53. RJEŠENJE o imenovanju Upravnog odbora Univerzitetsko kliničkog centra Sarajevo

Na osnovu člana 64. stav (6) Zakona o zdravstvenoj zaštiti ("Službene novine Federacije BiH", br. 46/10 i 75/13) i člana 19. stav (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), na prijedlog Federalnog ministarstva zdravstva, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 312. sjednici, održanoj 21.04.2022. godine, donosi


RJEŠENJE


O IMENOVANJU UPRAVNOG ODBORA UNIVERZITETSKO KLINIČKOG CENTRA SARAJEVO


I.


Imenuje se Upravni odbor Univerzitetsko kliničkog centra Sarajevo u slijedećem sastavu:

1. Jasmin Kapetanović, iz reda zaposlenika Univerzitetskog kliničkog centra Sarajevo, član, predsjednik,

2. Lejla Brčić, Kanton Sarajevo, član,

3. Ernela Eminović, iz reda zaposlenika Univerzitetskog kliničkog centra Sarajevo, član,

4. Muvedeta Butmir-Čedić, iz reda zaposlenika Univerzitetskog kliničkog centra Sarajevo, član,

5. Ajdin Zulić, Unsko-sanski kanton, član,

6. Diana Štimjanin-Koldžo, Zeničko-dobojski kanton, član,

7. Nusret Popović, Bosansko-podrinjski kanton, član,

8. Mladen Čuturič, Srednjobosanski kanton, član,

9. Amra Karić, ispred Federacije Bosne i Hercegovine, član,

10. Josip Nikolić, ispred Federacije Bosne i Hercegovine, član.

II.


Predsjednik i članovi Upravnog odbora iz tačke I. ovog rješenja imenuju se na period od četiri godine.

III.


Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Službenim novinama Federacije BiH".

V. broj 578/2022
21. aprila 2022. godine
Sarajevo


Premijer
Fadil Novalić, s. r.