36. RJEŠENJE o razrješenju člana Odbora državne službe za žalbe