Hronološki registar propisa Visokog predstavnika za BiH objavljenih u "Službenim novinama FBiH" u 2009. godini

OHR - VISOKI PREDSTAVNIK ZA BOSNU I HERCEGOVINU
HRONOLOŠKI REGISTAR PROPISA OBJAVLJENIH U "SLUŽBENIM NOVINAMA FEDERACIJE BiH" U 2009. GODINI

 

"Službene novine Federacije BiH", broj 12/09 /25.2.2009./

 1. ODLUKA kojom se donosi Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o izvršenju krivičnih sankcija u Federaciji Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA kojom se donosi Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o izvršenju kaznenih sankcija u Federaciji Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
  "Službene novine Federacije BiH", broj 40/09 /24.6.2009./
 2. ODLUKA kojom se smjenjuje g. Himzo Đonko sa položaja policijskog komesara Hercegovačko-neretvanskog kantona (bosanski jezik)
  ODLUKA kojom se smjenjuje g. Himzo Đonko sa položaja policijskog komesara Hercegovačko-neretvanskog kantona (hrvatski jezik)
  "Službene novine Federacije BiH", broj 51/09 /5.8.2009./
 3. ODLUKA kojom se donosi Zakon o dopuni Zakona o budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine", br.19/06) (bosanski jezik)
  ODLUKA kojom se donosi Zakon o dopuni Zakona o proračunima u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine", br.19/06) (hrvatski jezik)
 4. ODLUKA kojom se donosi Zakon o dopuni Zakona o principima lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine", br. 49/06) (bosanski jezik)
  ODLUKA kojom se donosi Zakon o dopuni Zakona o načelima lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine", br. 49/06) (hrvatski jezik)
  "Službene novine Federacije BiH", broj 61/09 /28.9.2009./
 5. ODLUKA kojom se donosi Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o državljanstvu Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA kojom se donosi Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o državljanstvu Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 6. ODLUKA kojom se donosi Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o električnoj energiji (bosanski jezik)
  ODLUKA kojom se donosi Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o električnoj energiji (hrvatski jezik)
 7. ODLUKA o popisu državne imovine unutar i izvan Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o popisu državne imovine unutar i izvan Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
  "Službene novine Federacije BiH", broj 71/09 /11.11.2009./
 8. OBAVIJEST o Odluci visokog predstavnika da ukine zabranu izrečenu Nedžadu Behramu Odlukom visokog predstavnika, od 29. novembra 1999. godine (bosanski jezik)
  OBAVIJEST o Odluci visokog predstavnika da ukine zabranu izrečenu Nedžadu Behramu Odlukom visokog predstavnika, od 29. studenog 1999. godine (hrvatski jezik)