36. RJEŠENJE o razrješenju člana Odbora državne službe za žalbe

Na osnovu člana 19. stav (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06) i člana 65. stav (4) Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 29/03, 23/04, 39/04, 54/05, 67/05, 8/06, 4/12, 99/15 i 9/17 - Presuda Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, broj U-13/16), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 308. sjednici, održanoj 17.03.2022. godine, donosi


RJEŠENJE


O RAZRJEŠENJU ČLANA ODBORA DRŽAVNE SLUŽBE ZA ŽALBE


I.


Siniša Jeftić, razrješava se sa dužnosti člana Odbora državne službe za žalbe, sa danom 24.03.2022. godine, radi ispunjavanja zakonskih uslova za penzionisanje.

II.


Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Službenim novinama Federacije BiH".

V. broj 345/2022
17. marta 2022. godine
Sarajevo


Premijer
Fadil Novalić, s. r.