Usvojen Akcioni plan za implementaciju Zakona o suzbijanju korupcije i organiziranog kriminala u FBiH

  • 01.09.2022.
  • Usvojen Akcioni plan za implementaciju Zakona o suzbijanju korupcije i organiziranog kriminala u FBiH

    Vlada Federacije BiH je, na prijedlog premijera Federacije BiH, na današnjoj sjednici u Sarajevu, usvojila Akcioni plan za implementaciju Zakona o suzbijanju korupcije i organiziranog kriminala u Federaciji BiH.

    Akcionim planom precizirane su obaveze koje se trebaju provesti kako bi se implementirao Zakon.

    Tako se ovaj dokument fokusira na osiguranje prostornih i drugih kapaciteta potrebnih za nesmetano funkcioniranje posebnih odjela suda i tužilaštva, zatim na imenovanje i upošljavanje nosilaca pravosudnih funkcija i drugog osoblja za rad u posebnim odjelima Vrhovnog suda FBiH i Federalnog tužilaštva, kao i donošenje podzakonskih akata shodno Zakonu o suzbijanju korupcije i organiziranog kriminala.

    Vlada Federacije BiH na današnjoj sjednici imenovala je tri interesorne radne grupe koje će aktivno raditi na provođenju Akcionog plana.