Hronološki registar propisa Visokog predstavnika za BiH objavljenih u "Službenim novinama FBiH" u 2007. godini

OHR - VISOKI PREDSTAVNIK ZA BOSNU I HERCEGOVINU
HRONOLOŠKI REGISTAR PROPISA OBJAVLJENIH U "SLUŽBENIM NOVINAMA FEDERACIJE BiH" U 2007. GODINI

 

“Službene novine Federacije BiH”, broj 1/07

    

/10.01.2007./

 1. ODLUKA o produženju mandata g. Petera Nicholla na funkciji inicijalnog predsjedavajućeg Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje (bosanski jezik)
  ODLUKA o produženju mandata g. Petera Nicholla na funkciji inicijalnog predsjedavajućeg Upravnog odbora Uprave za neizravno oporezivanje (hrvatski jezik)
  "Službene novine Federacije BiH", broj 21/07 /26.03.2007./
 2. ODLUKA kojom se poništava Odluka Predstavničkog doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine o potvrđivanju Odluke o imenovanju premijera / predsjednika, zamjenika premijera i ministara u Vladi Federacije Bosne i Hercegovine donesena na sjednici Predstavničkog doma održanoj 22. marta 2007.godine (bosanski jezik)
  "Službene novine Federacije BiH", broj 22/07 /28.03.2007./
 3. ODLUKA kojom se poništava Odluka Predstavničkog doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine o potvrđivanju Odluke o imenovanju premijera / predsjednika, zamjenika premijera i ministara u Vladi Federacije Bosne i Hercegovine donesena na sjednici Predstavničkog doma održanoj 22. ožujka 2007.godine (hrvatski jezik)
  "Službene novine Federacije BiH", broj 26/07 /11.04.2007./
 4. OBAVIJEST o ODLUCI visokog predstavnika da ukine djejstvo Odluke od 22. maja 2000. godine kojom je smijenjen g. Stiepo Andrijić s položaja predsjednika Upravnog odbora Agencije za privatizaciju u Federaciji (bosanski jezik)
  OBAVIJEST o ODLUCI visokog predstavnika da ukine djejstvo Odluke od 22. svibnja 2000. godine kojom je smijenjen g. Stiepo Andrijić s položaja predsjednika Upravnog odbora Agencije za privatizaciju u Federaciji (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 28/07 /18.04.2007./
 5. ODLUKA kojom se donosi Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o krivičnom postupku Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA kojom se donosi Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o kaznenom postupku Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
  "Službene novine Federacije BiH", broj 32/07 /16.05.2007./
 6. ODLUKA kojom se ispravlja prijevod zvanične Odluke visokog predstavnika kojom se proglašavaju izmjene i dopune Ustava Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA kojom se ispravlja prijevod zvanične Odluke visokog predstavnika kojom se proglašavaju izmjene i dopune Ustava Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
  "Službene novine Federacije BiH", 40/07 /11.06.2007./
 7. ODLUKA kojom se obustavljaju sve isplate sa utvrđenih budžetskih pozicija za potrebe finansiranja političkih stranaka HDZ BiH, SDA, HDZ 1990 - HZ i SBiH iz Budžeta Bosne i Hercegovine, Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine i Budžeta Hercegovačko - neretvanskog kantona i umanjuje se finansiranje za potrebe političkih stranaka HDZ BiH, SDA, HDZ 1990 - HZ i SBiH iz Budžeta Hercegovačko - neretvanskog kantona (bosanski jezik)
  ODLUKA kojom se obustavljaju sve isplate sa utvrđenih proračunskih pozicija za potrebe financiranja političkih stranaka HDZ BiH, SDA, HDZ 1990 - HZ i SBiH iz Proračuna Bosne i Hercegovine, Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine i Proračuna Hercegovačko - neretvanskog kantona i umanjuje se finansiranje za potrebe političkih stranaka HDZ BiH, SDA, HDZ 1990 - HZ i SBiH iz Proračuna Hercegovačko - neretvanskog kantona (hrvatski jezik)
 8. ODLUKA o izmjenama i dopunama Zakona o privremenoj zabrani raspolaganja državnom imovinom Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o izmjenama i dopunama Zakona o privremenoj zabrani raspolaganja državnom imovinom Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 9. ODLUKA o produženju mandata g. Petera Nicholla na funkciji inicijalnog predsjedavajućeg Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje (bosanski jezik)
  ODLUKA o produženju mandata g. Petera Nicholla na funkciji inicijalnog predsjedatelja Upravnog odbora Uprave za neizravno oporezivanje (hrvatski jezik)
  "Službene novine Federacije BiH", broj 47/07 /09.07.2007./
 10. ODLUKA kojom se mijenja Odluka kojom se obustavljaju sve isplate sa utvrđenih budžetskih pozicija za potrebe finansiranja političkih stranaka HDZ BiH, SDA, HDZ 1990 - HZ i SBiH iz Budžeta Bosne i Hercegovine, Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine i Budžeta Hercegovačko-neretvanskog kantona i umanjuje se finansiranje za potrebe političkih stranaka HDZ BiH, SDA, HDZ 1990 - HZ i SBiH iz Budžeta Hercegovačko-neretvanskog kantona od 29.maja 2007. godine (bosanski jezik)
  ODLUKA kojom se mijenja Odluka kojom se obustavljaju sve isplate sa utvrđenih proračunskih pozicija za potrebe financiranja političkih stranaka HDZ BiH, SDA, HDZ 1990 - HZ i SBiH iz Proračuna Bosne i Hercegovine, Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine i Proračuna Hercegovačko-neretvanskog kantona i umanjuje se finansiranje za potrebe političkih stranaka HDZ BiH, SDA, HDZ 1990 - HZ i SBiH iz Proračuna Hercegovačko-neretvanskog kantona od 29.svibnja 2007. godine (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 50/07 /25.07.2007./
 11. OBAVIJEST o Odluci visokog predstavnika da ukine zabranu izrečenu Draganu Meteru Odlukom visokog predstavnika, od 29. novembra 1999. godine (bosanski jezik)
  OBAVIJEST o Odluci visokog predstavnika da ukine zabranu izrečenu Draganu Meteru Odlukom visokog predstavnika, od 29. studenog 1999. godine (hrvatski jezik)
  "Službene novine Federacije BiH", broj 70/07 /01.10.2007./
 12. ODLUKA Visokog predstavnika o izmjenama i dopunama Zakona o privremenoj zabrani raspolaganja državnom imovinom Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA Visokog predstavnika o izmjenama i dopunama Zakona o privremenoj zabrani raspolaganja državnom imovinom Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
  "Službene novine Federacije BiH", broj 94/07 /26.12.2007./
 13. ODLUKA o izmjenama i dopunama Zakona o privremenoj zabrani raspolaganja državnom imovinom Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o izmjenama i dopunama Zakona o privremenoj zabrani raspolaganja državnom imovinom Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)