53. RJEŠENJE o imenovanju Upravnog odbora Univerzitetsko kliničkog centra Sarajevo

Na temelju članka 64. stavak (6) Zakona o zdravstvenoj zaštiti ("Službene novine Federacije BiH", br. 46/10 i 75/13) i članka 19. stavak (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), na prijedlog Federalnog ministarstva zdravstva, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 312. sjednici, održanoj 21.04.2022. godine, donosi


RJEŠENJE


O IMENOVANJU UPRAVNOG VIJEĆA UNIVERZITETSKO KLINIČKOG CENTRA SARAJEVO


I.


Imenuje se Upravno vijeće Univerzitetsko kliničkog centra Sarajevo u slijedećem sastavu:

1. Jasmin Kapetanović, iz reda zaposlenika Univerzitetskog kliničkog centra Sarajevo, predsjednik,

2. Lejla Brčić, Kanton Sarajevo, član,

3. Ernela Eminović, iz reda zaposlenika Univerzitetskog kliničkog centra Sarajevo, član,

4. Muvedeta Butmir-Čedić, iz reda zaposlenika Univerzitetskog kliničkog centra Sarajevo, član,

5. Ajdin Zulić, Unsko-sanski kanton, član,

6. Diana Štimjanin-Koldžo, Zeničko-dobojski kanton, član,

7. Nusret Popović, Bosansko-podrinjski kanton, član,

8. Mladen Čuturič, Srednjobosanski kanton, član,

9. Amra Karić, ispred Federacije Bosne i Hercegovine, član,

10. Josip Nikolić, ispred Federacije Bosne i Hercegovine, član.

II.


Predsjednik i članovi Upravnog vijeća iz točke I. ovog rješenja imenuju se na razdoblje od četiri godine.

III.


Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Službenim novinama Federacije BiH".

V. broj 578/2022
21. travnja 2022. godine
Sarajevo


Premijer
Fadil Novalić, v. r.