne i Hercegovine za kredit
      Međunarodne asocijacije za razvoj (IDA) za Projekat "Prilagođavanje poslovnog
      ambijenta" (bosanski jezik)

107. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i
      Hercegovine za 2002. godinu Fondaciji za održivi razvoj za sufinanciranje Projekta
      razvitka zajednica (CDP)

108. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i
      Hercegovine za 2002. godinu Fondaciji za održivi razvoj za sufinanciranje Pilot
      projekta lokalnog razvitka (LDP)

109. ODLUKA o preraspodjeli sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za
      2002. godinu za Zavod za transfuzijsku medicinu Federacije Bosne i Hercegovine
      (hrvatski jezik)

      ODLUKA o preraspodjeli sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za
      2002. godinu za Zavod za transfuzijsku medicinu Federacije Bosne i Hercegovine
      (bosanski jezik)

110. ODLUKA o osnovama, kriterijima i mjerilima za zaključivanje ugovora sa
      zdravstvenim ustanovma koje osiguravaju usluge zdravstvene zaštite , a financiraju
      se iz sredstava Federalnog fonda solidarnosti (hrvatski jezik)

      ODLUKA o osnovama, kriterijima i mjerilima za zaključivanje ugovora sa
      zdravstvenim ustanovma koje osiguravaju usluge zdravstvene zaštite , a finansiraju
      se iz sredstava Federalnog fonda solidarnosti (bosanski jezik)

111. ODLUKA o listi esencijalnih lijekova neophodnih za osiguranje zdravstvene zaštite
      u okviru standarda obveznog zdravstvenog osiguranja u Federaciji Bosne i
      Hercegovine (hrvatski jezik)

      ODLUKA o listi esencijalnih lijekova neophodnih za osiguranje zdravstvene zaštite
      u okviru standarda obaveznog zdravstvenog osiguranja u Federaciji Bosne i
      Hercegovine (bosanski jezik)

112. ODLUKA o unutarnjoj preraspodjeli sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i
      Hercegovine za 2002. godinu za Federalno ministarstvo trgovine (hrvatski jezik)

      ODLUKA o unutarnjoj preraspodjeli sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i
      Hercegovine za 2002. godinu za Federalno ministarstvo trgovine (bosanski jezik)

"Službene novine Federacije BiH", broj 31/02 (12.07.2002.)
113. ODLUKA o preraspodjeli sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2002.
        godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije (bosanski jezik)

        ODLUKA o preraspodjeli sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za
        2002. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije (hrvatski jezik)

114. ODLUKA o usvajanju i realizaciji Programa utroška sredstava tekućih transfera za
        podsticaj industrijskoj proizvodnji - Transfer za nabavku eksplozivnih materijala za
        rudnike u Federaciji Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)

       ODLUKA o usvajanju i realizaciji Programa utroška sredstava tekućih transfera za poticaj
        industrijskoj proizvodnji - Transfer za nabavu eksplozivnih materijala za rudnike u
        Federaciji Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)

115. ODLUKA o usvajanju i realizaciji Programa utroška sredstava tekućih transfera za
        podsticaj industrijskoj proizvodnji - Transfer za sanaciju rudnika u Federaciji Bosne i
        Hercegovine (bosanski jezik)

        ODLUKA o usvajanju i realizaciji Programa utroška sredstava tekućih transfera za poticaj
        industrijskoj proizvodnji - Transfer za sanaciju rudnika u Federaciji Bosne i Hercegovine
        (hrvatski jezik)

"Službene novine Federacije BiH", broj 32/02 (16.07.2002.)
116. ODLUKA o odobrenju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine
        za 2002. godinu Federalnom ministarstvu socijalne politike, raseljenih osoba i izbjeglica za
        troškove obilježavanja 7. Godišnjice genocida u Srebrenici

117. ODLUKA o metodologiji utvrdjivanja razina otkupnih cijena električne energije iz
        obnovljivih izvora instalirane snage do 5 MW (hrvatski jezik)

        ODLUKA o metodologiji utvrdjivanja nivoa otkupnih cijena električne energije iz
        obnovljivih izvora instalirane snage do 5 MW (bosanski jezik)

118. ODLUKA o preraspodjeli sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za
        2002. godinu Federalnom ministarstfvu energije, rudarstva i industrije (hrvatski jezik)

        ODLUKA o preraspodjeli sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2002.
         godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije (bosanski jezik)

119. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije BiH
        za 2002. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije za plaće direktora
        Federalnog zavoda za standardizaciju, mjeriteljstvo i patente Federalnog zavoda za
        geologiju i za druge naknade koje nemaju karakter plaće (hrvatski jezik)

        ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije BiH
        za 2002. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije za plaće direktora
        Federalnog zavoda za standardizaciju, mjeriteljstvo i patente i Federalnog zavoda za
        geologiju i za druge naknade koje nemaju karakter plaće (bosanski jezik)

120. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije BiH
        za 2002. godinu za Srebrenicu (hrvatski jezik)

        ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije BiH za
        2002. godinu za Srebrenicu (bosanski jezik)

121. ODLUKA o odobravanju preraspodjele sredstava iz Proračuna Federacije Bosne
        i Hercegovine za 2002. godinu u korist Federalnog ministarstva zdravstva, za Federalni
        fond za zdravstvo (hrvatski jezik)

        ODLUKA o odobravanju preraspodjele sredstava iz Budžeta Federacije BiH
        za 2002. godinu u korist Federalnog ministarstva zdravstva, za Federalni fond za zdravstvo
        (bosanski jezik)

122. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i H
        za 2002. godinu Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva za
        veterinarstvo (hrvatski jezik)

        ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije BiH
        za 2002. godinu Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva za
        veterinarstvo (bosanski jezik)

123. ODLUKA o odobrenju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije BiH
        za 2002. godinu za manifestaciju "Srebrenički inferno" (hrvatski jezik)

        ODLUKA o odobrenju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije BiH za
        2002. godinu za manifestaciju "Srebrenički inferno"(bosanski jezik)

124. ODLUKA o izmjenama i dopunama Odluke o privremenom uređivanju prodaje stanova
        (hrvatski jezik)

        ODLUKA o izmjenama i dopunama Odluke o privremenom uređivanju prodaje stanova
        (bosanski jezik)

125. ODLUKA o unutarnjoj preraspodjeli sredstava iz Proračuna Federacije BiH
        za 2002. godinu za Ustavni sud Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)

        ODLUKA o unutarnjoj preraspodjeli sredstava iz Budžeta Federacije BiH za
        2002. godinu za Ustavni sud Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)

126. ODLUKA o unutarnjoj preraspodjeli sredstava iz Proračuna Federacije BiH
        za 2002. godinuza sudsku policiju (hrvatski jezik)

        ODLUKA o unutarnjoj preraspodjeli sredstava iz Budžeta Federacije BiH za
        2002. godinu za sudsku policiju (bosanski jezik)

127. ODLUKA o unutarnjoj preraspodjeli sredstava iz Proračuna Federacije BiH
        za 2002. godinu za Sud za ljudska prava (hrvatski jezik)

        ODLUKA o unutarnjoj preraspodjeli sredstava iz Budžeta Federacije BiH za
        2002. godinu za Sud za ljudska prava (bosanski jezik)

128. ODLUKA o unutarnjoj preraspodjeli sredstava iz Proračuna Federacije BiH za
        2002. godinu za Federalno tužilaštvo - Federalno tužiteljstvo (hrvatski jezik)

        ODLUKA o unutarnjoj preraspodjeli sredstava iz Budžeta Federacije BiH za
        2002. godinu za Federalno tužilaštvo - Federalno tužiteljstvo (bosanski jezik)

129. ODLUKA o unutarnjoj preraspodjeli sredstava iz Proračuna Federacije BiH za
        2002. godinu za Vrhovni sud Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)

        ODLUKA o unutarnjoj preraspodjeli sredstava iz Budžeta Federacije BiH za
        2002. godinu za Vrhovni sud Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)

130. ODLUKA o privremenom ukidanju stope poreza na promet na proizvode koji će
        se stavljati u promet u cilju radnog preusmjeravanja demobiliziranih vojaka
        (hrvatski jezik)

        ODLUKA o privremenom ukidanju stope poreza na promet na proizvode koji će
        se stavljati u promet u cilju radnog preusmjeravanja demobilisanih vojnika
        (bosanski jezik)

"Službene novine Federacije BiH ", broj 33/02 (19.07.2002.)
131. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i
        Hercegovine za 2002. godinu za troškove sahrane žrtava rata (bosanski jezik)

        ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije BiH
        za 2002. godinu za troškove sahrane žrtava rata (hrvatski jezik)

132. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije BiH
        za 2002. godinu Fondaciji za održivi razvitak za sufinansiranje Projekta tehnička pomoć za
        privatizaciju (PTAC) ( bosanski jezik)

        ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije BiH
        za 2002. godinu Fondaciji za održivi razvitak za sufinanciranje Projekta tehnička pomoć za
        privatizaciju (PTAC) ( hrvatski jezik)

133. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije BiH
        za 2002. godinu za sufinansiranje Projekta izgradnje osnovnih škola sredstvima
        pomoći Vlade Japana (bosanski jezik) .

        ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i
        Hercegovine za 2002. godinu za sufinanciranje Projekta izgradnje osnovnih škola
        sredstvima pomoći Vlade Japana (hrvatski jezik)

134. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije BiH
        za 2002. godinu Carinskoj upravi Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)

        ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije BiH
        za 2002. godinu Carinskoj upravi Federacije Bosne i Hercegovine ( hrvatski jezik)

135. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije BiH
        za 2002. godinu Ustavnom sudu Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)

        ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije BiH
        za 2002. godinu Ustavnom sudu Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)

136. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije BiH
        za 2002. godinu za Javnu ustanovu "Djeca Sarajeva" u Sarajevu (bosanski jezik)

        ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije BiH
        za 2002. godinu za Javnu ustanovu "Djeca Sarajeva" u Sarajevu (hrvatski jezik)

137. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije BiH
        za 2002. godinu za civilne obavještajne službe (bosanski jezik)

        ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije BiH
        za 2002. godinu za civilne obavještajne službe (hrvatski jezik)

138.ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije BiH za
        2002. godinu Federalnoj komisiji za nestale osobe (bosanski jezik)

        ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije BiH za
        2002. godinu Federalnoj komisiji za nestale osobe (hrvatski jezik)

139.ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije BiH za
        2002. godinu za retroaktivnu uplatu doprinosa za PIO (bosanski jezik)

        ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije BiH za
        2002. godinu za retroaktivnu uplatu doprinosa za PIO (hrvatski jezik)

140. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije BiH za
        2002. godinu Vladi Federacije za Međunarodnu konferenciju "Agresija i genocid
        u Bosni i Hercegovini" (bosanski jezik)

        ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i
        Hercegovine za 2002. godinu Vladi Federacije za Međunarodnu konferenciju
        "Agresija i genocid u Bosni i Hercegovini" (hrvatski jezik)

141. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i
        Hercegovine za 2002. godinu Vladi Federacije za Međunarodnu konferenciju o
        položaju slijepih žena u Bosni i Hercegovini i u državama nastalim raspadom bivše
        Jugoslavije (bosanski jezik)

        ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i
        Hercegovine za 2002. godinu Vladi Federacije za Međunarodnu konferenciju o
        položaju slijepih žena u Bosni i Hercegovini i u državama nastalim raspadom bivše
        Jugoslavije (hrvatski jezik)

142. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i
        Hercegovine za 2002. godinu za sufinansiranje Projekta olakšanja trgovine i transporta
        u Jugoistočnoj Evropi (TTFSE) (bosanski jezik)

        ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i
        Hercegovine za 2002. godinu za sufinanciranje Projekta olakšanja trgovine i transporta
        u Jugoistočnoj Europi (TTFSE) (hrvatski jezik)

143. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i
        Hercegovine za 2002. godinu za Turističku zajednicu Unsko-sanskog kantona
        (bosanski jezik)

        ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i
        Hercegovine za 2002. godinu za Turističku zajednicu Unsko-sanskog kantona
        (hrvatski jezik)

"Službene novine Federacije BiH", broj 34/02 ( 22.07.2202.)
144. ODLUKA o određivanju postotka ukupnog kapitala u poduzeću Elektroprivreda
        BiH, Sarajevo koji će se privatizirati javnom ponudom dionica (hrvatski jezik)

        ODLUKA o određivanju procenta ukupnog kapitala u preduzeću Elektroprivreda
        BiH, Sarajevo koji će se privatizirati javnom ponudom dionica (bosanski jezik)

145. ODLUKA o određivanju postotka ukupnog kapitala o poduzeću Elektroprivreda
        HZ BH Mostar koji će se privatizirati javnom ponudom dionica (hrvatski jezik)

        ODLUKA o određivanju procenta ukupnog kapitala o preduzeću Elektroprivreda
        HZ BH Mostar koji će se privatizirati javnom ponudom dionica (bosanski jezik)

146. ODLUKA o određivanju postotka ukupnog kapitala o poduzeću BH Telecom
        Sarajevo koji će se privatizirati javnom ponudom dionica (hrvatski jezik)

        ODLUKA o određivanju procenta ukupnog kapitala o preduzeću BH Telecom
        koji će se privatizirati javnom ponudom dionica (bosanski jezik)

147. ODLUKA o određivanju postotka ukupng kapitala u poduzeću Htrvatske pošte
        i telekomunikacije , koji se prenosi na poduzeće Hrvataski telekom d.o.o. Mostar
        i koji će se privatizirati javnom ponudom dionica (hrvatski jezik)

        ODLUKA o određivanju procenta ukupong kapitala u preduzeću Hrvatske pošte
        i telekomunikacije , koji se prenosi na preduzeće Hrvatski telekom d.o.o. Mostar
        i koji će se privatizirati javnom ponudom dionica (bosanski jezik)

148. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i
        Hercegovine za 2002.godinu Federalnom ministarstvu unutarnjih poslova-
        Federalnom ministarstvu unutrašnjih poslova- za školovanje policajaca (hrvatski jezik)

        ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i
        Hercegovine za 2002.godinu Federalnom ministarstvu unutrašnjih poslova-
        Federalnom ministartsvu unutarnjih poslova- za školovanje policajaca (bosanski jezik)

149. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i
        Hercegovine za 2002. godinu Skijaškom savezu Bosne i Hercegovine

150. ODLUKA o načinu financiranja Agencije za privatizaciju u Federaciji BiH ( hrvatski jezik)
        ODLUKA o načinu finansiranja Agencije za privatizaciju u FBiH ( bosanski jezik)

151. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna FBiH
        za 2002. godinu Stomatološkom fakultetu Sarajevo (hrvatski jezik)

        ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta FBiH
        za 2002. godinu Stomatološkom fakultetu Sarajevo (bosanski jezik)

152. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna FBiH
        za 2002.godinu Federalnom ministartsvu prometa i komunikacija (hrvatski jezik)

        ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta FBiH za
        2002.godinu Federalnom ministartsvu prometa i komunikacija (bosanski jezik)

153.ODLUKA o utrošku sredstava "Transfera za kulturu od značaja za Federaciju"
        ( hrvatski jezik)

        ODLUKA o utrošku sredstava "Transfera za kulturu od značaja za Federaciju"
        ( bosanski jezik)

"Službene novine Federacije BiH", broj 35/02 (29.07.2002.)
154. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i
        Hercegovine za 2002. godinu dobitnicima najvećeg ratnog priznanja "Zlatni
        ljiljan" (bosanski jezik)

        ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i
        Hercegovine za 2002. godinu dobitnicima najvećeg ratnog priznanja "Zlatni
        ljiljan" (hrvatski jezik)

155. ODLUKA o utvrđivanju modela za reprogramiranje potraživanja elektroprivrednih
        preduzeća iz Federacije Bosne i Hercegovine od određenih kategorija korisnika
        isporučene električne i toplotne energije sa stanjem na dan 31.12.2001. godine
        (bosanski jezik)

        ODLUKA o utvrđivanju modela za reprogramiranje tražbina elektroprivrednih
        poduzeća iz Federacije Bosne i Hercegovine od određenih kategorija korisnika
        isporučene električne i toplinske energije sa stanjem na dan 31.12.2001. godine
        (hrvatski jezik)

156. ODLUKA o prestanku primjene Zaključka Vlade Republike Bosne i Hercegovine
        o davanju saglasnosti Ljubljanskoj banci d.d. Ljubljana, glavna filijala Sarajevo za
        izvršenje statusne promjene i poništenju pravnih posljedica nastalih na temelju upisa
        statusne promjene u sudski registar

157. ODLUKA o unutarnjoj preraspodjeli sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i
        Hercegovine za 2002. godinu za Ured predsjednika Federacije Bosne i Hercegovine
        (bosanski jezik)

        ODLUKA o unutarnjoj preraspodjeli sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i
        Hercegovine za 2002. godinu za Ured predsjednika Federacije Bosne i Hercegovine
        (hrvatski jezik)

158. ODLUKA o unutarnjoj preraspodjeli sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i
        Hercegovine za 2002. godinu za Ured potpredsjednika Federacije Bosne i
        Hercegovine (bosanski jezik)

        ODLUKA o unutarnjoj preraspodjeli sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i
        Hercegovine za 2002. godinu za Ured potpredsjednika Federacije Bosne i
        Hercegovine (hrvatski jezik)

159. ODLUKA o unutarnjoj preraspodjeli sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i
        Hercegovine za 2002. godinu za Federalnu direkciju robnih rezervi (bosanski jezik)

        ODLUKA o unutarnjoj preraspodjeli sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i
        Hercegovine za 2002. godinu za Federalnu direkciju robnih rezervi (hrvatski jezik)

160. ODLUKA o unutarnjoj preraspodjeli sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i
        Hercegovine za 2002. godinu za Federalnu komisiju za izbor i imenovanje sudija
        (bosanski jezik)

        ODLUKA o unutarnjoj preraspodjeli sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i
        Hercegovine za 2002. godinu za Federalnu komisiju za izbor i imenovanje sudija
        (hrvatski jezik)

161. ODLUKA o unutarnjoj preraspodjeli sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i
        Hercegovine za 2002. godinu za Zavod za javno zdravstvo (bosanski jezik)

        ODLUKA o unutarnjoj preraspodjeli sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i
        Hercegovine za 2002. godinu za Zavod za javno zdravstvo (hrvatski jezik)

162. ODLUKA o unutarnjoj preraspodjeli sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i
        Hercegovine za 2002. godinu za Federalno ministarstvo poljoprivrede,
        vodoprivrede i šumarstva (bosanski jezik)

        ODLUKA o unutarnjoj preraspodjeli sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i
        Hercegovine za 2002. godinu za Federalno ministarstvo poljoprivrede,
        vodoprivrede i šumarstva (hrvatski jezik)

163. ODLUKA o unutarnjoj preraspodjeli sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i
        Hercegovine za 2002. godinu za Službu za zajedničke poslove organa i tijela
        Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)

        ODLUKA o unutarnjoj preraspodjeli sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i
        Hercegovine za 2002. godinu za Službu za zajedničke poslove organa i tijela
        Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)

164. ODLUKA o unutarnjoj preraspodjeli sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i
        Hercegovine za 2002. godinu za Federalnu upravu za geodetske i imovinsko-
        pravne poslove (bosanski jezik)

        ODLUKA o unutarnjoj preraspodjeli sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i
        Hercegovine za 2002. godinu za Federalnu upravu za geodetske i imovinsko-
        pravne poslove (hrvatski jezik)

165. ODLUKA o unutarnjoj preraspodjeli sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i
        Hercegovine za 2002. godinu za Federalno ministarstvo socijalne politike,
        raseljenih osoba i izbjeglica (bosanski jezik)

        ODLUKA o unutarnjoj preraspodjeli sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i
        Hercegovine za 2002. godinu za Federalno ministarstvo socijalne politike,
        raseljenih osoba i izbjeglica (hrvatski jezik)

166. ODLUKA o odobravanju sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine
        za 2002. godinu udruženjima civilnih invalida (bosanski jezik)

        ODLUKA o odobravanju sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine
        za 2002. godinu udrugama civilnih invalida (hrvatski jezik)

167. ODLUKA o rasporedu sredstava Budžeta u 2002. godini za udruženja građana i
        druge organizacije

168. ODLUKA o raspoređivanju sredstava iz Budžeta Federacije Bosnei Hercegovine za
        2002. godinu općinama sa pozicije "Transfer kantonima i nižim nivoima vlasti"

169. ODLUKA o davanju garancije za kreditno zaduženje Federacije Bosne i
        Hercegovine (bosanski jezik)

        ODLUKA o davanju garancije za kreditno zaduženje Federacije Bosne i
        Hercegovine (hrvatski jezik)

170. ODLUKA o izdvajanju sredstava iz "Transfera za kinematografiju"
"Službene novine Federacije BiH", broj 38/02 (09.08.2002.)
171. ODLUKA o dijelu državnog kapitala u gospodarskom društvu "Bosnalijek" d.d.
        Sarajevo koji se izuzima od privatizacije (hrvatski jezik)

        ODLUKA o dijelu državnog kapitala u privrednom društvu "Bosnalijek" d.d.
        Sarajevo koji se izuzima od privatizacije (bosanski jezik)

"Službene novine Federacije BiH", broj 40/02 (21.08.2002.)
172. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i
        Hercegovine za 2002. godinu Domu zdravlja Čitluk (hrvatski jezik)

        ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i
        Hercegovine za 2002. godinu Domu zdravlja Čitluk (bosanski jezik)

173. ODLUKA o unutarnjoj preraspodjeli sredstava Proračuna Federacije Bosne i
        Hercegovine za 2002. godinu za Ured za informiranje Vlade Federacije Bosne i
        Hercegovine (hrvatski jezik)

        ODLUKA o unutarnjoj preraspodjeli sredstava Budžeta Federacije Bosne i
        Hercegovine za 2002. godinu za Ured za informiranje Vlade Federacije Bosne i
        Hercegovine (bosanski jezik)

174. ODLUKA o unutarnjoj preraspodjeli sredstava Proračuna Federacije Bosne i
        Hercegovine za 2002. godinu za Carinsku upravu (hrvatski jezik)

        ODLUKA o unutarnjoj preraspodjeli sredstava Budžeta Federacije Bosne i
        Hercegovine za 2002. godinu za Carinsku upravu (bosanski jezik)

175. ODLUKA o uvjetima za povrat posebnih poreza za pivo, naftu i naftne derivate,
        alkohol i alkoholna pića, bezalkoholna pića i kavu prodate u Republiku Srpsku i
        Brčko Distrikt Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)

        ODLUKA o uvjetima za povrat posebnih poreza za pivo, naftu i naftne derivate,
        alkohol i alkoholna pića, bezalkoholna pića i kahvu prodate u Republiku Srpsku i
        Brčko Distrikt Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)

176. ODLUKA o usvajanju i realizaciji Programa utroška sredstava tekućih transfera
        za poticaj industrijskoj proizvodnji - transfer ostalim granama industrije (hrvatski
        jezik)

        ODLUKA o usvajanju i realizaciji Programa utroška sredstava tekućih transfera
        za podsticaj industrijskoj proizvodnji - transfer ostalim granama industrije
        (bosanski jezik)

177. ODLUKA o prestanku primjene Odluke o mjerama neposredne kontrole cijena
        lijekova utvrđivanjem marži (hrvatski jezik)

        ODLUKA o prestanku primjene Odluke o mjerama neposredne kontrole cijena
        lijekova utvrđivanjem marži (bosanski jezik)

178. ODLUKA o izmjeni Odluke o financijskoj potpori za dovršetak izgradnje stanova za
        RVI i obitelji poginulih branitelja iz domovinskog rata (hrvatski jezik)

        ODLUKA o izmjeni Odluke o finansijskoj potpori za dovršetak izgradnje stanova za
        RVI i porodice šehida i poginulih boraca iz odbrambeno-oslobodilačkog rata
        (bosanski jezik)

179. ODLUKA o korištenju objekata u kompleksu "Ramiz Salčin" u Sarajevu
"Službene novine Federacije BiH", broj 41/02 (23.08.2002.)
180. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i
        Hercegovine za sufinansiranje Projekta olakšanja trgovine i transporta u
        Jugoistočnoj Evropi (TTFSE) (bosanski jezik)

        ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i
        Hercegovine za sufinanciranje Projekta olakšanja trgovine i transporta u
        Jugoistočnoj Evropi (TTFSE) ( hrvatski jezik)

181. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i
        Hercegovine za 2002. godinu općini Tešanj (bosanski jezik)

        ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i
        Hercegovine za 2002. godinu općini Tešanj (hrvatski jezik)

182. ODLUKA o unutarnjoj preraspodjeli sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i
        Hercegovine za 2002. godinu za Federalno ministarstvo unutrašnjih poslova -
        Federalno ministarstvo unutarnjih poslova (bosanski jezik)

        ODLUKA o unutarnjoj preraspodjeli sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i
        Hercegovine za 2002. godinu za Federalno ministarstvo unutarnjih poslova -
        Federalno ministarstvo unutrašnjih poslova (hrvatski jezik)

183. ODLUKA o unutarnjoj preraspodjeli sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i
        Hercegovine za 2002. godinu za Finansijsku policiju - Financijsku policiju
        (bosanski jezik)

        ODLUKA o unutarnjoj preraspodjeli sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i
        Hercegovine za 2002. godinu za Financijsku policiju - Finansijsku policiju
        (hrvatski jezik)

184. ODLUKA o otpisu potraživanja Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova -
        Federalnog ministarstva unutarnjih poslova od kantonalnih ministarstava
        unutrašnjih poslova (bosanski jezik)

        ODLUKA o otpisu potraživanja Federalnog ministarstva unutarnjih poslova -
        Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova od kantonalnih ministarstava
        unutarnjih poslova (hrvatski jezik)

185. ODLUKA o unutarnjoj preraspodjeli sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i
        Hercegovine za 2002. godinu za Vladu Federacije Bosne i Hercegovine
        (bosanski jezik)

        ODLUKA o unutarnjoj preraspodjeli sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i
        Hercegovine za 2002. godinu za Vladu Federacije Bosne i Hercegovine
        (hrvatski jezik)

186. ODLUKA o unutarnjoj preraspodjeli sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i
        Hercegovine za 2002. godinu za Ured za zakonodavstvo (bosanski jezik)

        ODLUKA o unutarnjoj preraspodjeli sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i
        Hercegovine za 2002. godinu za Ured za zakonodavstvo (hrvatski jezik)

187. ODLUKA o unutarnjoj preraspodjeli sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i
        Hercegovine za 2002. godinu za Federalnu upravu za civilnu zaštitu (bosanski
        jezik)

        ODLUKA o unutarnjoj preraspodjeli sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i
        Hercegovine za 2002. godinu za Federalnu upravu za civilnu zaštitu (hrvatski
        jezik)

188. ODLUKA o unutarnjoj preraspodjeli sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i
        Hercegovine za 2002. godinu za Federalno ministarstvo za pitanja boraca i invalida
        odbrambeno-oslobodilačkog rata - Federalno ministarstvo za pitanja branitelja i
        invalida domovinskog rata (bosanski jezik)

        ODLUKA o unutarnjoj preraspodjeli sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i
        Hercegovine za 2002. godinu za Federalno ministarstvo za pitanja boraca i invalida
        odbrambeno-oslobodilačkog rata - Federalno ministarstvo za pitanja branitelja i
        invalida domovinskog rata (hrvatski jezik)

189. ODLUKA o unutarnjoj preraspodjeli sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i
        Hercegovine za 2002. godinu za Federalno ministarstvo prostornog uređenja i
        okoliša (bosanski jezik)

        ODLUKA o unutarnjoj preraspodjeli sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i
        Hercegovine za 2002. godinu za Federalno ministarstvo prostornog uređenja i
        okoliša (hrvatski jezik)

190. ODLUKA o unutarnjoj preraspodjeli sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i
        Hercegovine za 2002. godinu za Federalni zavod za statistiku (bosanski jezik)

        ODLUKA o unutarnjoj preraspodjeli sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i
        Hercegovine za 2002. godinu za Federalni zavod za statistiku (hrvatski jezik)

191. ODLUKA o unutarnjoj preraspodjeli sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i
        Hercegovine za 2002. godinu za Zavod za kontrolu lijekova (bosanski jezik)

        ODLUKA o unutarnjoj preraspodjeli sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i
        Hercegovine za 2002. godinu za Zavod za kontrolu lijekova (hrvatski jezik)

192. ODLUKA o unutarnjoj preraspodjeli sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i
        Hercegovine za 2002. godinu za Federalno ministarstvo trgovine (bosanski jezik)

        ODLUKA o unutarnjoj preraspodjeli sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i
        Hercegovine za 2002. godinu za Federalno ministarstvo trgovine (hrvatski jezik)

193. ODLUKA o unutarnjoj preraspodjeli sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i
        Hercegovine za 2002. godinu za Federalno ministarstvo unutrašnjih poslova -
        Federalno ministarstvo unutarnjih poslova (bosanski jezik)

        ODLUKA o unutarnjoj preraspodjeli sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i
        Hercegovine za 2002. godinu za Federalno ministarstvo unutarnjih poslova -
        Federalno ministarstvo unutrašnjih poslova (hrvatski jezik)

194. ODLUKA o o utvrđivanju ukupnog broja klubova u kojima se priređuju igre na
        sreću na automatima na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)

        ODLUKA o o utvrđivanju ukupnog broja klubova u kojima se priređuju igre na
        sreću na automatima na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)

195. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i
        Hercegovine za 2002. godinu na ime uplate komunalne naknade za turistički objekat
        u Trpnju

196. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i
        Hercegovine za 2002. godinu JU "Dom zdravlja sa poliklinikom" Visoko (bosanski
        jezik)

        ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i
        Hercegovine za 2002. godinu JU "Dom zdravlja sa poliklinikom" Visoko (hrvatski
        jezik)

197. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i
        Hercegovine za 2002. godinu za Osmi Sarajevo film festival (bosanski jezik)

        ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i
        Hercegovine za 2002. godinu za Osmi Sarajevo film festival (hrvatski jezik)

198. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i
        Hercegovine za 2002. godinu Federalnoj carinskoj upravi za plaću oficira za vezu u
        SECI Centru u Bukureštu i za druge naknade koje nemaju karakter plaće (bosanski
        jezik)

        ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i
        Hercegovine za 2002. godinu Federalnoj carinskoj upravi za plaću oficira za vezu u
        SECI Centru u Bukureštu i za druge naknade koje nemaju karakter plaće (hrvatski
        jezik)

199. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i
        Hercegovine za 2002. godinu općini Orašje (bosanski jezik)

        ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i
        Hercegovine za 2002. godinu općini Orašje (hrvatski jezik)

200. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i
        Hercegovine za 2002. godinu općini Vogošća (bosanski jezik)

        ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i
        Hercegovine za 2002. godinu općini Vogošća (hrvatski jezik)

201. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i
        Hercegovine za 2002. godinu za rad angažiranog tima pravnih eksperata (bosanski
        jezik)

        ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i
        Hercegovine za 2002. godinu za rad angažiranog tima pravnih eksperata (hrvatski
        jezik)

202. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i
        Hercegovine za 2002. godinu za sportsku manifestaciju "Evropsko prvenstvo 2002.
        u boćanju" (bosanski jezik)

        ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i
        Hercegovine za 2002. godinu za sportsku manifestaciju "Europsko prvenstvo 2002.
        u boćanju" (hrvatski jezik)

203. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i
        Hercegovine za 2002. godinu za dovršenje objekta ATD u sklopu Doma zdravlja.
        Bužim (bosanski jezik
)
        ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i
        Hercegovine za 2002. godinu za dovršenje objekta ATD u sklopu Doma zdravlja.
        Bužim (hrvatski jezik)

204. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i
        Hercegovine za 2002. godinu Predstavničkom domu Parlamenta Federacije Bosne i
        Hercegovine (bosanski jezik)

        ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i
        Hercegovine za 2002. godinu Zastupničkom domu Parlamenta Federacije Bosne i
        Hercegovine (hrvatski jezik)

205. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i
        Hercegovine za 2002. godinu općini Domaljevac-Šamac za dovod električne
        energije na granični prijelaz (bosanski jezik)

        ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i
        Hercegovine za 2002. godinu općini Domaljevac-Šamac za dovod električne
        energije na granični prijelaz (hrvatski jezik)

206. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i
        Hercegovine za 2002. godinu Uredu za informiranje (bosanski jezik)

        ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i
        Hercegovine za 2002. godinu Uredu za informiranje (hrvatski jezik)

207. ODLUKA o izmjeni Odluke o odobravanju pozajmice iz Budžeta Federacije Bosne i
        Hercegovine za 2002. godinu (bosanski jezik)

        ODLUKA o izmjeni Odluke o odobravanju pozajmice iz Proračuna Federacije
        Bosne i Hercegovine za 2002. godinu (hrvatski jezik)

208. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i
        Hercegovine za 2002. godinu za manifestaciju "Dani jagodičastog voća" u Čeliću
        (bosanski jezik)

        ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i
        Hercegovine za 2002. godinu za manifestaciju "Dani jagodičastog voća" u Čeliću
        (hrvatski jezik)

209. ODLUKA o unutarnjoj preraspodjeli sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i
        Hercegovine za 2002. godinu za Federalno ministarstvo pravde (bosanski jezik)

        ODLUKA o unutarnjoj preraspodjeli sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i
        Hercegovine za 2002. godinu za Federalno ministarstvo pravde (hrvatski jezik)

210. ODLUKA o unutarnjoj preraspodjeli sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i
        Hercegovine za 2002. godinu za Federalno ministarstvo pravde (bosanski jezik)

        ODLUKA o unutarnjoj preraspodjeli sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i
        Hercegovine za 2002. godinu za Federalno ministarstvo pravde (hrvatski jezik)
"Službene novine Federacije BiH", broj 42/02 (03.09.2002.)
211. ODLUKA o odobrenju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i
        Hercegovine za 2002. godinu za isplatu stimulativnog dijela policajcima-
        povratnicima u PU Srebrenica (hrvatski jezik)

        ODLUKA o odobrenju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i
        Hercegovine za 2002. godinu za isplatu stimulativnog dijela policajcima-
        povratnicima u PU Srebrenica (bosanski jezik)

212. ODLUKA o davanju suglasnosti za osnivanje Fondacije pod nazivom "Fondacija
        Darul-Ilm" (hrvatski jezik)

        ODLUKA o davanju saglasnosti za osnivanje Fondacije pod nazivom "Fondacija
        Darul-Ilm" (bosanski jezik)

213. ODLUKA o unutarnjoj preraspodjeli sredstava Proračuna Federacije Bosne i
        Hercegovine za 2002. godinu za Zavod za javno zdravstvo (hrvatski jezik)

        ODLUKA o unutarnjoj preraspodjeli sredstava Budžeta Federacije Bosne i
        Hercegovine za 2002. godinu za Zavod za javno zdravstvo (bosanski jezik
)
214. ODLUKA o proceduri za korištenje sredstava iz međunarodnih financijskih
        aranžmana (hrvatski jezik)

        ODLUKA o proceduri za korištenje sredstava iz međunarodnih finansijskih
        aranžmana (bosanski jezik)

215. ODLUKA o Programu utroška sredstava tekućih transfera za zdravstvene institucije
        od značaja za Federaciju (hrvatski jezik)

        ODLUKA o Programu utroška sredstava tekućih transfera za zdravstvene institucije
        od značaja za Federaciju (bosanski jezik)

216. ODLUKA o unutarnjoj preraspodjeli sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i
        Hercegovine za 2002. godinu za Službu za zajedničke poslove organa i tijela
        Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)

        ODLUKA o unutarnjoj preraspodjeli sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i
        Hercegovine za 2002. godinu za Službu za zajedničke poslove organa i tijela
        Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)

217. ODLUKA o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Fondacije za pružanje
        pomoći u rješavanju stambenih pitanja pripadnika braniteljskih populacija (hrvatski jezik)

        ODLUKA o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Fondacije za pružanje
        pomoći u rješavanju stambenih pitanja pripadnika boračkih populacija (bosanski jezik)

218. ODLUKA o davanju suglasnosti za zaključivanje Supsidijarnog kreditnog
        sporazuma između Federacije Bosne i Hercegovine i Bosne i Hercegovine za kredit
        Međunarodne asocijacije za razvitak (IDA) za projekt "Upravljanje čvrstim
        otpadom" (hrvatski jezik)

        ODLUKA o davanju saglasnosti za zaključivanje Supsidijarnog kreditnog
        sporazuma između Federacije Bosne i Hercegovine i Bosne i Hercegovine za kredit
        Međunarodne asocijacije za razvoj (IDA) za projekt "Upravljanje čvrstim
        otpadom" (bosanski jezik)

"Službene novine Federacije BiH", broj 43/02 (04.09.2002.)
219. ODLUKA o odobravanju sredstava iz tekuće rezerve (bosanki jezik)
        ODLUKA o odobravanju sredstava iz tekuće pričuve (hrvatski jezik)
"Službene novine Federacije BiH", broj 44/02 (12.09.2002.)
220. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i
        Hercegovine za 2002. godinu PCU obrazovanje za sufinanciranje "Razvojnog
        projekta obrazovanja" u prvom tromjesečju 2002. godine (hrvatski jezik)

        ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i
        Hercegovine za 2002. godinu PCU obrazovanje za sufinansiranje "Razvojnog
        projekta obrazovanja" u prvom tromjesečju 2002. godine (bosanski jezik)
“Službene novine Federacije BiH”, broj 45/02 ( 20.09.2002.)
221. ODLUKA o utrošku dijela sredstava “Transfer za posebne namjene-elementarne
         nepogode” kao pomoć općini Odžak

222. ODLUKA o utrošku dijela sredstava “Transfer za posebne namjene –elementarne
         nepogode” kao pomoć općini Srebrenik

223. ODLUKA o unutarnjoj preraspodjeli troškova Budžeta Federacije Bosne i
         Hercegovine za 2002. godinu za Federalno ministarstvo prostornog uređenja i
         okoliša (bosanski jezik)

         ODLUKA o unutarnjoj preraspodjeli troškova Proračuna Federacije Bosne i
         Hercegovine za 2002. godinu za Federalno ministarstvo prostornog uređenja i
         okoliša (hrvatski jezik)

224. ODLUKA o dijelu državnog kapitala u privrednom društvu “Interšped”d.d. Sarajevo
         koji se izuzima od privatizacije (bosanski jezik)

         ODLUKA o dijelu državnog kapitala u gospodarskom društvu “Interšped”d.d.
         Sarajevo koji se izuzima od privatizacije (hrvatski jezik)

“Službene novine Federacije BiH”, broj 46/02 ( 25.09.2002.)
225. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i
         Hercegovine za 2002. godinu Privrednoj zadruzi “Trešnja produkt” iz Lakiševina (hrvatski jezik)

         ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i
         Hercegovine za 2002. godinu Privrednoj zadruzi “Trešnja produkt” iz Lakiševina (bosanski jezik)

226. ODLUKA o odobravanju sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine
         za 2002. godinu za izvršenje sudskih rješenja (hrvatski jezik)

         ODLUKA o odobravanju sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine
         za 2002. godinu za izvršenje sudskih rješenja (bosanski jezik)

227. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i
         Hercegovine za 2002. godinu Federalnom ministarstvu prostornog uređenja i okolice
         za podmirenje troškova prijevoza i špediterskih usluga (hrvatski jezik)

         ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i
         Hercegovine za 2002. godinu Federalnom ministarstvu prostornog uređenja i okoliša
         za podmirenje troškova prevoza i špediterskih usluga (bosanski jezik)

228. ODLUKA o prenošenju prava upravljanja i uporabe na zaštitnim vodoprivrednim
         objektima u vlasništvu Federacije BiH na području općina Čapljina, Mostar Jug,
         Ljubuški i Grude (hrvatski jezik)

         ODLUKA o prenošenju prava upravljanja i korištenja na zaštitnim vodoprivrednim
         objektima u vlasništvu Federacije BiH na području općina Čapljina, Mostar Jug,
         Ljubuški i Grude (bosanski jezik)

“Službene novine Federacije BiH”, broj 48/02 (03.10.2002.)
229. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i
         Hercegovine za 2002. godinu na ime troškova liječenja (hrvatski jezik)

         ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i
         Hercegovine za 2002. godinu na ime troškova liječenja (bosanski jezik)

“Službene novine Federacije BiH”, broj 49/02 (07.10.2002.)
230. ODLUKA o unutarnjoj preraspodjeli sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i
         Hercegovine za 2002. godinu za Federalno ministarstvo unutrašnjih poslova –
         Federalno ministarstvo unutarnjih poslova (bosanski jezik)

         ODLUKA o unutarnjoj preraspodjeli sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i
         Hercegovine za 2002. godinu za Federalno ministarstvo unutarnjih poslova –
         Federalno ministarstvo unutrašnjih poslova (hrvatski jezik)

231. ODLUKA o unutarnjoj preraspodjeli troškova Budžeta Federacije Bosne i
         Hercegovine za 2002. godinu za Ured za reviziju Budžeta-Proračuna u Federaciji
         Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)

         ODLUKA o unutarnjoj preraspodjeli troškova Proračuna Federacije Bosne i
         Hercegovine za 2002. godinu za Ured za reviziju Proračuna-Budžeta u Federaciji
         Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)

232. ODLUKA o unutarnjoj preraspodjeli sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i
         Hercegovine za 2002. godinu za Federalno ministarstvo za pitanja boraca i invalida
         odbrambeno-oslobodilačkog rata – Federalno ministarstvo za pitanja branitelja i
         invalida domovinskog rata (bosanski jezik)

         ODLUKA o unutarnjoj preraspodjeli sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i
         Hercegovine za 2002. godinu za Federalno ministarstvo za pitanja branitelja i
         invalida domovinskog rata - Federalno ministarstvo za pitanja boraca i invalida
         odbrambeno-oslobodilačkog rata (hrvatski jezik)

233. ODLUKA o unutarnjoj preraspodjeli sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i
         Hercegovine za 2002. godinu za Federalno ministarstvo zdravstva (bosanski jezik)

         ODLUKA o unutarnjoj preraspodjeli sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i
         Hercegovine za 2002. godinu za Federalno ministarstvo zdravstva (hrvatski jezik)

234. ODLUKA o unutarnjoj preraspodjeli sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i
         Hercegovine za 2002. godinu za Federalnu direkciju civilne avijacije (bosanski jezik)

         ODLUKA o unutarnjoj preraspodjeli sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i
         Hercegovine za 2002. godinu za Federalnu direkciju civilne avijacije (hrvatski jezik)

235. ODLUKA o unutarnjoj preraspodjeli sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i
         Hercegovine za 2002. godinu za Poreznu upravu Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)

         ODLUKA o unutarnjoj preraspodjeli sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i
         Hercegovine za 2002. godinu za Poreznu upravu Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)

236. ODLUKA o unutarnjoj preraspodjeli sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i
         Hercegovine za 2002. godinu za Federalnu direkciju robnih rezervi (bosanski jezik)

         ODLUKA o unutarnjoj preraspodjeli sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i
         Hercegovine za 2002. godinu za Federalnu direkciju robnih rezervi (hrvatski jezik)

237. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i
         Hercegovine za 2002. godinu Uredu za zakonodavstvo Vlade Federacije Bosne i
         Hercegovine (bosanski jezik)

         ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i
         Hercegovine za 2002. godinu Uredu za zakonodavstvo Vlade Federacije Bosne i
         Hercegovine (hrvatski jezik)

238. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i
         Hercegovine za 2002. godinu za realizaciju projekta BOH/4/002 (bosanski jezik)

         ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i
         Hercegovine za 2002. godinu za realizaciju projekta BOH/4/002 (hrvatski jezik)

“Službene novine Federacije BiH”, broj 50/02 ( 14.10.2002.)
239. ODLUKA o izmjeni i dopuni Odluke o rasporedu sredstava Proračuna u 2002.
         godini za udruženja građana i druge organizacije (hrvatski jezik)

         ODLUKA o izmjeni i dopuni Odluke o rasporedu sredstava Budžeta u 2002.
         godini za udruženja građana i druge organizacije (bosanski jezik)

240. ODLUKA o privremenom smanjenju stope poreza na promet osobnih automobila
         proizvedenih na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)

         ODLUKA o privremenom smanjenju stope poreza na promet putničkih automobila
         proizvedenih na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)

241. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i
         Hercegovine za 2002. godinu Federalnom zavodu za statistiku (hrvatski jezik)

         ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i
         Hercegovine za 2002. godinu Federalnom zavodu za statistiku (bosanski jezik)

242. ODLUKA o odobravanju sredstava iz tekuće pričuve (hrvatski jezik)
         ODLUKA o odobravanju sredstava iz tekuće rezerve (bosanski jezik)
243. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i
         Hercegovine za 2002. godinu za isplatu naknada za rad Federalne komisije za
         provedbu članka 143. Zakona o radu (hrvatski jezik)

         ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i
         Hercegovine za 2002. godinu za isplatu naknada za rad Federalne komisije za
         provedbu člana 143. Zakona o radu (bosanski jezik)

244. ODLUKA o unutarnjoj preraspodjeli sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i
         Hercegovine za 2002. godinu za Federalno ministarstvo energije, rudarstva i
         industrije (hrvatski jezik)

         ODLUKA o unutarnjoj preraspodjeli sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i
         Hercegovine za 2002. godinu za Federalno ministarstvo energije, rudarstva i
         industrije (bosanski jezik)

“Službene novine Federacije BiH”, broj 51/02 (17.10.2002.)
245. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i
         Hercegovine za 2002. godinu za Međunarodnu konferenciju “Djeca-žrtve rata i mira” (bosanski jezik)

         ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i
         Hercegovine za 2002. godinu za Međunarodnu konferenciju “Djeca-žrtve rata i mira” (hrvatski jezik)

246. ODLUKA o unutarnjoj preraspodjeli sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i
         Hercegovine za 2002. godinu za Vladu Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)

         ODLUKA o unutarnjoj preraspodjeli sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i
         Hercegovine za 2002. godinu za Vladu Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)

247. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i
         Hercegovine za 2002. godinu Ustavnom sudu Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)

         ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i
         Hercegovine za 2002. godinu Ustavnom sudu Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)

248. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i
         Hercegovine za 2002. godinu na ime naknade za rad pravnih eksperata

249. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i
         Hercegovine za 2002. godinu za neisplaćene plaće zaposlenika u Federalnom
         ministarstvu trgovine (bosanski jezik)

         ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i
         Hercegovine za 2002. godinu za neisplaćene plaće zaposlenika u Federalnom
         ministarstvu trgovine (hrvatski jezik)

250. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i
         Hercegovine za 2002. godinu Federalnom zavodu za programiranje razvoja (bosanski jezik)

         ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i
         Hercegovine za 2002. godinu Federalnom zavodu za programiranje razvoja (hrvatski jezik)

251. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i
         Hercegovine za 2002. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i
         industrije (bosanski jezik)

         ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i
         Hercegovine za 2002. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i
         industrije (hrvatski jezik)

252. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i
         Hercegovine za 2002. godinu za izvršenje sudskih rješenja (bosanski jezik)

         ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i
         Hercegovine za 2002. godinu za izvršenje sudskih rješenja (hrvatski jezik)

253. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i
         Hercegovine za 2002. godinu za Manifestaciju “Dani berbe grožđa Brotnjo 2002.
         godine” (bosanski jezik)

         ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i
         Hercegovine za 2002. godinu za Manifestaciju “Dani berbe grožđa Brotnjo 2002.
         godine” (hrvatski jezik)

“Službene novine Federacije BiH”, broj 52/02 (28.10.2002.)
254. ODLUKA o izmjenama i dopunama Odluke o odobravanju ugovora o zaduživanju
         Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)

         ODLUKA o izmjenama i dopunama Odluke o odobravanju ugovora o zaduživanju
         Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
255. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i
         Hercegovine za 2002. godinu kao pomoć Općini Stari grad -Mostar (hrvatski jezik)

         ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i
         Hercegovine za 2002. godinu kao pomoć Općini Stari grad -Mostar (bosanski jezik)

256. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i
         Hercegovine za 2002. godinu kao pomoć Fondaciji za zaštitu Bjelašnice, Igmana,
         Treskavice i kanjona Rakitnice (hrvatski jezik)

         ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i
         Hercegovine za 2002. godinu kao pomoć Fondaciji za zaštitu Bjelašnice, Igmana,
         Treskavice i kanjona Rakitnice (bosanski jezik)

257. ODLUKA o davanju saglasnosti na Odluku Upravnog odbora o izmjenama Statuta
         Direkcije cesta Federacije BiH
“Službene novine Federacije BiH”, broj 55/02” (06.11.2002.)
258. ODLUKA o izmjeni o dopuni Odluke o finansijskoj potpori za dovršetak izgradnje
         stanova za RVI i porodice šehida i poginulih boraca Odbrambeno-oslobodilačkog
         rata (bosanski jezik)

         ODLUKA o izmjeni o dopuni Odluke o financijskoj potpori za dovršetak izgradnje
         stanova za RVI i obitelji poginulih branitelja iz Domovinskog rata (hrvatski jezik)

259. ODLUKA o utvrđivanju novčanih iznosa koji će se naplaćivati u toku cijelog
         mjeseca oktobra 2002. godine na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine za
         “Dječiju nedjelju” (bosanski jezik)

         ODLUKA o utvrđivanju novčanih iznosa koji će se naplaćivati tijekom cijelog
         mjeseca listopada 2002. godine na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine za
         “Dječiji tjedan” (hrvatski jezik)

260. ODLUKA V broj 528/02 (bosanski jezik)
         ODLUKA V broj 528/02 (hrvatski jezik)
261. ODLUKA o izmjenama Odluke o osnivanju Fondacije za kinematografiju (bosanski jezik)
         ODLUKA o izmjenama Odluke o osnivanju Fondacije za kinematografiju (hrvatski jezik)
262. ODLUKA o privremenom smanjenju stope poreza na promet za naftne derivate
263. ODLUKA o najvišim maloprodajnim cijenama motornih goriva, dizel-goriva i lož-ulja
264. ODLUKA o prestanku važenja Odluke o visini naknade za puteve u maloprodajnoj
         cijeni benzina i dizel-goriva

“Službene novine Federacije BiH”, broj 57/02 (15.11.2002.)
265. ODLUKA o davanju saglasnosti na Protokol o rješavanju dužničko-povjerilačkog
         odnosa između JP “Air Bosna” Sarajevo i Međunarodnog aerodroma “Sarajevo”

266. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i
         Hercegovine za 2002. godinu Vladi Federacije BiH za finansijsku potporu TV BiH
         za praćenje očitovanja za tužbu protiv SRJ

267. ODLUKA o davanju saglasnosti za zaključivanje supsidijarnog kreditnog
         sporazuma između Federacije Bosne i Hercegovine i Bosne i Hercegovine za kredit
         OPEC Fonda za međunarodni razvoj za Projekt razvoja stočarstva i ruralnog
         finansiranja (bosanski jezik)

         ODLUKA o davanju suglasnosti za zaključivanje supsidijarnog kreditnog
         sporazuma između Federacije Bosne i Hercegovine i Bosne i Hercegovine za kredit
         OPEC Fonda za međunarodni razvitak za Projekt razvitka stočarstva i ruralnog
         financiranja (hrvatski jezik)

268.ODLUKA o unutrašnjoj preraspodjeli sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i
         Hercegovine za 2002. godinu za Vladu Federacije Bosne i Hercegovine

269. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i
         Hercegovine za 2002. godinu za realizaciju Projekta tehničke saradnje sa
         Međunarodnom agencijom za atomsku energiju (bosanski jezik)

         ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i
         Hercegovine za 2002. godinu za realizaciju Projekta tehničke suradnje sa
         Međunarodnom agencijom za atomsku energiju (hrvatski jezik)

270. ODLUKA o prestanku važenja Odluke o najvišim maloprodajnim cijenama
         motornih benzina , dizel-goriva i lož-ulja

271. ODLUKA o prestanku važenja Odluke o privremenom smanjenju stope poreza na
         promet za naftne derivate

272. ODLUKA o visini naknade za puteve u maloprodajnoj cijeni benzina i dizel goriva
“Službene novine Federacije BiH”, broj 59/02 ( 28.11.2002.)
273. ODLUKA o unutarnjoj preraspodjeli sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i
         Hercegovine za 2002. godinu za Federalno ministarstvo finansija – Federalno
         ministarstvo financija (bosanski jezik)

         ODLUKA o unutarnjoj preraspodjeli sredstava Proračuna Federacije Bosne i
         Hercegovine za 2002. godinu za Federalno ministarstvo financija – Federalno
         ministarstvo finansija (hrvatski jezik)

“Službene novine Federacije BiH”, broj 60/02 (02.12.2002.)
274. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i
         Hercegovine za 2002. godinu za troškove liječenja i rehebilitacije

275. ODLUKA o dopunama Odluke o davanju suglasnosti na plan reorganizacije
         “JP PTT Saobraćaja BiH Sarajevo” i “HPT d.o.o. Mostar” (hrvatski jezik)

         ODLUKA o dopunama Odluke o davanju saglasnosti na plan reorganizacije
         “JP PTT Saobraćaja BiH Sarajevo” i “HPT d.o.o. Mostar” (bosanski jezik)

276. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i
         Hercegovine za 2002. godinu za sufinanciranje projekta “Radno preusmjeravanje
         demobiliziranih vojnika Vojske Federacije Bosne i Hercegovine-PELRP” (hrvatski jezik)

         ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i
         Hercegovine za 2002. godinu za sufinansiranje projekta “Radno preusmjeravanje
         demobilisanih vojnika Vojske Federacije Bosne i Hercegovine-PELRP” (bosanski jezik)

277. ODLUKA o unutarnjoj preraspodjeli sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i
         Hercegovine za 2002. godinu za Federalno ministarstvo obrane- Federalno
         ministarstvo odbrane (hrvatski jezik)

         ODLUKA o unutrašnjoj preraspodjeli sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i
         Hercegovine za 2002. godinu za Federalno ministarstvo odbrane- Federalno
         ministarstvo obrane (bosanski jezik)

278. ODLUKA o unutarnjoj preraspodjeli sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i
         Hercegovine za 2002. godinu za Vojsku Federacije (hrvatski jezik)

         ODLUKA o unutrašnjoj preraspodjeli sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i
         Hercegovine za 2002. godinu za Vojsku Federacije (bosanski jezik)

279. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i
         Hercegovine za 2002. godinu Federalnom metereološkom zavodu (hrvatski jezik)

         ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i
         Hercegovine za 2002. godinu Federalnom metereološkom zavodu (bosanski jezik)

280. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i
         Hercegovine za 2002. godinu za V Međunarodni simpozij računovođa i revizora i
         rada Udruženja-Udruge računovođa i revizora Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)

         ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i
         Hercegovine za 2002. godinu za V Međunarodni simpozij računovođa i revizora i
         rada Udruženja-Udruge računovođa i revizora Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)

“Službene novine Federacije BiH”, broj 61/02 (10.12.2002.)
281. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i
         Hercegovine za 2002. godinu za sufinansiranje projekta “Tehnička pomoć reformi
         socijalnog sektora u Bosni i Hercegovini” – SOTAC (bosanski jezik)

         ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i
         Hercegovine za 2002. godinu za sufinanciranje projekta “Tehnička pomoć reformi
         socijalnog sektora u Bosni i Hercegovini” – SOTAC (hrvatski jezik)

282. ODLUKA o utrošku sredstava “Transfera za sport od značaja za Federaciju “ (bosanski jezik)
         ODLUKA o utrošku sredstava “Transfera za šport od značaja za Federaciju “ (hrvatski jezik)
283. ODLUKA o privremenom ukidanju stope poreza na promet na proizvode koji će se
         stavljati u promet u cilju radnog preusmjeravanja demobilisanih vojnika (bosanski jezik)

         ODLUKA o privremenom ukidanju stope poreza na promet na proizvode koji će se
         stavljati u promet u cilju radnog preusmjeravanja demobiliziranih vojaka (hrvatski jezik)

284. ODLUKA o unutrašnjoj preraspodjeli sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i
         Hercegovine za 2002. godinu za Federalnu upravu civilne zaštite (bosanski jezik)

         ODLUKA o unutarnjoj preraspodjeli sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i
         Hercegovine za 2002. godinu za Federalnu upravu civilne zaštite (hrvatski jezik)

285. ODLUKA o davanju saglasnosti Federalnoj direkciji robnih rezervi za provođenje
         postupka neposredne pogodbe za nabavku riže za Federalne robne rezerve (bosanski jezik)

         ODLUKA o davanju suglasnosti Federalnoj direkciji robnih rezervi za provedbu
         postupka izravne pogodbe za nabavku riže za Federalne robne rezerve (hrvatski jezik)

“Službene novine Federacije BiH”, broj 62/02 (14.12.2002.)
286. ODLUKA o davanju suglasnosti na Sporazum između Vlade Federacije Bosne i
         Hercegovine i Vlade Kraljevine Španije o korištenju sredstava donacije za
         financiranje projekta Sanacije elektrodistribucijske mreže u području Travnika
         (hrvatski jezik)

         ODLUKA o davanju saglasnosti na Sporazum između Vlade Federacije Bosne i
         Hercegovine i Vlade Kraljevine Španije o korištenju sredstava donacije za
         finansiranje projekta Sanacije elektrodistributivne mreže u području Travnika
         (bosanski jezik)

287. ODLUKA o unutarnjoj preraspodjeli troškova Proračuna Federacije Bosne i
         Hercegovine za 2002. godinu za Federalno ministarstvo pravde (hrvatski jezik)

         ODLUKA o unutrašnjoj preraspodjeli troškova Budžeta Federacije Bosne i
         Hercegovine za 2002. godinu za Federalno ministarstvo pravde (bosanski jezik)

“Službene novine Federacije BiH”, broj 64/02 (21.12.2002.)
288. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proracuna Federacije Bosne i
        Hercegovine za 2002. godinu za sufinanciranje Projekta “Olakšanje trgovine i
         Transporta u Jugoistocnoj Europi” (TTFSE) (hrvatski jezik)

         ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i
         Hercegovine za 2002. godinu za sufinansiranje Projekta “Olakšanje trgovine i
         Transporta u Jugoistocnoj Evropi” (TTFSE) (bosanski jezik)

289. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proracuna Federacije Bosne i
         Hercegovine za 2002. godinu za sufinanciranje Projekta “Osnovno zdravstvo”(hrvatski jezik)

         ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i
         Hercegovine za 2002. godinu za sufinansiranje Projekta “Osnovno zdravstvo”(bosanski jezik)

290. ODLUKA o popisu sredstava , obveza i potraživanja, zaliha i sitnog inventara
         u Federalnom zavodu za mirovinsko i invalidsko osiguranje (hrvatski jezik)

         ODLUKA o popisu sredstava , obaveza i potraživanja, zaliha i sitnog inventara
         u Federalnom zavodu za penzijsko i invalidsko osiguranje (bosanski jezik)

“Službene novine Federacije BiH”, broj 66/02 (25.12.2002.)
291. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proracuna Federalne uprave za
        civilnu zaštitu za 2002. godinu J.P. “Šume Tuzlanskog kantona” Tuzla (hrvatski jezik)

        ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federalne uprave za
        civilnu zaštitu za 2002. godinu J.P. “Šume Tuzlanskog kantona” Tuzla (bosanski jezik)

292. ODLUKA o unutrašnjoj preraspodjeli sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i
        Hercegovine za 2002. godinu za federalno ministarstvo finansija-financija

293. ODLUKA o ranijem otpustu vojnika sa služenja vojnog roka (hrvatski jezik)
        ODLUKA o ranijem otpustu vojnika sa služenja vojnog roka (bosanski jezik)
294. ODLUKA o izdvajanju sredstava u Fond solidarnosti Federacije Bosne i
        Hercegovine za 2003. godinu (hrvatski jezik)

        ODLUKA o izdvajanju sredstava u Fond solidarnosti Federacije Bosne i
        Hercegovine za 2003. godinu (bosanski jezik)

“Službene novine Federacije BiH”, broj 67/02 (28.12.2002.)
295. ODLUKA o izmjenama i dopunama Odluke o rasporedu sredstava za ekshumacije
        na području Federacije Bosne i Hercegovine za 2002. godinu

296. ODLUKA o izmjeni Odluke o davanju garancije za kreditno zaduženje Federacije
        Bosne i Hercegovine

297. ODLUKA o uplati sredstava Međunarodnog aeorodroma Sarajevo za učešće u
        nabavci terminalnog radara za kontrolu letenja

298. ODLUKA o utvrđivanju Akcionog plana Federacije Bosne i Hercegovine za
        prestrukturiranje i privatizaciju elektroenergetskog sektora u Bosni i Hercegovini
        (bosanski jezik)

        ODLUKA o utvrđivanju Akcijskog plana Federacije Bosne i Hercegovine za
        prestrukturiranje i privatizaciju elektroenergetskog sektora u Bosni i Hercegovini
        (hrvatski jezik)

299. ODLUKA o izmjenama i dopunama Odluke o odobravanju ugovora o zaduživanju
        Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)

        ODLUKA o izmjenama i dopunama Odluke o odobravanju ugovora o zaduživanju
        Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)

300. ODLUKA o unutarnjoj preraspodjeli troškova Budžeta Federacije Bosne i
        Hercegovine za 2002. godinu za Carinsku upravu (bosanski jezik)

        ODLUKA o unutarnjoj preraspodjeli troškova Proračuna Federacije Bosne i
        Hercegovine za 2002. godinu za Carinsku upravu (hrvatski jezik)

 “Službene novine Federacije BiH”, broj 68/02 (30.12.2002.)

301. ODLUKA o opisu potraživanja po osnovu datih pozajmica kantonalnim
       proračunima u 2001. godini (hrvatski jezik)

        ODLUKA o opisu potraživanja po osnovu datih pozajmica kantonalnim
        budžetima u 2001. godini (bosanski jezik)

302. ODLUKA o privremenom preuzimanju prava osnivača Zavoda za agropedologiju
        Sarajevo (hrvatski jezik)

        ODLUKA o privremenom preuzimanju prava osnivača Zavoda za agropedologiju
        Sarajevo (bosanski jezik)

303. ODLUKA o preraspodjeli sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za
        2002. godinu za Federalni zavod za statistiku (hrvatski jezik)

        ODLUKA o preraspodjeli sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za
        2002. godinu za Federalni zavod za statistiku (bosanski jezik)

304. ODLUKA o preraspodjeli sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za
        2002. godinu za Zavod za transfuzijsku medicinu Federacije Bosne i Hercegovine
        (hrvatski jezik)

        ODLUKA o preraspodjeli sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za
        2002. godinu za Zavod za transfuzijsku medicinu Federacije Bosne i Hercegovine
        (bosanski jezik)

305. ODLUKA o unutarnjoj preraspodjeli sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i
        Hercegovine za 2002. godinu za Federalnu direkciju za civilnu avijaciju (hrvatski jezik)

        ODLUKA o unutrašnjoj preraspodjeli sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i
        Hercegovine za 2002. godinu za Federalnu direkciju za civilnu avijaciju (bosanski jezik)

306. ODLUKA o preraspodjeli sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za
        2002. godinu za Službu za zajedničke poslove organa i tijela Federacije Bosne i
        Hercegovine (hrvatski jezik)

        ODLUKA o preraspodjeli sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za
        2002. godinu za Službu za zajedničke poslove organa i tijela Federacije Bosne i
        Hercegovine (bosanski jezik)

307. ODLUKA o unutarnjoj preraspodjeli sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i
        Hercegovine za 2002. godinu za Federalnu komisiju za nestale osobe (hrvatski jezik)

        ODLUKA o unutrašnjoj preraspodjeli sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i
        Hercegovine za 2002. godinu za Federalnu komisiju za nestale osobe (bosanski jezik)

308. ODLUKA o unutarnjoj preraspodjeli sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i
        Hercegovine za 2002. godinu za Federalnu upravu za geodetske i imovinsko-pravne
        poslove (hrvatski jezik)

        ODLUKA o unutrašnjoj preraspodjeli sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i
        Hercegovine za 2002. godinu za Federalnu upravu za geodetske i imovinsko-pravne
        poslove (bosanski jezik)

309. ODLUKA o unutarnjoj preraspodjeli troškova Proračuna Federacije Bosne i
        Hercegovine za 2002. godinu za Ured za reviziju Proračuna-Budžeta u Federaciji
        Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)

        ODLUKA o unutrašnjoj preraspodjeli troškova Budžeta Federacije Bosne i
        Hercegovine za 2002. godinu za Ured za reviziju Budžeta-Proračuna u Federaciji
        Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)

310. ODLUKA o unutarnjoj preraspodjeli sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i
        Hercegovine za 2002. godinu za Ured za zakonodavstvo (hrvatski jezik)

        ODLUKA o unutrašnjoj preraspodjeli sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i
        Hercegovine za 2002. godinu za Ured za zakonodavstvo (bosanski jezik)

311. ODLUKA o unutarnjoj preraspodjeli troškova Proračuna Federacije Bosne i
        Hercegovine za 2002. godinu za Federalni zavod za programiranje razvoja
        (hrvatski jezik)

        ODLUKA o unutrašnjoj preraspodjeli troškova Budžeta Federacije Bosne i
        Hercegovine za 2002. godinu za Federalni zavod za programiranje razvoja
        (bosanski jezik)

312. ODLUKA o unutarnjoj preraspodjeli troškova Proračuna Federacije Bosne i
        Hercegovine za 2002. godinu za Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede
        i šumarstva (hrvatski jezik)

        ODLUKA o unutrašnjoj preraspodjeli troškova Budžeta Federacije Bosne i
        Hercegovine za 2002. godinu za Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede
        i šumarstva (bosanski jezik)

313. ODLUKA o unutarnjoj preraspodjeli troškova Proračuna Federacije Bosne i
        Hercegovine za 2002. godinu za Federalni meteorološki zavod (hrvatski jezik)

        ODLUKA o unutrašnjoj preraspodjeli troškova Budžeta Federacije Bosne i
        Hercegovine za 2002. godinu za Federalni meteorološki zavod (bosanski jezik)

314. ODLUKA o unutarnjoj preraspodjeli sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i
        Hercegovine za 2002. godinu za Federalno pravobranilaštvo (hrvatski jezik)

        ODLUKA o unutarnjoj preraspodjeli sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i
        Hercegovine za 2002. godinu za Federalno pravobranilaštvo (bosanski jezik)

315. ODLUKA o unutarnjoj preraspodjeli sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i
        Hercegovine za 2002. godinu za Civilne obavještajne službe (hrvatski jezik)

        ODLUKA o unutrašnjoj preraspodjeli sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i
        Hercegovine za 2002. godinu za Federalno pravobranilaštvo (bosanski jezik)

316. ODLUKA o unutarnjoj preraspodjeli sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i
        Hercegovine za 2002. godinu za Federalno ministarstvo zdravstva

317. ODLUKA o unutarnjoj preraspodjeli sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i
        Hercegovine za 2002. godinu Federalnom ministarstvu obrazovanje, nauke,
        kulture i športa- Federalnom ministarstvu obrazovanje, nauke, kulture i sporta

318. ODLUKA o unutarnjoj preraspodjeli sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i
        Hercegovine za 2002. godinu za Federalno ministarstvo prometa i komunikacija
        (hrvatski jezik)

        ODLUKA o unutrašnjoj preraspodjeli sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i
        Hercegovine za 2002. godinu za Federalno ministarstvo prometa i komunikacija
        (bosanski jezik)

319. ODLUKA o unutarnjoj preraspodjeli sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i
        Hercegovine za 2002. godinu za Poreznu upravu Federacije Bosne i Hercegovine
        (hrvatski jezik)

        ODLUKA o unutrašnjoj preraspodjeli sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i
        Hercegovine za 2002. godinu za Poreznu upravu Federacije Bosne i Hercegovine
        (bosanski jezik)

320. ODLUKA o unutarnjoj preraspodjeli sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i
        Hercegovine za 2002. godinu za Zavod za javno zdravstvo (hrvatski jezik)

        ODLUKA o unutrašnjoj preraspodjeli sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i
        Hercegovine za 2002. godinu za Zavod za javno zdravstvo (bosanski jezik)

321. ODLUKA o unutarnjoj preraspodjeli sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i
        Hercegovine za 2002. godinu za Financijsku policiju- Finansijsku policiju (hrvatski jezik)

        ODLUKA o unutrašnjoj preraspodjeli sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i
        Hercegovine za 2002. godinu za Finansijsku policiju- Financijsku policiju (bosanski jezik)

322. ODLUKA o unutarnjoj preraspodjeli sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i
        Hercegovine za 2002. godinu za Federalno ministarstvo trgovine (hrvatski jezik)

        ODLUKA o unutrašnjoj preraspodjeli sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i
        Hercegovine za 2002. godinu za Federalno ministarstvo trgovine (bosanski jezik)

323. ODLUKA o unutarnjoj preraspodjeli sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i
        Hercegovine za 2002. godinu za kazneno-popravne zatvore (hrvatski jezik)

        ODLUKA o unutrašnjoj preraspodjeli sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i
        Hercegovine za 2002. godinu za kazneno-popravne zatvore (bosanski jezik)

324. ODLUKA o unutarnjoj preraspodjeli sredstava Proračuna Federacije Bosne i
        Hercegovine za 2002. godinu za Federalno ministarstvo obrazovanje, nauke,
        kulture i športa- Federalno ministarstv obrazovanje, nauke, kulture i sporta
        (hrvatski jezik)

        ODLUKA o unutrašnjoj preraspodjeli sredstava Budžeta Federacije Bosne i
        Hercegovine za 2002. godinu za Federalno ministarstvo obrazovanje, nauke,
        kulture i sporta- Federalno ministarstvo obrazovanje, nauke, kulture i športa
        (bosanski jezik)

325. ODLUKA o unutarnjoj preraspodjeli troškova Proračuna Federacije Bosne i
        Hercegovine za 2002. godinu za Federalnu novinsku agenciju (hrvatski jezik)

        ODLUKA o unutrašnjoj preraspodjeli troškova Budžeta Federacije Bosne i
        Hercegovine za 2002. godinu za Federalnu novinsku agenciju (bosanski jezik)

326. ODLUKA o unutarnjoj preraspodjeli sredstava Proračuna Federacije Bosne i
        Hercegovine za 2002. godinu za Zavod za kontrolu lijekova (hrvatski jezik)

        ODLUKA o unutrašnjoj preraspodjeli sredstava Budžeta Federacije Bosne i
        Hercegovine za 2002. godinu za Zavod za kontrolu lijekova (bosanski jezik)

327. ODLUKA o unutarnjoj preraspodjeli sredstava Proračuna Federacije Bosne i
        Hercegovine za 2002. godinu za Gender centar (hrvatski jezik)

        ODLUKA o unutrašnjoj preraspodjeli sredstava Budžeta Federacije Bosne i
        Hercegovine za 2002. godinu za Gender centar (bosanski jezik)

328. ODLUKA o unutarnjoj preraspodjeli sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i
        Hercegovine za 2002. godinu za Federalno ministarstvo financija – Federalno
        ministarstvo finansija (hrvatski jezik)

        ODLUKA o unutrašnjoj preraspodjeli sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i
        Hercegovine za 2002. godinu za Federalno ministarstvo finansija – Federalno
        ministarstvo financija (bosanski jezik)

329. ODLUKA o unutarnjoj preraspodjeli sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i
        Hercegovine za 2002. godinu za Federalno ministarstvo unutarnjih poslova –
        Federalno ministarstvo unutrašnjih poslova (hrvatski jezik)

        ODLUKA o unutrašnjoj preraspodjeli sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i
        Hercegovine za 2002. godinu za Federalno ministarstvo unutrašnjih poslova –
        Federalno ministarstvo unutarnjih poslova (bosanski jezik)

330. ODLUKA o unutarnjoj preraspodjeli sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i
        Hercegovine za 2002. godinu za Federalno ministarstvo prometa i komunikacija
        (hrvatski jezik)

        ODLUKA o unutrašnjoj preraspodjeli sredstava iz Budžetna Federacije Bosne i
        Hercegovine za 2002. godinu za Federalno ministarstvo prometa i komunikacija
        (bosanski jezik)

331. ODLUKA o unutarnjoj preraspodjeli troškova Proračuna Federacije Bosne i
        Hercegovine za 2002. godinu za Federalno ministarstvo za pitanja boraca i invalida
        odbrambeno-oslobodilačkog rata – Federalno ministarstvo za pitanja branitelja i
        invalida domovinskog rata (hrvatski jezik)

        ODLUKA o unutrašnjoj preraspodjeli troškova Budžeta Federacije Bosne i
        Hercegovine za 2002. godinu za Federalno ministarstvo za pitanja boraca i invalida
        odbrambeno-oslobodilačkog rata – Federalno ministarstvo za pitanja branitelja i
        invalida domovinskog rata (bosanski jezik)

332. ODLUKA o unutarnjoj preraspodjeli troškova Proračuna Federacije Bosne i
        Hercegovine za 2002. godinu za Federalno ministarstvo prostornog uređenja i
        okoliša (hrvatski jezik)

        ODLUKA o unutrašnjoj preraspodjeli troškova Budžetna Federacije Bosne i
        Hercegovine za 2002. godinu za Federalno ministarstvo prostornog uređenja i
        okoliša (bosanski jezik)

333. ODLUKA o unutarnjoj preraspodjeli sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i
        Hercegovine za 2002. godinu za Ured za informiranje (hrvatski jezik)

        ODLUKA o unutrašnjoj preraspodjeli sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i
        Hercegovine za 2002. godinu za Ured za informiranje (bosanski jezik)

334. ODLUKA o unutarnjoj preraspodjeli sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i
        Hercegovine za 2002. godinu za Arhiv Federacije (hrvatski jezik)

        ODLUKA o unutrašnjoj preraspodjeli sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i
        Hercegovine za 2002. godinu za Arhiv Federacije (bosanski jezik)

335. ODLUKA o unutarnjoj preraspodjeli sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i
        Hercegovine za 2002. godinu za Federalno ministarstvo obrane – Federalno
        ministarstvo odbrane (hrvatski jezik)

        ODLUKA o unutrašnjoj preraspodjeli sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i
        Hercegovine za 2002. godinu za Federalno ministarstvo odbrane – Federalno
        ministarstvo obrane (bosanski jezik)

336. ODLUKA o unutarnjoj preraspodjeli sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i
        Hercegovine za 2002. godinu za Vojsku Federacije (hrvatski jezik)

        ODLUKA o unutrašnjoj preraspodjeli sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i
        Hercegovine za 2002. godinu za Vojsku Federacije (bosanski jezik)

337. ODLUKA o unutarnjoj preraspodjeli sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i
        Hercegovine za 2002. godinu Federalnom ministarstvu obrazovanja, nauke, kulture i
        športa – Federalnom ministarstvu obrazovanja, nauke, kulture i sporta (hrvatski
        jezik)

        ODLUKA o unutrašnjoj preraspodjeli sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i
        Hercegovine za 2002. godinu Federalnom ministarstvu obrazovanja, nauke, kulture i
        sporta – Federalnom ministarstvu obrazovanja, nauke, kulture i športa (bosanski
        jezik)

338. ODLUKA o unutarnjoj preraspodjeli sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i
        Hercegovine za 2002. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i
        industrije (hrvatski jezik)

        ODLUKA o unutrašnjoj preraspodjeli sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i
        Hercegovine za 2002. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i
        industrije (bosanski jezik)

339. ODLUKA o realizaciji projekta Life 02 TCY/BIH/009 pod nazivom “Uspostava
        operativne jedinice koordinacionog odbora za zaštitu okoliša BiH” (u daljem tekstu:
        Life projekat)

340. ODLUKA o obrazovanju Koordinacionog odbora projekta upravljanja ljudskim
        resursima organa i tijela Federacije BiH

341. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i
        Hercegovine za 2003. godinu za Hrvatsku udrugu logoraša domovinskog rata –
        Mostar (hrvatski jezik)

       ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i
        Hercegovine za 2003. godinu za Hrvatsku udrugu logoraša domovinskog rata –
        Mostar (bosanski jezik)

342. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i
        Hercegovine za 2002. godinu za troškove obaveznog psihijatrijskog liječenja
        (hrvatski jezik)

        ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i
        Hercegovine za 2002. godinu za troškove obaveznog psihijatrijskog liječenja
        (bosanski jezik)

343. ODLUKA o isplati naknade ličnog dohotka po presudi Kantonalnog suda u Sarajevu
        broj Gž 610/02 od 16.5.2002. godine

344. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i
        Hercegovine za 2002. godinu PCU obrazovanje za sufinanciranje “Razvojnog
        projekta obrazovanja” u trećem i četvrtom tromjesečju 2002. godine (hrvatski jezik)

        ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i
        Hercegovine za 2002. godinu PCU obrazovanje za sufinansiranje “Razvojnog
        projekta obrazovanja” u trećem i četvrtom tromjesečju 2002. godine (bosanski jezik)

345. ODLUKA o odobravanju pozajmice iz Proračuna Federacije Bosne i
        Hercegovine za 2002. godinu Federalnoj upravi civilne zaštite (hrvatski jezik)

        ODLUKA o odobravanju pozajmice iz Budžeta Federacije Bosne i
        Hercegovine za 2002. godinu Federalnoj upravi civilne zaštite (bosanski jezik)

346. ODLUKA o privremenom povećanju stope poreza na promet ulja za loženje
        ekstra lako i lako specijalno (EL i LS) (hrvatski jezik)

        ODLUKA o privremenom povećanju stope poreza na promet ulja za loženje
        ekstra lahko i lahko specijalno (EL i LS) (bosanski jezik)

347. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i
        Hercegovine za 2002. godinu Fondaciji za održivi razvoj za sufinanciranje
        pilot projekta lokalnog razvitka (LDP) (hrvatski jezik)

        ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i
        Hercegovine za 2002. godinu Fondaciji za održivi razvoj za sufinansiranje
        pilot projekta lokalnog razvitka (LDP) (bosanski jezik)