Hronološki registar odluka objavljenih u "Službenim novinama FBiH" u 2002. godini

HRONOLOŠKI REGISTAR ODLUKA OBJAVLJENIH U
"SLUŽBENIM NOVINAMA FEDERACIJE BiH" U 2002. GODINI


"Službene novine Federacije BiH", broj 2/02
 ( 21.01.2002.)
1. ODLUKA o izmjenama i dopunama "Odluke o realizaciji projekta iz oblasti zaštite
     okoliša iz sredstava SR Njemačke po osnovu konsolidacije duga Bosne i Hercegovine"
     (hrvatski jezik)

    ODLUKA o izmjenama i dopunama "Odluke o realizaciji projekta iz oblasti zaštite
    okoliša iz sredstava SR Njemačke po osnovu konsolidacije duga Bosne i Hercegovine"
    (bosanski jezik)

2. ODLUKA o davanju suglasnosti za osnivanje fondacije pod nazivom "Fondacija za
    pomoć obiteljima pripadnika OSRBiH procesuiranim u Hagu" (hrvatski jezik)

    ODLUKA o davanju saglasnosti za osnivanje fondacije pod nazivom "Fondacija za
    pomoć obiteljima pripadnika OSRBiH procesuiranim u Hagu" (bosanski jezik)

3. ODLUKA o davanju suglasnosti Međunarodnom udruženju "Marijina zajednica oaza
    mira" Passo Corese, Fara Sabina (ri) Rieti, Italija za osnivanje predstavništva u
    Federaciji Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)

    ODLUKA o davanju saglasnosti Međunarodnom udruženju "Marijina zajednica oaza
    mira" Passo Corese, Fara Sabina (ri) Rieti, Italija za osnivanje predstavništva u
    Federaciji Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)

4. ODLUKA o davanju saglasnosti na Odluku o izmjeni Odluke o stopama odnosno
    iznosima posebnih vodoprivrednih naknada

"Službene novine Federacije BiH", broj 3/02 ( 25.01.2002.)
5. ODLUKA o utvrđivanju količina dizel-goriva D-2 za potrebe rudnika i termoelektrana
    za 2002. godinu (bosanski jezik)

    ODLUKA o utvrđivanju količina dizel-goriva D-2 za potrebe rudnika i termoelektrana
    za 2002. godinu (hrvatski jezik)

6. ODLUKA o isplati dijela neisplaćene penzije za septembar 2000. godine
"Službene novine Federacije BiH", broj 4/02 ( 04.02.2002.)
7. ODLUKA o razini nadoknade za obvezni zdravstveni pregled bilja u prometu preko
    teritorije Federacije Bosne i Hercegovine i razini nadoknade za kontrolu sredstava za
    zaštitu bilja pri uvozu u Federaciju Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)

    ODLUKA o visini naknade za obavezni zdravstveni pregled bilja u prometu preko
    teritorije Federacije Bosne i Hercegovine i visini naknade za kontrolu sredstava za
    zaštitu bilja pri uvozu u Federaciju Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)

8. ODLUKA o izmjenama Odluke o davanju suglasnosti na plan reorganizacije "JP PTT
    Saobraćaja BiH Sarajevo" i "HPT d.o.o. Mostar" (hrvatski jezik)

    ODLUKA o izmjenama Odluke o davanju saglasnosti na plan reorganizacije "JP PTT
    Saobraćaja BiH Sarajevo" i "HPT d.o.o. Mostar" (bosanski jezik)

9. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava za 2002. godinu Federalnom
    ministarstvu obrazovanja, nauke, kulture i športa

"Službene novine Federacije BiH", broj 5/02 ( 11.02.2002.)
10. ODLUKA o usvajanju Bilansa energetskih potreba Federacije Bosne i Hercegovine
       za 2002. godinu (bosanski jezik)

      ODLUKA o usvajanju Bilance energetskih potreba Federacije Bosne i Hercegovine
       za 2002. godinu (hrvatski jezik)

"Službene novine Federacije BiH", broj 7/02 ( 20.02.2002.)
11. ODLUKA o davanju ovlaštenja za potpis Supsidijarnog kreditnog sporazuma za
       Federaciju BiH (projekat razvoja stočarstva i ruralnog finansiranja između Bosne i
       Hercegovine i Federacije Bosne i Hercegovine)

12. ODLUKA o davanju saglasnosti Međunarodnog udruženja "Asocijacija kanadskih
       viših škola" "Association of Canadian Community Colleges", Michael st.n. Ottawa,
       Kanada za osnivanje ureda u Federaciji Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)

       ODLUKA o davanju suglasnosti Međunarodnog udruženja "Asocijacija kanadskih
       viših škola" "Association of Canadian Community Colleges", Michael st.n. Ottawa,
       Kanada za osnivanje ureda u Federaciji Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)

"Službene novine Federacije BiH", broj 9/02 ( 07.03.2002.)
13.ODLUKA o izdvajanju sredstava iz tekuće rezerve privremenog finaniranja Federacije
      Bosne i Hercegovine za period januar-mart 2002. godine za naknadu troškova
      članovima Ustavne komisije Predstavničkog doma Parlamenta Federacije Bosne i
      Hercegovine

14. ODLUKA o davanju saglasnosti za usmjeravanje sredstava Japanskog granta za
      kreditiranje "Agrokomerca" Velika Kladuša (bosanski jezik)

      ODLUKA o davanju suglasnosti za usmjeravanje sredstava Japanskog granta za
      kreditiranje "Agrokomerca" Velika Kladuša (hrvatski jezik)

15. ODLUKA o davanju ovlaštenja za potpis Projektnog ugovora između Federacije BiH
      i OPEC fonda za međunarodni razvoj (Projekat razvoja stočarstva i ruralnog
      finansiranja)

16. ODLUKA o jednokratnoj potpori iz sredstava privremenog finansiranja Federalnom
      ministarstvu obrazovanja, nauke, kulture i sporta (bosanski jezik)

      ODLUKA o jednokratnoj potpori iz sredstava privremenog financiranja Federalnom
      ministarstvu obrazovanja, nauke, kulture i športa (hrvatski jezik)

17. ODLUKA o produžetku fiskalne 2001. godine (bosanski jezik)
      ODLUKA o produžetku fiskalne 2001. godine (hrvatski jezik)
"Službene novine Federacije BiH", broj 10/02 ( 20.03.2002.)
18. ODLUKA o izdvajanju sredstava iz tekuće rezerve privremenog finansiranja
      Federacije Bosne i Hercegovine za period januar-mart 2002. godine

19. ODLUKA o odobravanju izdvajanja iz sredstava privremenog financiranja Federacije
      Bosne i Hercegovine za period siječanj-ožujak 2002. godine Kantonalnom zavodu za
      zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Sarajevo (hrvatski jezik)

      ODLUKA o odobravanju izdvajanja iz sredstava privremenog finansiranja Federacije
      Bosne i Hercegovine za period januar-mart 2002. godine Kantonalnom zavodu za
      zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Sarajevo (bosanski jezik)

20. ODLUKA o odobravanju izdvajanja iz sredstava privremenog financiranja Federacije
      Bosne i Hercegovine za period siječanj-ožujak 2002. godine općini Gornji Vakuf-
      Uskoplje (hrvatski jezik)

      ODLUKA o odobravanju izdvajanja iz sredstava privremenog finansiranja Federacije
      Bosne i Hercegovine za period januar-mart 2002. godine općini Gornji Vakuf-
      Uskoplje (bosanski jezik)

21. ODLUKA o jednokratnoj potpori iz sredstava privremenog financiranja Federacije
      Bosne i Hercegovine za period siječanj-ožujak 2002. godine općini Dobretići
      (hrvatski jezik)

      ODLUKA o jednokratnoj potpori iz sredstava privremenog finansiranja Federacije
      Bosne i Hercegovine za period januar-mart 2002. godine općini Dobretići
      (bosanski jezik)

22. ODLUKA o jednokratnoj potpori iz sredstava privremenog financiranja Federacije
      Bosne i Hercegovine za period siječanj-ožujak 2002. godine Domu zdravlja
      Tomislavgrad (hrvatski jezik)

      ODLUKA o jednokratnoj potpori iz sredstava privremenog finansiranja Federacije
      Bosne i Hercegovine za period januar-mart 2002. godine Domu zdravlja
      Tomislavgrad (bosanski jezik)

23. ODLUKA o odobravanju izdvajanja iz sredstava privremenog financiranja Federacije
      Bosne i Hercegovine za period siječanj-ožujak 2002. godine Univerzitetu u Sarajevu,
      Institutu za istraživanje zločina (hrvatski jezik)

      ODLUKA o odobravanju izdvajanja iz sredstava privremenog finansiranja Federacije
      Bosne i Hercegovine za period januar-mart 2002. godine Univerzitetu u Sarajevu,
      Institutu za istraživanje zločina (bosanski jezik)

24. ODLUKA o odobravanju izdvajanja iz sredstava privremenog financiranja Federacije
      Bosne i Hercegovine za period siječanj-ožujak 2002. godine općini Gornji Vakuf-
      Uskoplje (hrvatski jezik)

      ODLUKA o odobravanju izdvajanja iz sredstava privremenog finansiranja Federacije
      Bosne i Hercegovine za period januar-mart 2002. godine općini Gornji Vakuf-
      Uskoplje (bosanski jezik)

"Službene novine Federacije BiH", broj 13/02 ( 07.04.2002.)
25. ODLUKA o izdvajanju sredstava u Fond solidarnosti Federacije Bosne i Hercegovine
      za 2002. godinu (bosanski jezik)

      ODLUKA o izdvajanju sredstava u Fond solidarnosti Federacije Bosne i Hercegovine
      za 2002. godinu (hrvatski jezik)

26. ODLUKA o privremenom smanjenju stope poreza na promet putničkih automobila
      proizvodenih na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)

      ODLUKA o privremenom smanjenju stope poreza na promet putničkih automobila
      proizvodenih na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)

"Službene novine Federacije BiH", broj 14/02 ( 18.04.2002.)
27. ODLUKA o davanju suglasnosti za osnivanje Fondacije pod nazivom "Fondacija za
      unapređenje islamske i opće kulture" (hrvatski jezik)

      ODLUKA o davanju saglasnosti za osnivanje Fondacije pod nazivom "Fondacija za
      unapređenje islamske i opće kulture" (bosanski jezik)

28. ODLUKA o odobravanju izdvajanja iz sredstava privremenog financiranja Federacije
      Bosne i Hercegovine za period siječanj-ožujaka 2002. godine općini Kladanj
      (hrvatski jezik)

      ODLUKA o jednokratnoj potpori iz sredstava privremenog finansiranja Federacije
      Bosne i Hercegovine za period januar-mart 2002. godine općini Kladanj
      (bosanski jezik)

29. ODLUKA o izmjeni Odluke o stvaranju uvjeta za početak rada Federalnog zavoda za
      mirovinsko i invalidsko osiguranje (hrvatski jezik)

      ODLUKA o izmjeni Odluke o stvaranju uslova za početak rada Federalnog zavoda za
      penzijsko i invalidsko osiguranje (bosanski jezik)

30. ODLUKA o kriterijima i načinu dodjele putničkih automobila ratnim vojnim
      invalidima 100% I grupe

31. ODLUKA o osnivanju Fondacije za zaštitu, restauraciju i revitalizaciju kulturno-
      historijskog i prirodnog naslijeđa Jajca (hrvatski jezik)

      ODLUKA o osnivanju Fondacije za zaštitu, restauraciju i revitalizaciju kulturno-
      historijskog i prirodnog naslijeđa Jajca (bosanski jezik)

32. ODLUKA o odobravanju sredstava Federalnom ministarstvu obrazovanja, nauke,
      kulture i športa u svrhu interventne financijske pomoći "Biharnet centru" Sarajevo i
      "Cobiss centru" Sarajevo (hrvatski jezik)

      ODLUKA o odobravanju sredstava Federalnom ministarstvu obrazovanja, nauke,
      kulture i sporta u svrhu interventne finansijske pomoći "Biharnet centru" Sarajevo i
      "Cobiss centru" Sarajevo (bosanski jezik)

33. ODLUKA o izdvajanju sredstava iz tekuće rezerve iz Proračuna Federacije Bosne i
      Hercegovine (hrvatski jezik)

      ODLUKA o izdvajanju sredstava iz tekuće rezerve iz Budžeta Federacije Bosne i
      Hercegovine (bosanski jezik)

"Službene novine Federacije BiH", broj 15 ( 27.04.2002.)
34. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz tekuće rezerve Budžeta Federacije
      Bosne i Hercegovine za 2002. godinu (bosanski jezik)

      ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz tekuće pričuve Proračuna Federacije
      Bosne i Hercegovine za 2002. godinu (hrvatski jezik)

35. ODLUKA o finansijskoj pomoći za dovršavanje izgradnje stanova za porodice
      šehida, poginulih boraca i demobilisanih boraca u općini Lukavac (bosanski jezik)

      ODLUKA o financijskoj pomoći za dovršavanje izgradnje stanova za porodice
      šehida, poginulih boraca i demobilisanih boraca u općini Lukavac (hrvatski jezik)

36. ODLUKA o odobravanju sredstava udruženju ratnih vojnih invalida općine Donji
      Vakuf (bosanski jezik)

      ODLUKA o odobravanju sredstava udruženju ratnih vojnih invalida općine Donji
      Vakuf (hrvatski jezik)

37. ODLUKA o davanju saglasnosti za zaključivanje supsidijarnog kreditnog sporazuma
      između Federacije Bosne i Hercegovine i Bosne i Hercegovine za kredit
      Međunarodne asocijacije za razvoj (IDA) za projekt "Upravljanje cestama i
      sigurnost" (bosanski jezik)

      ODLUKA o davanju suglasnosti za zaključivanje supsidijarnog kreditnog sporazuma
      između Federacije Bosne i Hercegovine i Bosne i Hercegovine za kredit
      Međunarodne asocijacije za razvoj (IDA) za projekt "Upravljanje cestama i
      sigurnost" (hrvatski jezik
)
38. ODLUKA o davanju saglasnosti za prihvatanje kredita Međunarodne asocijacije za
      razvoj (IDA) za projekt "Upravljanje cestama i sigurnost"(bosanski jezik)

      ODLUKA o davanju suglasnosti za prihvatanje kredita Međunarodne asocijacije za
      razvoj (IDA) za projekt "Upravljanje cestama i sigurnost" (hrvatski jezik)

39. ODLUKA o izdvajanju sredstava iz tekuće rezerve Budžeta Federacije
      Bosne i Hercegovine za 2002. godinu kao jednokratnu pomoć institucijama kulture
      Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)

      ODLUKA o izdvajanju sredstava iz tekuće pričuve Proračuna Federacije
      Bosne i Hercegovine za 2002. godinu kao jednokratnu pomoć institucijama kulture
      Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)

"Službene novine Federacije BiH", broj 16 ( 28.04.2002.)
40. ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijumima raspodjele
      sredstava tekućih transfera utvrđenim Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine
      za 2002. godinu Federalnom ministarstvu obrazovanja, nauke, kulture i športa
      (hrvatski jezik)

      ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijumima raspodjele
      sredstava tekućih transfera utvrđenim Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine
      za 2002. godinu Federalnom ministarstvu obrazovanja, nauke, kulture i sporta
      (bosanski jezik)

"Službene novine Federacije BiH", broj 17/02 (09.05.2002.)
41. ODLUKA o rasporedu sredstava za ekshumacije na području Federacije Bosne i
      Hercegovine za 2002. godinu (bosanski jezik)

      ODLUKA o rasporedu sredstava za ekshumacije na području Federacije Bosne i
      Hercegovine za 2002. godinu (hrvatski jezik)

"Službene novine Federacije BiH", broj 18/02 (17.05.2002.)
42. ODLUKA o financijskoj potpori za dovršetak izgradnje stanova za ratne vojne
      invalide i obitelji poginulih i nestalih branitelja iz domovinskog rata u općinama
      Orašje, Livno, Tomislavgrad i Mostar (hrvatski jezik)

      ODLUKA o finansijskoj pomoći za završetak izgradnje stanova za ratne vojne
      invalide i porodice poginulih i nestalih boraca iz odbrambeno-oslobodilačkog rata u
      općinama Orašje, Livno, Tomislavgrad i Mostar (bosanski jezik)

43. ODLUKA o odobravanju pozajmice iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za
      2002. godinu (hrvatski jezik)

      ODLUKA o odobravanju pozajmice iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za
      2002. godinu (bosanski jezik)

44. ODLUKA o financiranju Centra za jednakost i ravnopravnost polova iz sredstava
      tekuće pričuve Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2002. godinu (hrvatski jezik)

      ODLUKA o finansiranju Centra za jednakost i ravnopravnost polova iz sredstava
      tekućih rezervi Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2002. godinu (bosanski jezik)

"Službene novine Federacije BiH", broj 21/02 (30.05.2002.)
45. ODLUKA o odobravanju sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za
      2002. godinu Carinskoj upravi Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)

      ODLUKA o odobravanju sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za
      2002. godinu Carinskoj upravi Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)

46. ODLUKA o davanju saglasnosti na cijene prirodnog gasa (bosanski jezik)
      ODLUKA o davanju suglasnosti na cijene prirodnog plina (hrvatski jezik)
47. ODLUKA o zaštitnim cijenama pojedinih poljoprivrednih proizvoda u 2002-goj
      godini (bosanski jezik)

      ODLUKA o zaštitnim cijenama pojedinih poljoprivrednih proizvoda u 2002-goj
      godini (hrvatski jezik)

"Službene novine Federacije BiH", broj 22/02 (05.06.2002.)
48. ODLUKA o temelju Fondacije za pružanje pomoći u rješavanju stambenih pitanja
      pripadnika braniteljskih populacija (hrvatski jezik)

      ODLUKA o osnivanju Fondacije za pružanje pomoći u rješavanju stambenih pitanja
      pripadnika boračkih populacija (bosanski jezik)

49. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i
      Hercegovine za 2002. godinu na ime troškova liječenja (hrvatski jezik)

      ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i
      Hercegovine za 2002. godinu na ime troškova liječenja (bosanski jezik)

50. ODLUKA o utvrđivanju prioritetnih vertikalnih programa zdravstvene zaštite od
      interesa za Federaciju Bosne i Hercegovine i prioritetnih najsloženijih oblika
      zdravstvene zaštite iz određenih specijalističkih djelatnosti koji će se pružati
      osiguranim osobama na teritoriju Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)

      ODLUKA o utvrđivanju prioritetnih vertikalnih programa zdravstvene zaštite od
      interesa za Federaciju Bosne i Hercegovine i prioritetnih najsloženijih oblika
      zdravstvene zaštite iz određenih specijalističkih djelatnosti koji će se pružati
      osiguranim licima na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)

51. ODLUKA o kriterijima i načinu korištenja sredstava Fonda solidarnosti Federacije
      Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)

      ODLUKA o kriterijima i načinu korištenja sredstava Fonda solidarnosti Federacije
      Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)

"Službene novine Federacije BiH", broj 23/02 (07.06.2002.)
52. ODLUKA o rasporedu sredstava Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2002.
      godinu za parlamentarne političke partije (bosanski jezik)

      ODLUKA o rasporedu sredstava Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2002.
      godinu za parlamentarne političke partije (hrvatski jezik)

"Službene novine Federacije BiH", broj 25/02 (15.06.2002.)
53. ODLUKA o unutarnjoj preraspodjeli troškova Budžeta Federacije Bosne i
      Hercegovine za 2002. godinu za Federalnu novinsku agenciju (bosanski jezik)

      ODLUKA o unutarnjoj preraspodjeli troškova Proračuna Federacije Bosne i
      Hercegovine za 2002. godinu za Federalnu novinsku agenciju (hrvatski jezik)

54. ODLUKA o odobravanju izdvajanja iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine
      za 2002. godinu Ministarstvu vanjske trgovine i ekonomskih odnosa za
      sufinansiranje strategije za smanjenje siromaštva (bosanski jezik)

      ODLUKA o odobravanju izdvajanja iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine
      za 2002. godinu Ministarstvu vanjske trgovine i ekonomskih odnosa za
      sufinanciranje strategije za smanjenje siromaštva (hrvatski jezik)

55. ODLUKA o unutrašnjoj preraspodjeli troškova Budžeta Federacije Bosne i
      Hercegovine za 2002. godinu za Federalno ministarstvo za pitanja boraca i invalida
      odbrambeno-oslobodilačkog rata - Federalno ministarstvo za pitanja branitelja i
      invlaida domovinskog rata (bosanski jezik)

      ODLUKA o unutarnjoj preraspodjeli troškova Proračuna Federacije Bosne i
      Hercegovine za 2002. godinu za Federalno ministarstvo za pitanja boraca i invalida
      odbrambeno-oslobodilačkog rata - Federalno ministarstvo za pitanja branitelja i
      invlaida domovinskog rata (hrvatski jezik)

56. ODLUKA o unutarnjoj preraspodjeli troškova Budžeta Federacije Bosne i
      Hercegovine za 2002. godinu za Civilne obavještajne službe (bosanski jezik)

      ODLUKA o unutarnjoj preraspodjeli troškova Proračuna Federacije Bosne i
      Hercegovine za 2002. godinu za Civilne obavještajne službe (hrvatski jezik)

57. ODLUKA o unutarnjoj preraspodjeli troškova Budžeta Federacije Bosne i
      Hercegovine za 2002. godinu za Federalni zavod za programiranje razvoja (bosanski jezik)

ODLUKA o unutarnjoj preraspodjeli troškova Proračuna Federacije Bosne i
      Hercegovine za 2002. godinu za Federalni zavod za programiranje razvoja (hrvatski jezik)

58. ODLUKA o unutarnjoj preraspodjeli troškova Budžeta Federacije Bosne i
      Hercegovine za 2002. godinu za Federalno ministarstvo unutrašnjih poslova -
      Federalno ministarstvo unutarnjih poslova (bosanski jezik)

      ODLUKA o unutarnjoj preraspodjeli troškova Proračuna Federacije Bosne i
      Hercegovine za 2002. godinu za Federalno ministarstvo unutrašnjih poslova -
      Federalno ministarstvo unutarnjih poslova (hrvatski jezik)

59. ODLUKA o unutarnjoj preraspodjeli troškova Budžeta Federacije Bosne i
      Hercegovine za 2002. godinu za Federalno ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i
      sporta - Federalno ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i športa (bosanski jezik)

      ODLUKA o unutarnjoj preraspodjeli troškova Proračuna Federacije Bosne i
      Hercegovine za 2002. godinu za Federalno ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i
      športa - Federalno ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta (hrvatski jezik)

60. ODLUKA o unutarnjoj preraspodjeli troškova Budžeta Federacije Bosne i
      Hercegovine za 2002. godinu za Ured za reviziju Budžeta u Federaciji Bosne i
      Hercegovine (bosanski jezik)

      ODLUKA o unutarnjoj preraspodjeli troškova Proračuna Federacije Bosne i
      Hercegovine za 2002. godinu za Ured za reviziju Proračuna u Federaciji Bosne i
      Hercegovine (hrvatski jezik)

61. ODLUKA o unutarnjoj preraspodjeli troškova Budžeta Federacije Bosne i
      Hercegovine za 2002. godinu za Federalno ministarstvo pravde (bosanski jezik)

      ODLUKA o unutarnjoj preraspodjeli troškova Proračuna Federacije Bosne i
      Hercegovine za 2002. godinu za Federalno ministarstvo pravde (hrvatski jezik)

62. ODLUKA o unutarnjoj preraspodjeli sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i
      Hercegovine za 2002. godinu za kazneno-popravne zavode (bosanski jezik)

      ODLUKA o unutarnjoj preraspodjeli sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i
      Hercegovine za 2002. godinu za kazneno-popravne zavode (hrvatski jezik)

63. ODLUKA o otvaranju računa za donatorska sredstva za provođenje aktivnosti i
      izradu strategije za borbu protiv siromaštva u Federaciji Bosne i Hercegovine

64. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i
      Hercegovine za 2002. godinu Federalnom ministarstvu socijalne politike, raseljenih
      osoba i izbjeglica za finansiranje izrade strategije za reformu socijalne pomoći (bosanski jezik)

      ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i
      Hercegovine za 2002. godinu Federalnom ministarstvu socijalne politike, raseljenih
      osoba i izbjeglica za financiranje izrade strategije za reformu socijalne pomoći (hrvatski jezik)

"Službene novine Federacije BiH", broj 26/02 (20.06.2002.)
65. ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava
      "Transfera za Fond za nakladništvo" utvrđenog Proračunom Federacije Bosne i
       Hercegovine (hrvatski jezik)

       ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava
       "Transfera za Fond za izdavaštvo" utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i
       Hercegovine (bosanski jezik)

66. ODLUKA o odobravanju Ugovora o zaduživanju Federacije Bosne i Hercegovine
67. ODLUKA o privremenom određivanju potpisnika platnih transakcija Budžeta
       Federacije Bosene i Hercegovine za 2002. godinu

68. ODLUKA o davanju privremenog ovlašćenja za potpisivanje naloga platnih
       transakcija Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2002. godinu

"Službene novine Federacije BiH", broj 27/02 (28.06.2002.)
69. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i
      Hercegovine za 2002. godinu Univerzitetu u Sarajevu, Institutu za istraživanje zločina
      (bosanski jezik)

      ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i
      Hercegovine za 2002. godinu Univerzitetu u Sarajevu, Institutu za istraživanje zločina
      (hrvatski jezik)

70. ODLUKA o unutarnjoj preraspodjeli troškova Budžeta Federacije Bosne i
      Hercegovine za 2002. godinu za Federalno ministarstvo odbrane- Federalno
      ministarstvo obrane (bosanski jezik)

      ODLUKA o unutarnjoj preraspodjeli troškova Proračuna Federacije Bosne i
      Hercegovine za 2002. godinu za Federalno ministarstvo odbrane- Federalno
      ministarstvo obrane (hrvatski jezik)

71. ODLUKA o unutarnjoj preraspodjeli troškova Budžeta Federacije Bosne i
      Hercegovine za 2002. godinu za Vojsku Federacije (bosanski jezik)

      ODLUKA o unutarnjoj preraspodjeli troškova Proračuna Federacije Bosne i
      Hercegovine za 2002. godinu za Vojsku Federacije (hrvatski jezik)

72. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i
      Hercegovine za 2002. godinu Fondaciji za održivi razvoj za sufinanciranje projekta
      razvitka zajednica (CDP) (bosanski jezik)

      ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i
      Hercegovine za 2002. godinu Fondaciji za održivi razvoj za sufinanciranje projekta
      razvitka zajednica (CDP) (hrvatski jezik)

73. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i
      Hercegovine za 2002. godinu Fondaciji za održivi razvoj za sufinansiranje pilot
      Projekta lokalnog razvitka (LDP) (bosanski jezik)

      ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i
      Hercegovine za 2002. godinu Fondaciji za održivi razvoj za sufinanciranje pilot
      Projekta lokalnog razvitka (LDP) (hrvatski jezik)

74. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i
      Hercegovine za 2002. godinu Centru za socijalni rad Kupres (bosanski jezik)

      ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i
      Hercegovine za 2002. godinu Centru za socijalni rad Kupres (hrvatski jezik)

75. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i
      Hercegovine za 2002. godinu Domu zdravlja Tomislavgrad (bosanski jezik)

      ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i
      Hercegovine za 2002. godinu Domu zdravlja Tomislavgrad (hrvatski jezik)

76. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i
      Hercegovine za 2002. godinu Kantonalnom zavodu za zaštitu kulturno-istorijskog i
      prirodnog naslijeđa Sarajevo (bosanski jezik)

      ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i
      Hercegovine za 2002. godinu Kantonalnom zavodu za zaštitu kulturno-historijskog i
      prirodnog naslijeđa Sarajevo (hrvatski jezik)

77. ODLUKA o odobravanju sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i
      Hercegovine za 2002. godinu Fakultetu kriminalističkih nauka u Sarajevu
      (bosanski jezik)

      ODLUKA o odobravanju sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i
      Hercegovine za 2002. godinu Fakultetu kriminalističkih nauka u Sarajevu
      (hrvatski jezik)

78. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i
      Hercegovine za 2002. godinu Federalnom ministarstvu obrazovanja, nauke, kulture i
      sporta (bosanski jezik)

ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i
      Hercegovine za 2002. godinu Federalnom ministarstvu obrazovanja, nauke, kulture i
      športa (hrvatski jezik)

79. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i
      Hercegovine za 2002. godinu Asocijaciji studenata Pravnog fakulteta u Sarajevu
      (ELSA BiH) (bosanski jezik)

      ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i
      Hercegovine za 2002. godinu Asocijaciji studenata Pravnog fakulteta u Sarajevu
      (ELSA BiH) (hrvatski jezik)

"Službene novine Federacije BiH", broj 28/02 (03.07.2002.)
80. ODLUKA o načinu raspolaganja novčanim sredstvima ostvarenim prodajom
      poduzeća i banaka na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)

      ODLUKA o načinu raspolaganja novčanim sredstvima ostvarenim prodajom
      preduzeća i banaka na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)

"Službene novine Federacije BiH", broj 29/02 (04.07.2002.)
81. ODLUKA o privremenom povećanju stope poreza na promet ulja za loženje ekstra
      lahko i lahko specijalno (EL i LS) (bosanski jezik)

      ODLUKA o privremenom povećanju stope poreza na promet ulja za loženje ekstra
      lako i lako specijalno (EL i LS) (hrvatski jezik)

"Službene novine Federacije BiH", broj 30/02 (05.07.2002.)
82. ODLUKA o izdvajanju sredstava iz tekuće rezerve Budžeta Federacije Bosne i
      Hercegovine

83. ODLUKA o izdvajanju sredstava iz tekuće rezerve Budžeta Federacije Bosne i
      Hercegovine

84. ODLUKA o izdvajanju sredstava iz tekuće rezerve Budžeta Federacije Bosne i
      Hercegovine

85. ODLUKA o temeljnim kriterijima i načinu ostvarivanja novčanih poticaja u
      primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine
      za 2002. godinu (hrvatski jezik)

      ODLUKA o osnovnim kriterijima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja u
      primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine
      za 2002. godinu (bosanski jezik)

86. ODLUKA o utvrđivanju visine boravišne pristojbe za 2003. godinu (hrvatski jezik)
      ODLUKA o utvrđivanju visine boravišne takse za 2003. godinu (bosanski jezik)
87. ODLUKA o unutarnjoj preraspodjeli troškova Proračuna Federacije Bosne i
      Hercegovine za 2002. godinu za Federalno ministarstvo unutrašnjih poslova -
      Federalno ministarstvo unutarnjih poslova (hrvatski jezik)

      ODLUKA o unutarnjoj preraspodjeli sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i
      Hercegovine za 2002. godinu za Federalno ministarstvo unutrašnjih poslova -
      Federalno ministarstvo unutarnjih poslova (bosanski jezik)

88. ODLUKA o unutarnjoj preraspodjeli sredstava Proračuna Federacije Bosne i
      Hercegovine za 2002. godinu za Zavod za kontrolu lijekova (hrvatski jezik)

      ODLUKA o unutarnjoj preraspodjeli sredstava Budžeta Federacije Bosne i
      Hercegovine za 2002. godinu za Zavod za kontrolu lijekova (bosanski jezik)

89. ODLUKA o preraspodjeli sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i
      Hercegovine za 2002. godinu za Službu za zajedničke poslove organa i tijela
      Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)

      ODLUKA o preraspodjeli sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i
      Hercegovine za 2002. godinu za Službu za zajedničke poslove organa i tijela
      Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)

90. ODLUKA o financiranju Tun timova iz sredstava tekuće pričuve Proračuna
      Federacije Bosne i Hercegovine za 2002. godinu (hrvatski jezik)

      ODLUKA o finansiranju Tun timova iz sredstava tekuće rezerve Budžeta
      Federacije Bosne i Hercegovine za 2002. godinu (bosanski jezik)

91. ODLUKA o odobravanju sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za
      2002. godinu Alijansi za sigurnost BiH (hrvatski jezik)

      ODLUKA o odobravanju sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za
      2002. godinu Alijansi za sigurnost BiH (bosanski jezik)

92. ODLUKA o unutarnjoj preraspodjeli sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i
      Hercegovine za 2002. godinu za Direkciju za civilnu avijaciju (hrvatski jezik)

      ODLUKA o unutarnjoj preraspodjeli sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i
      Hercegovine za 2002. godinu za Direkciju za civilnu avijaciju (bosanski jezik)

93. ODLUKA o unutarnjoj preraspodjeli troškova Proračuna Federacije Bosne i
      Hercegovine za 2002. godinu za Federalno ministarstvo prometa i komunikacija
      (hrvatski jezik)

      ODLUKA o unutarnjoj preraspodjeli troškova Budžeta Federacije Bosne i
      Hercegovine za 2002. godinu za Federalno ministarstvo prometa i komunikacija
      (bosanski jezik)

94. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava Proračuna Federacije Bosne i
      Hercegovine za 2002. godinu Federalnom pravobranilaštvu - Federalnom
      pravobraniteljstvu (hrvatski jezik)

      ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i
      Hercegovine za 2002. godinu Federalnom pravobranilaštvu - Federalnom
      pravobraniteljstvu (bosanski jezik)

95. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i
      Hercegovine za 2002. godinu Federalnom ministarstvu financija - Federalnom
      ministarstvu finansija (hrvatski jezik)

      ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i
      Hercegovine za 2002. godinu Federalnom ministarstvu financija - Federalnom
      ministarstvu finansija (bosanski jezik)

96. ODLUKA o odobravanju sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i
      Hercegovine za 2002. godinu Federalnom ministarstvu socijalne po

HRONOLOŠKI REGISTAR ODLUKA OBJAVLJENIH U
"SLUŽBENIM NOVINAMA FEDERACIJE BiH" U 2002. GODINI


"Službene novine Federacije BiH", broj 2/02
 ( 21.01.2002.)
1. ODLUKA o izmjenama i dopunama "Odluke o realizaciji projekta iz oblasti zaštite
     okoliša iz sredstava SR Njemačke po osnovu konsolidacije duga Bosne i Hercegovine"
     (hrvatski jezik)

    ODLUKA o izmjenama i dopunama "Odluke o realizaciji projekta iz oblasti zaštite
    okoliša iz sredstava SR Njemačke po osnovu konsolidacije duga Bosne i Hercegovine"
    (bosanski jezik)

2. ODLUKA o davanju suglasnosti za osnivanje fondacije pod nazivom "Fondacija za
    pomoć obiteljima pripadnika OSRBiH procesuiranim u Hagu" (hrvatski jezik)

    ODLUKA o davanju saglasnosti za osnivanje fondacije pod nazivom "Fondacija za
    pomoć obiteljima pripadnika OSRBiH procesuiranim u Hagu" (bosanski jezik)

3. ODLUKA o davanju suglasnosti Međunarodnom udruženju "Marijina zajednica oaza
    mira" Passo Corese, Fara Sabina (ri) Rieti, Italija za osnivanje predstavništva u
    Federaciji Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)

    ODLUKA o davanju saglasnosti Međunarodnom udruženju "Marijina zajednica oaza
    mira" Passo Corese, Fara Sabina (ri) Rieti, Italija za osnivanje predstavništva u
    Federaciji Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)

4. ODLUKA o davanju saglasnosti na Odluku o izmjeni Odluke o stopama odnosno
    iznosima posebnih vodoprivrednih naknada

"Službene novine Federacije BiH", broj 3/02 ( 25.01.2002.)
5. ODLUKA o utvrđivanju količina dizel-goriva D-2 za potrebe rudnika i termoelektrana
    za 2002. godinu (bosanski jezik)

    ODLUKA o utvrđivanju količina dizel-goriva D-2 za potrebe rudnika i termoelektrana
    za 2002. godinu (hrvatski jezik)

6. ODLUKA o isplati dijela neisplaćene penzije za septembar 2000. godine
"Službene novine Federacije BiH", broj 4/02 ( 04.02.2002.)
7. ODLUKA o razini nadoknade za obvezni zdravstveni pregled bilja u prometu preko
    teritorije Federacije Bosne i Hercegovine i razini nadoknade za kontrolu sredstava za
    zaštitu bilja pri uvozu u Federaciju Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)

    ODLUKA o visini naknade za obavezni zdravstveni pregled bilja u prometu preko
    teritorije Federacije Bosne i Hercegovine i visini naknade za kontrolu sredstava za
    zaštitu bilja pri uvozu u Federaciju Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)

8. ODLUKA o izmjenama Odluke o davanju suglasnosti na plan reorganizacije "JP PTT
    Saobraćaja BiH Sarajevo" i "HPT d.o.o. Mostar" (hrvatski jezik)

    ODLUKA o izmjenama Odluke o davanju saglasnosti na plan reorganizacije "JP PTT
    Saobraćaja BiH Sarajevo" i "HPT d.o.o. Mostar" (bosanski jezik)

9. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava za 2002. godinu Federalnom
    ministarstvu obrazovanja, nauke, kulture i športa

"Službene novine Federacije BiH", broj 5/02 ( 11.02.2002.)
10. ODLUKA o usvajanju Bilansa energetskih potreba Federacije Bosne i Hercegovine
       za 2002. godinu (bosanski jezik)

      ODLUKA o usvajanju Bilance energetskih potreba Federacije Bosne i Hercegovine
       za 2002. godinu (hrvatski jezik)

"Službene novine Federacije BiH", broj 7/02 ( 20.02.2002.)
11. ODLUKA o davanju ovlaštenja za potpis Supsidijarnog kreditnog sporazuma za
       Federaciju BiH (projekat razvoja stočarstva i ruralnog finansiranja između Bosne i
       Hercegovine i Federacije Bosne i Hercegovine)

12. ODLUKA o davanju saglasnosti Međunarodnog udruženja "Asocijacija kanadskih
       viših škola" "Association of Canadian Community Colleges", Michael st.n. Ottawa,
       Kanada za osnivanje ureda u Federaciji Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)

       ODLUKA o davanju suglasnosti Međunarodnog udruženja "Asocijacija kanadskih
       viših škola" "Association of Canadian Community Colleges", Michael st.n. Ottawa,
       Kanada za osnivanje ureda u Federaciji Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)

"Službene novine Federacije BiH", broj 9/02 ( 07.03.2002.)
13.ODLUKA o izdvajanju sredstava iz tekuće rezerve privremenog finaniranja Federacije
      Bosne i Hercegovine za period januar-mart 2002. godine za naknadu troškova
      članovima Ustavne komisije Predstavničkog doma Parlamenta Federacije Bosne i
      Hercegovine

14. ODLUKA o davanju saglasnosti za usmjeravanje sredstava Japanskog granta za
      kreditiranje "Agrokomerca" Velika Kladuša (bosanski jezik)

      ODLUKA o davanju suglasnosti za usmjeravanje sredstava Japanskog granta za
      kreditiranje "Agrokomerca" Velika Kladuša (hrvatski jezik)

15. ODLUKA o davanju ovlaštenja za potpis Projektnog ugovora između Federacije BiH
      i OPEC fonda za međunarodni razvoj (Projekat razvoja stočarstva i ruralnog
      finansiranja)

16. ODLUKA o jednokratnoj potpori iz sredstava privremenog finansiranja Federalnom
      ministarstvu obrazovanja, nauke, kulture i sporta (bosanski jezik)

      ODLUKA o jednokratnoj potpori iz sredstava privremenog financiranja Federalnom
      ministarstvu obrazovanja, nauke, kulture i športa (hrvatski jezik)

17. ODLUKA o produžetku fiskalne 2001. godine (bosanski jezik)
      ODLUKA o produžetku fiskalne 2001. godine (hrvatski jezik)
"Službene novine Federacije BiH", broj 10/02 ( 20.03.2002.)
18. ODLUKA o izdvajanju sredstava iz tekuće rezerve privremenog finansiranja
      Federacije Bosne i Hercegovine za period januar-mart 2002. godine

19. ODLUKA o odobravanju izdvajanja iz sredstava privremenog financiranja Federacije
      Bosne i Hercegovine za period siječanj-ožujak 2002. godine Kantonalnom zavodu za
      zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Sarajevo (hrvatski jezik)

      ODLUKA o odobravanju izdvajanja iz sredstava privremenog finansiranja Federacije
      Bosne i Hercegovine za period januar-mart 2002. godine Kantonalnom zavodu za
      zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Sarajevo (bosanski jezik)

20. ODLUKA o odobravanju izdvajanja iz sredstava privremenog financiranja Federacije
      Bosne i Hercegovine za period siječanj-ožujak 2002. godine općini Gornji Vakuf-
      Uskoplje (hrvatski jezik)

      ODLUKA o odobravanju izdvajanja iz sredstava privremenog finansiranja Federacije
      Bosne i Hercegovine za period januar-mart 2002. godine općini Gornji Vakuf-
      Uskoplje (bosanski jezik)

21. ODLUKA o jednokratnoj potpori iz sredstava privremenog financiranja Federacije
      Bosne i Hercegovine za period siječanj-ožujak 2002. godine općini Dobretići
      (hrvatski jezik)

      ODLUKA o jednokratnoj potpori iz sredstava privremenog finansiranja Federacije
      Bosne i Hercegovine za period januar-mart 2002. godine općini Dobretići
      (bosanski jezik)

22. ODLUKA o jednokratnoj potpori iz sredstava privremenog financiranja Federacije
      Bosne i Hercegovine za period siječanj-ožujak 2002. godine Domu zdravlja
      Tomislavgrad (hrvatski jezik)

      ODLUKA o jednokratnoj potpori iz sredstava privremenog finansiranja Federacije
      Bosne i Hercegovine za period januar-mart 2002. godine Domu zdravlja
      Tomislavgrad (bosanski jezik)

23. ODLUKA o odobravanju izdvajanja iz sredstava privremenog financiranja Federacije
      Bosne i Hercegovine za period siječanj-ožujak 2002. godine Univerzitetu u Sarajevu,
      Institutu za istraživanje zločina (hrvatski jezik)

      ODLUKA o odobravanju izdvajanja iz sredstava privremenog finansiranja Federacije
      Bosne i Hercegovine za period januar-mart 2002. godine Univerzitetu u Sarajevu,
      Institutu za istraživanje zločina (bosanski jezik)

24. ODLUKA o odobravanju izdvajanja iz sredstava privremenog financiranja Federacije
      Bosne i Hercegovine za period siječanj-ožujak 2002. godine općini Gornji Vakuf-
      Uskoplje (hrvatski jezik)

      ODLUKA o odobravanju izdvajanja iz sredstava privremenog finansiranja Federacije
      Bosne i Hercegovine za period januar-mart 2002. godine općini Gornji Vakuf-
      Uskoplje (bosanski jezik)

"Službene novine Federacije BiH", broj 13/02 ( 07.04.2002.)
25. ODLUKA o izdvajanju sredstava u Fond solidarnosti Federacije Bosne i Hercegovine
      za 2002. godinu (bosanski jezik)

      ODLUKA o izdvajanju sredstava u Fond solidarnosti Federacije Bosne i Hercegovine
      za 2002. godinu (hrvatski jezik)

26. ODLUKA o privremenom smanjenju stope poreza na promet putničkih automobila
      proizvodenih na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)

      ODLUKA o privremenom smanjenju stope poreza na promet putničkih automobila
      proizvodenih na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)

"Službene novine Federacije BiH", broj 14/02 ( 18.04.2002.)
27. ODLUKA o davanju suglasnosti za osnivanje Fondacije pod nazivom "Fondacija za
      unapređenje islamske i opće kulture" (hrvatski jezik)

      ODLUKA o davanju saglasnosti za osnivanje Fondacije pod nazivom "Fondacija za
      unapređenje islamske i opće kulture" (bosanski jezik)

28. ODLUKA o odobravanju izdvajanja iz sredstava privremenog financiranja Federacije
      Bosne i Hercegovine za period siječanj-ožujaka 2002. godine općini Kladanj
      (hrvatski jezik)

      ODLUKA o jednokratnoj potpori iz sredstava privremenog finansiranja Federacije
      Bosne i Hercegovine za period januar-mart 2002. godine općini Kladanj
      (bosanski jezik)

29. ODLUKA o izmjeni Odluke o stvaranju uvjeta za početak rada Federalnog zavoda za
      mirovinsko i invalidsko osiguranje (hrvatski jezik)

      ODLUKA o izmjeni Odluke o stvaranju uslova za početak rada Federalnog zavoda za
      penzijsko i invalidsko osiguranje (bosanski jezik)

30. ODLUKA o kriterijima i načinu dodjele putničkih automobila ratnim vojnim
      invalidima 100% I grupe

31. ODLUKA o osnivanju Fondacije za zaštitu, restauraciju i revitalizaciju kulturno-
      historijskog i prirodnog naslijeđa Jajca (hrvatski jezik)

      ODLUKA o osnivanju Fondacije za zaštitu, restauraciju i revitalizaciju kulturno-
      historijskog i prirodnog naslijeđa Jajca (bosanski jezik)

32. ODLUKA o odobravanju sredstava Federalnom ministarstvu obrazovanja, nauke,
      kulture i športa u svrhu interventne financijske pomoći "Biharnet centru" Sarajevo i
      "Cobiss centru" Sarajevo (hrvatski jezik)

      ODLUKA o odobravanju sredstava Federalnom ministarstvu obrazovanja, nauke,
      kulture i sporta u svrhu interventne finansijske pomoći "Biharnet centru" Sarajevo i
      "Cobiss centru" Sarajevo (bosanski jezik)

33. ODLUKA o izdvajanju sredstava iz tekuće rezerve iz Proračuna Federacije Bosne i
      Hercegovine (hrvatski jezik)

      ODLUKA o izdvajanju sredstava iz tekuće rezerve iz Budžeta Federacije Bosne i
      Hercegovine (bosanski jezik)

"Službene novine Federacije BiH", broj 15 ( 27.04.2002.)
34. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz tekuće rezerve Budžeta Federacije
      Bosne i Hercegovine za 2002. godinu (bosanski jezik)

      ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz tekuće pričuve Proračuna Federacije
      Bosne i Hercegovine za 2002. godinu (hrvatski jezik)

35. ODLUKA o finansijskoj pomoći za dovršavanje izgradnje stanova za porodice
      šehida, poginulih boraca i demobilisanih boraca u općini Lukavac (bosanski jezik)

      ODLUKA o financijskoj pomoći za dovršavanje izgradnje stanova za porodice
      šehida, poginulih boraca i demobilisanih boraca u općini Lukavac (hrvatski jezik)

36. ODLUKA o odobravanju sredstava udruženju ratnih vojnih invalida općine Donji
      Vakuf (bosanski jezik)

      ODLUKA o odobravanju sredstava udruženju ratnih vojnih invalida općine Donji
      Vakuf (hrvatski jezik)

37. ODLUKA o davanju saglasnosti za zaključivanje supsidijarnog kreditnog sporazuma
      između Federacije Bosne i Hercegovine i Bosne i Hercegovine za kredit
      Međunarodne asocijacije za razvoj (IDA) za projekt "Upravljanje cestama i
      sigurnost" (bosanski jezik)

      ODLUKA o davanju suglasnosti za zaključivanje supsidijarnog kreditnog sporazuma
      između Federacije Bosne i Hercegovine i Bosne i Hercegovine za kredit
      Međunarodne asocijacije za razvoj (IDA) za projekt "Upravljanje cestama i
      sigurnost" (hrvatski jezik
)
38. ODLUKA o davanju saglasnosti za prihvatanje kredita Međunarodne asocijacije za
      razvoj (IDA) za projekt "Upravljanje cestama i sigurnost"(bosanski jezik)

      ODLUKA o davanju suglasnosti za prihvatanje kredita Međunarodne asocijacije za
      razvoj (IDA) za projekt "Upravljanje cestama i sigurnost" (hrvatski jezik)

39. ODLUKA o izdvajanju sredstava iz tekuće rezerve Budžeta Federacije
      Bosne i Hercegovine za 2002. godinu kao jednokratnu pomoć institucijama kulture
      Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)

      ODLUKA o izdvajanju sredstava iz tekuće pričuve Proračuna Federacije
      Bosne i Hercegovine za 2002. godinu kao jednokratnu pomoć institucijama kulture
      Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)

"Službene novine Federacije BiH", broj 16 ( 28.04.2002.)
40. ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijumima raspodjele
      sredstava tekućih transfera utvrđenim Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine
      za 2002. godinu Federalnom ministarstvu obrazovanja, nauke, kulture i športa
      (hrvatski jezik)

      ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijumima raspodjele
      sredstava tekućih transfera utvrđenim Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine
      za 2002. godinu Federalnom ministarstvu obrazovanja, nauke, kulture i sporta
      (bosanski jezik)

"Službene novine Federacije BiH", broj 17/02 (09.05.2002.)
41. ODLUKA o rasporedu sredstava za ekshumacije na području Federacije Bosne i
      Hercegovine za 2002. godinu (bosanski jezik)

      ODLUKA o rasporedu sredstava za ekshumacije na području Federacije Bosne i
      Hercegovine za 2002. godinu (hrvatski jezik)

"Službene novine Federacije BiH", broj 18/02 (17.05.2002.)
42. ODLUKA o financijskoj potpori za dovršetak izgradnje stanova za ratne vojne
      invalide i obitelji poginulih i nestalih branitelja iz domovinskog rata u općinama
      Orašje, Livno, Tomislavgrad i Mostar (hrvatski jezik)

      ODLUKA o finansijskoj pomoći za završetak izgradnje stanova za ratne vojne
      invalide i porodice poginulih i nestalih boraca iz odbrambeno-oslobodilačkog rata u
      općinama Orašje, Livno, Tomislavgrad i Mostar (bosanski jezik)

43. ODLUKA o odobravanju pozajmice iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za
      2002. godinu (hrvatski jezik)

      ODLUKA o odobravanju pozajmice iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za
      2002. godinu (bosanski jezik)

44. ODLUKA o financiranju Centra za jednakost i ravnopravnost polova iz sredstava
      tekuće pričuve Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2002. godinu (hrvatski jezik)

      ODLUKA o finansiranju Centra za jednakost i ravnopravnost polova iz sredstava
      tekućih rezervi Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2002. godinu (bosanski jezik)

"Službene novine Federacije BiH", broj 21/02 (30.05.2002.)
45. ODLUKA o odobravanju sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za
      2002. godinu Carinskoj upravi Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)

      ODLUKA o odobravanju sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za
      2002. godinu Carinskoj upravi Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)

46. ODLUKA o davanju saglasnosti na cijene prirodnog gasa (bosanski jezik)
      ODLUKA o davanju suglasnosti na cijene prirodnog plina (hrvatski jezik)
47. ODLUKA o zaštitnim cijenama pojedinih poljoprivrednih proizvoda u 2002-goj
      godini (bosanski jezik)

      ODLUKA o zaštitnim cijenama pojedinih poljoprivrednih proizvoda u 2002-goj
      godini (hrvatski jezik)

"Službene novine Federacije BiH", broj 22/02 (05.06.2002.)
48. ODLUKA o temelju Fondacije za pružanje pomoći u rješavanju stambenih pitanja
      pripadnika braniteljskih populacija (hrvatski jezik)

      ODLUKA o osnivanju Fondacije za pružanje pomoći u rješavanju stambenih pitanja
      pripadnika boračkih populacija (bosanski jezik)

49. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i
      Hercegovine za 2002. godinu na ime troškova liječenja (hrvatski jezik)

      ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i
      Hercegovine za 2002. godinu na ime troškova liječenja (bosanski jezik)

50. ODLUKA o utvrđivanju prioritetnih vertikalnih programa zdravstvene zaštite od
      interesa za Federaciju Bosne i Hercegovine i prioritetnih najsloženijih oblika
      zdravstvene zaštite iz određenih specijalističkih djelatnosti koji će se pružati
      osiguranim osobama na teritoriju Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)

      ODLUKA o utvrđivanju prioritetnih vertikalnih programa zdravstvene zaštite od
      interesa za Federaciju Bosne i Hercegovine i prioritetnih najsloženijih oblika
      zdravstvene zaštite iz određenih specijalističkih djelatnosti koji će se pružati
      osiguranim licima na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)

51. ODLUKA o kriterijima i načinu korištenja sredstava Fonda solidarnosti Federacije
      Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)

      ODLUKA o kriterijima i načinu korištenja sredstava Fonda solidarnosti Federacije
      Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)

"Službene novine Federacije BiH", broj 23/02 (07.06.2002.)
52. ODLUKA o rasporedu sredstava Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2002.
      godinu za parlamentarne političke partije (bosanski jezik)

      ODLUKA o rasporedu sredstava Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2002.
      godinu za parlamentarne političke partije (hrvatski jezik)

"Službene novine Federacije BiH", broj 25/02 (15.06.2002.)
53. ODLUKA o unutarnjoj preraspodjeli troškova Budžeta Federacije Bosne i
      Hercegovine za 2002. godinu za Federalnu novinsku agenciju (bosanski jezik)

      ODLUKA o unutarnjoj preraspodjeli troškova Proračuna Federacije Bosne i
      Hercegovine za 2002. godinu za Federalnu novinsku agenciju (hrvatski jezik)

54. ODLUKA o odobravanju izdvajanja iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine
      za 2002. godinu Ministarstvu vanjske trgovine i ekonomskih odnosa za
      sufinansiranje strategije za smanjenje siromaštva (bosanski jezik)

      ODLUKA o odobravanju izdvajanja iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine
      za 2002. godinu Ministarstvu vanjske trgovine i ekonomskih odnosa za
      sufinanciranje strategije za smanjenje siromaštva (hrvatski jezik)

55. ODLUKA o unutrašnjoj preraspodjeli troškova Budžeta Federacije Bosne i
      Hercegovine za 2002. godinu za Federalno ministarstvo za pitanja boraca i invalida
      odbrambeno-oslobodilačkog rata - Federalno ministarstvo za pitanja branitelja i
      invlaida domovinskog rata (bosanski jezik)

      ODLUKA o unutarnjoj preraspodjeli troškova Proračuna Federacije Bosne i
      Hercegovine za 2002. godinu za Federalno ministarstvo za pitanja boraca i invalida
      odbrambeno-oslobodilačkog rata - Federalno ministarstvo za pitanja branitelja i
      invlaida domovinskog rata (hrvatski jezik)

56. ODLUKA o unutarnjoj preraspodjeli troškova Budžeta Federacije Bosne i
      Hercegovine za 2002. godinu za Civilne obavještajne službe (bosanski jezik)

      ODLUKA o unutarnjoj preraspodjeli troškova Proračuna Federacije Bosne i
      Hercegovine za 2002. godinu za Civilne obavještajne službe (hrvatski jezik)

57. ODLUKA o unutarnjoj preraspodjeli troškova Budžeta Federacije Bosne i
      Hercegovine za 2002. godinu za Federalni zavod za programiranje razvoja (bosanski jezik)

ODLUKA o unutarnjoj preraspodjeli troškova Proračuna Federacije Bosne i
      Hercegovine za 2002. godinu za Federalni zavod za programiranje razvoja (hrvatski jezik)

58. ODLUKA o unutarnjoj preraspodjeli troškova Budžeta Federacije Bosne i
      Hercegovine za 2002. godinu za Federalno ministarstvo unutrašnjih poslova -
      Federalno ministarstvo unutarnjih poslova (bosanski jezik)

      ODLUKA o unutarnjoj preraspodjeli troškova Proračuna Federacije Bosne i
      Hercegovine za 2002. godinu za Federalno ministarstvo unutrašnjih poslova -
      Federalno ministarstvo unutarnjih poslova (hrvatski jezik)

59. ODLUKA o unutarnjoj preraspodjeli troškova Budžeta Federacije Bosne i
      Hercegovine za 2002. godinu za Federalno ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i
      sporta - Federalno ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i športa (bosanski jezik)

      ODLUKA o unutarnjoj preraspodjeli troškova Proračuna Federacije Bosne i
      Hercegovine za 2002. godinu za Federalno ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i
      športa - Federalno ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta (hrvatski jezik)

60. ODLUKA o unutarnjoj preraspodjeli troškova Budžeta Federacije Bosne i
      Hercegovine za 2002. godinu za Ured za reviziju Budžeta u Federaciji Bosne i
      Hercegovine (bosanski jezik)

      ODLUKA o unutarnjoj preraspodjeli troškova Proračuna Federacije Bosne i
      Hercegovine za 2002. godinu za Ured za reviziju Proračuna u Federaciji Bosne i
      Hercegovine (hrvatski jezik)

61. ODLUKA o unutarnjoj preraspodjeli troškova Budžeta Federacije Bosne i
      Hercegovine za 2002. godinu za Federalno ministarstvo pravde (bosanski jezik)

      ODLUKA o unutarnjoj preraspodjeli troškova Proračuna Federacije Bosne i
      Hercegovine za 2002. godinu za Federalno ministarstvo pravde (hrvatski jezik)

62. ODLUKA o unutarnjoj preraspodjeli sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i
      Hercegovine za 2002. godinu za kazneno-popravne zavode (bosanski jezik)

      ODLUKA o unutarnjoj preraspodjeli sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i
      Hercegovine za 2002. godinu za kazneno-popravne zavode (hrvatski jezik)

63. ODLUKA o otvaranju računa za donatorska sredstva za provođenje aktivnosti i
      izradu strategije za borbu protiv siromaštva u Federaciji Bosne i Hercegovine

64. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i
      Hercegovine za 2002. godinu Federalnom ministarstvu socijalne politike, raseljenih
      osoba i izbjeglica za finansiranje izrade strategije za reformu socijalne pomoći (bosanski jezik)

      ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i
      Hercegovine za 2002. godinu Federalnom ministarstvu socijalne politike, raseljenih
      osoba i izbjeglica za financiranje izrade strategije za reformu socijalne pomoći (hrvatski jezik)

"Službene novine Federacije BiH", broj 26/02 (20.06.2002.)
65. ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava
      "Transfera za Fond za nakladništvo" utvrđenog Proračunom Federacije Bosne i
       Hercegovine (hrvatski jezik)

       ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava
       "Transfera za Fond za izdavaštvo" utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i
       Hercegovine (bosanski jezik)

66. ODLUKA o odobravanju Ugovora o zaduživanju Federacije Bosne i Hercegovine
67. ODLUKA o privremenom određivanju potpisnika platnih transakcija Budžeta
       Federacije Bosene i Hercegovine za 2002. godinu

68. ODLUKA o davanju privremenog ovlašćenja za potpisivanje naloga platnih
       transakcija Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2002. godinu

"Službene novine Federacije BiH", broj 27/02 (28.06.2002.)
69. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i
      Hercegovine za 2002. godinu Univerzitetu u Sarajevu, Institutu za istraživanje zločina
      (bosanski jezik)

      ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i
      Hercegovine za 2002. godinu Univerzitetu u Sarajevu, Institutu za istraživanje zločina
      (hrvatski jezik)

70. ODLUKA o unutarnjoj preraspodjeli troškova Budžeta Federacije Bosne i
      Hercegovine za 2002. godinu za Federalno ministarstvo odbrane- Federalno
      ministarstvo obrane (bosanski jezik)

      ODLUKA o unutarnjoj preraspodjeli troškova Proračuna Federacije Bosne i
      Hercegovine za 2002. godinu za Federalno ministarstvo odbrane- Federalno
      ministarstvo obrane (hrvatski jezik)

71. ODLUKA o unutarnjoj preraspodjeli troškova Budžeta Federacije Bosne i
      Hercegovine za 2002. godinu za Vojsku Federacije (bosanski jezik)

      ODLUKA o unutarnjoj preraspodjeli troškova Proračuna Federacije Bosne i
      Hercegovine za 2002. godinu za Vojsku Federacije (hrvatski jezik)

72. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i
      Hercegovine za 2002. godinu Fondaciji za održivi razvoj za sufinanciranje projekta
      razvitka zajednica (CDP) (bosanski jezik)

      ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i
      Hercegovine za 2002. godinu Fondaciji za održivi razvoj za sufinanciranje projekta
      razvitka zajednica (CDP) (hrvatski jezik)

73. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i
      Hercegovine za 2002. godinu Fondaciji za održivi razvoj za sufinansiranje pilot
      Projekta lokalnog razvitka (LDP) (bosanski jezik)

      ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i
      Hercegovine za 2002. godinu Fondaciji za održivi razvoj za sufinanciranje pilot
      Projekta lokalnog razvitka (LDP) (hrvatski jezik)

74. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i
      Hercegovine za 2002. godinu Centru za socijalni rad Kupres (bosanski jezik)

      ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i
      Hercegovine za 2002. godinu Centru za socijalni rad Kupres (hrvatski jezik)

75. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i
      Hercegovine za 2002. godinu Domu zdravlja Tomislavgrad (bosanski jezik)

      ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i
      Hercegovine za 2002. godinu Domu zdravlja Tomislavgrad (hrvatski jezik)

76. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i
      Hercegovine za 2002. godinu Kantonalnom zavodu za zaštitu kulturno-istorijskog i
      prirodnog naslijeđa Sarajevo (bosanski jezik)

      ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i
      Hercegovine za 2002. godinu Kantonalnom zavodu za zaštitu kulturno-historijskog i
      prirodnog naslijeđa Sarajevo (hrvatski jezik)

77. ODLUKA o odobravanju sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i
      Hercegovine za 2002. godinu Fakultetu kriminalističkih nauka u Sarajevu
      (bosanski jezik)

      ODLUKA o odobravanju sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i
      Hercegovine za 2002. godinu Fakultetu kriminalističkih nauka u Sarajevu
      (hrvatski jezik)

78. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i
      Hercegovine za 2002. godinu Federalnom ministarstvu obrazovanja, nauke, kulture i
      sporta (bosanski jezik)

ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i
      Hercegovine za 2002. godinu Federalnom ministarstvu obrazovanja, nauke, kulture i
      športa (hrvatski jezik)

79. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i
      Hercegovine za 2002. godinu Asocijaciji studenata Pravnog fakulteta u Sarajevu
      (ELSA BiH) (bosanski jezik)

      ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i
      Hercegovine za 2002. godinu Asocijaciji studenata Pravnog fakulteta u Sarajevu
      (ELSA BiH) (hrvatski jezik)

"Službene novine Federacije BiH", broj 28/02 (03.07.2002.)
80. ODLUKA o načinu raspolaganja novčanim sredstvima ostvarenim prodajom
      poduzeća i banaka na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)

      ODLUKA o načinu raspolaganja novčanim sredstvima ostvarenim prodajom
      preduzeća i banaka na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)

"Službene novine Federacije BiH", broj 29/02 (04.07.2002.)
81. ODLUKA o privremenom povećanju stope poreza na promet ulja za loženje ekstra
      lahko i lahko specijalno (EL i LS) (bosanski jezik)

      ODLUKA o privremenom povećanju stope poreza na promet ulja za loženje ekstra
      lako i lako specijalno (EL i LS) (hrvatski jezik)

"Službene novine Federacije BiH", broj 30/02 (05.07.2002.)
82. ODLUKA o izdvajanju sredstava iz tekuće rezerve Budžeta Federacije Bosne i
      Hercegovine

83. ODLUKA o izdvajanju sredstava iz tekuće rezerve Budžeta Federacije Bosne i
      Hercegovine

84. ODLUKA o izdvajanju sredstava iz tekuće rezerve Budžeta Federacije Bosne i
      Hercegovine

85. ODLUKA o temeljnim kriterijima i načinu ostvarivanja novčanih poticaja u
      primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine
      za 2002. godinu (hrvatski jezik)

      ODLUKA o osnovnim kriterijima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja u
      primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine
      za 2002. godinu (bosanski jezik)

86. ODLUKA o utvrđivanju visine boravišne pristojbe za 2003. godinu (hrvatski jezik)
      ODLUKA o utvrđivanju visine boravišne takse za 2003. godinu (bosanski jezik)
87. ODLUKA o unutarnjoj preraspodjeli troškova Proračuna Federacije Bosne i
      Hercegovine za 2002. godinu za Federalno ministarstvo unutrašnjih poslova -
      Federalno ministarstvo unutarnjih poslova (hrvatski jezik)

      ODLUKA o unutarnjoj preraspodjeli sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i
      Hercegovine za 2002. godinu za Federalno ministarstvo unutrašnjih poslova -
      Federalno ministarstvo unutarnjih poslova (bosanski jezik)

88. ODLUKA o unutarnjoj preraspodjeli sredstava Proračuna Federacije Bosne i
      Hercegovine za 2002. godinu za Zavod za kontrolu lijekova (hrvatski jezik)

      ODLUKA o unutarnjoj preraspodjeli sredstava Budžeta Federacije Bosne i
      Hercegovine za 2002. godinu za Zavod za kontrolu lijekova (bosanski jezik)

89. ODLUKA o preraspodjeli sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i
      Hercegovine za 2002. godinu za Službu za zajedničke poslove organa i tijela
      Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)

      ODLUKA o preraspodjeli sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i
      Hercegovine za 2002. godinu za Službu za zajedničke poslove organa i tijela
      Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)

90. ODLUKA o financiranju Tun timova iz sredstava tekuće pričuve Proračuna
      Federacije Bosne i Hercegovine za 2002. godinu (hrvatski jezik)

      ODLUKA o finansiranju Tun timova iz sredstava tekuće rezerve Budžeta
      Federacije Bosne i Hercegovine za 2002. godinu (bosanski jezik)

91. ODLUKA o odobravanju sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za
      2002. godinu Alijansi za sigurnost BiH (hrvatski jezik)

      ODLUKA o odobravanju sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za
      2002. godinu Alijansi za sigurnost BiH (bosanski jezik)

92. ODLUKA o unutarnjoj preraspodjeli sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i
      Hercegovine za 2002. godinu za Direkciju za civilnu avijaciju (hrvatski jezik)

      ODLUKA o unutarnjoj preraspodjeli sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i
      Hercegovine za 2002. godinu za Direkciju za civilnu avijaciju (bosanski jezik)

93. ODLUKA o unutarnjoj preraspodjeli troškova Proračuna Federacije Bosne i
      Hercegovine za 2002. godinu za Federalno ministarstvo prometa i komunikacija
      (hrvatski jezik)

      ODLUKA o unutarnjoj preraspodjeli troškova Budžeta Federacije Bosne i
      Hercegovine za 2002. godinu za Federalno ministarstvo prometa i komunikacija
      (bosanski jezik)

94. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava Proračuna Federacije Bosne i
      Hercegovine za 2002. godinu Federalnom pravobranilaštvu - Federalnom
      pravobraniteljstvu (hrvatski jezik)

      ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i
      Hercegovine za 2002. godinu Federalnom pravobranilaštvu - Federalnom
      pravobraniteljstvu (bosanski jezik)

95. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i
      Hercegovine za 2002. godinu Federalnom ministarstvu financija - Federalnom
      ministarstvu finansija (hrvatski jezik)

      ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i
      Hercegovine za 2002. godinu Federalnom ministarstvu financija - Federalnom
      ministarstvu finansija (bosanski jezik)

96. ODLUKA o odobravanju sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i
      Hercegovine za 2002. godinu Federalnom ministarstvu socijalne po