3. ODLUKA o privremenom finansirqanju Federacije Bosne i Hercegovine za period januar - mart 2022. godine

Na osnovu člana IV.B.7. a)(IV) Ustava Federacije Bosne i Hercegovine, donosim


UKAZ


O PROGLAŠENJU ODLUKE O PRIVREMENOM FINANSIRANJU FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZA PERIOD JANUAR - MART 2022. GODINE


Proglašava se Odluka o privremenom finansiranju Federacije Bosne i Hercegovine za period januar - mart 2022. godine, koju je usvojio Parlament Federacije Bosne i Hercegovine na sjednici Predstavničkog doma od 24.01.2022. godine i na sjednici Doma naroda od 27.01.2022. godine.

Broj 01-02-1-59-01/22
28. januara 2022. godine
Sarajevo


Predsjednik
Marinko Čavara, s. r.