Усвојен Акциони план за имплементацију Закона о сузбијању корупције и организираног криминала у ФБиХ

  • 01.09.2022.
  • Усвојен Акциони план за имплементацију Закона о сузбијању корупције и организираног криминала у ФБиХ

    Влада Федерације БиХ је, на приједлог премијера Федерације БиХ, на данашњој сједници у Сарајеву, усвојила Акциони план за имплементацију Закона о сузбијању корупције и организираног криминала у Федерацији БиХ.

    Акционим планом прецизиране су обавезе које се требају провести како би се имплементирао Закон.

    Тако се овај документ фокусира на осигурање просторних и других капацитета потребних за несметано функционирање посебних одјела суда и тужилаштва, затим на именовање и упошљавање носилаца правосудних функција и другог особља за рад у посебним одјелима Врховног суда ФБиХ и Федералног тужилаштва, као и доношење подзаконских аката сходно Закону о сузбијању корупције и организираног криминала.

    Влада Федерације БиХ на данашњој сједници именовала је три интересорне радне групе које ће активно радити на провођењу Акционог плана.