Federalni agromediteranski zavod

Ravnatelj: Marko Ivanković

Biskupa Čule br. 10, 88000 Mostar
Tel: +387 36 335-050
Fax: +387 36 335-051

RAVNATELJ: PROF.DR.SC. MARKO IVANKOVIĆ

Tel: +387 36 335-052
Fax: +387 36 335-051


Organizacijska struktura


Osnovne organizacione jedinice:

 1. Odjeljenje za animalnu proizvodnju i tehnologije i uzgojno – selekcijski rad u stočarstvu
  1. Odsjek za animalnu proizvodnju i tehnologiju
  2. Odsjek za uzgojno-selekcijski rad u stočarstvu
 2. Odjeljenje biljne proizvodnje i tehnologije
  1. Odsjek za vinogradarstvo i voćarstvo
  2. Odsjek za enologiju
  3. Odsjek za povrtlarstvo, ratarstvo i zaštitu bilja
 3. Odjeljenje za agrokemijska ispitivanja, kontrolu kvalitete poljoprivredno-prehrambenih proizvoda, duhana i duhanskih proizvoda
  1. Odsjek za agrokemijska ispitivanja
  2. Odsjek za kontrolu kvalitete poljoprivredno-prehrambenih proizvoda, duhana i duhanskih proizvoda
 4. Odjeljenje za pravne, računovodstvene i opće poslove

Djelokrug

Federalni agromediteranski zavod obavlja stručne i druge poslove iz nadležnosti Federacije Bosne i Hercegovine, koji se odnose na: organiziranje izvještajno-prognoznih službi u zaštiti bilja; uzgojno-selekcijski rad u stočarstvu; certificiranje sjemena i sadnog materijala poljoprivrednog bilja; ispitivanje živežnih namirnica; kontrolu kvantiteta i kvalitete poljoprivrednih proizvoda i njihovih prerađevina, mineralnih gnojiva i sredstava za zaštitu bilja; poslove iz oblasti vinogradarstva i vinarstva, duhanske proizvodnje, mediteranskog voćarstva, educiranje farmera i brigu o zemljištu kao osnovnom prirodnom resursu na području mediteranske klimatske regije, te poslove vezane za druge biljne i stočarske proizvodnje koje su karakteristične za ovu regiju.