3. ODLUKA o privremenom financiranju Federacije Bosne i Hercegovine za razdoblje siječanj – ožujak 2022. godine

Temeljem članka IV.B.7. a)(IV) Ustava Federacije Bosne i Hercegovine, donosim


UKAZ


O PROGLAŠENJU ODLUKE O PRIVREMENOM FINANCIRANJU FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZA RAZDOBLJE SIJEČANJ - OŽUJAK 2022. GODINE


Proglašava se Odluka o privremenom financiranju Federacije Bosne i Hercegovine za razdoblje siječanj - ožujak 2022. godine, koju je usvojio Parlament Federacije Bosne i Hercegovine na sjednici Zastupničkog doma od 24.1.2022. godine i na sjednici Doma naroda od 27.1.2022. godine.

Broj 01-02-1-59-01/22
28. siječnja 2022. godine
Sarajevo


Predsjednik
Marinko Čavara, v. r.