Premijer

Premijer

Premijer Federacije BiH: Nermin Nikšić


Ovlasti Premijera

  • Provođenje politike i izvršavanje zakona federalne vlasti, uključujući i osiguranje izvršavanja odluka sudova Federacije;
  • Predlaganje smjenjivanja predsjednika Federacije, u skladu sa članom IV B.3. (2) Ustava Federacije BiH;
  • Predlaganje i davanje preporuka iz oblasti zakonodavstva;
  • Priprema prijedlog budžeta Parlamentu Federacije BiH

Kabinet Premijera:

Adresa: Hamdije Čemerlića 2, Sarajevo

Telefon: +387 33 650 457

Fax: +387 33 664 816


Zamjenici premijera FBiH

TONI KRALJEVIĆ

Zamjenik premijera Federacije BiH i ministar finansija

Kabinet zamjenika Premijera:

Adresa: Hamdije Čemerlića 2, Sarajevo

Telefon: +387 33 216 602

Fax: +387 33 216 603


VOJIN MIJATOVIĆ

Zamjenik premijera Federacije BiH i ministar razvoja, poduzetništva i obrta

Kabinet zamjenika Premijera:

Adresa: Hamdije Čemerlića 2, Sarajevo

Telefon: +387 33 556 725, 556 726

Fax: +387 33 556 727

Zamjenici premijera nadležni su za:

  • vršenje dužnosti ministra
  • pomaganje Premijeru u provođenju politike i izvršavanju zakona Federacije BiH
  • odlučivanje da li će se tražiti mišljenje Ustavnog suda
  • obavljanje dužnosti Premijera kada Premijer nije u mogućnosti obavljati tu dužnost ili kada je mjesto Premijera upražnjeno dok novi Premijer ne preuzme dužnost.