Hronološki registar uredbi objavljenih u "Službenim novinama FBiH" u 2022. godini

«Službene novine Federacije BiH», broj 10/22 /9.2.2022./

1. UREDBA o izmjeni Uredbe o određivanju kriterija za dodjeljivanje nagrada sportistima, sportskim radnicima i sportskim udruženjima iz Federacije Bosne i Hercegovine za ostvarene vrhunske sportske rezultate na međunarodnim takmičenjima

«Službene novine Federacije BiH», broj 19/22 /11.3.2022./

2. UREDBA o izmjenama i dopunama Uredbe o usavršavanju predsjednika i članova nadzornih odbora i uprava privrednih društava sa učešćem državnog kapitala

«Službene novine Federacije BiH», broj 25 a/22 /31.3.2022./

3. UREDBA o uređenju gradilišta, obaveznoj dokumentaciji na gradilištu i sudionicima u građenju

«Službene novine Federacije BiH», broj 28/22 /13.4.2022./

4. UREDBA o izmjeni Uredbe o podsticanju proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora energije i efikasne kogeneracije i određivanju naknada za podsticanje

5. UREDBA o zaštiti tradicionalnih i starih zanata

«Službene novine Federacije BiH», broj 32/22 /27.4.2022./

6. UREDBA o načinu korištenja naziva Vlade Federacije Bosne i Hercegovine u projektima koji se u potpunosti ili djelimično finansiraju sredstvima iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine, sredstvima privrednih društava sa učešćem državnog kapitala iz nadležnosti Federacije Bosne i Hercegovine, te sredstvima pravnih lica osnovanih od strane Federacije Bosne i Hercegovine i Vlade Federacije Bosne i Hercegovine

«Službene novine Federacije BiH», broj 33/22 /29.4.2022./

7.  UREDBA o izmjenama i dopunama Uredbe o projektima za koje je obavezna procjena uticaja na okoliš i projektima za koje se odlučuje o potrebi procjene uticaja na okoliš

8. UREDBA o izmjenama i dopunama Uredbe o određivanju zahvata u prostoru i građevina za koje Federalno ministarstvo prostornog uređenja izdaje urbanističku saglasnost i/ili lokacijsku informaciju

«Službene novine Federacije BiH», broj 39/22 /25.5.2022./

9. UREDBA o prestanku važenja Uredbe o vezanim i posebnim obrtima

10. UREDBA o izmjenama i dopunama Uredbe o uslovima, načinu korištenja i nabavci službenih putničkih automobila u organima uprave Federacije Bosne i Hercegovine

«Službene novine Federacije BiH», broj 41/22 /27.5.2022./

11. UREDBA o postupku izdavanja saglasnosti za uvoz i odobrenja za unutrašnji promet fitofarmaceutskih sredstava

«Službene novine Federacije BiH», broj 42/22 /1.6.2022./

12. UREDBA o izmjenama i dopunama Uredbe o uređenju gradilišta, obaveznoj dokumentaciji na gradilištu i sudionicima u građenju

«Službene novine Federacije BiH», broj 47/22 /15.6.2022./

13. UREDBA o izmjeni Uredbe o postupku verificiranja tražbina i gotovinskih isplata po osnovu računa stare devizne štednje u Federaciji Bosne i Hercegovine

14. UREDBA o informacionom sistemu zaštite okoliša u Federaciji Bosne i Hercegovine

«Službene novine Federacije BiH», broj 49/22 /22.6.2022./

15.  UREDBA o kriterijima za procjenu vrijednosti oduzete imovine

«Službene novine Federacije BiH», broj 55/22 /13.7.2022./

16. UREDBA o potpori pučanstvu usljed rasta indeksa potrošačkih cijena

«Službene novine Federacije BiH», broj 61/22 /3.8.2022./

17. UREDBA o izmjenama i dopuni Uredbe o osnivanju Koordinacionog tima za borbu protiv trgovine ljudima Federacije Bosne i Hercegovine 

«Službene novine Federacije BiH», broj 74/22 /16.9.2022./

18. UREDBA o izmjenama i dopunama Uredbe kojom se utvrđuju pogoni i postrojenja koja moraju imati okolinsku dozvolu

«Službene novine Federacije BiH», broj 77/22 /28.9.2022./

19. UREDBA o dopunama Uredbe o pomoći stanovništvu usljed rasta indeksa potrošačkih cijena

«Službene novine Federacije BiH», broj 81/22 /12.10.2022./

20. UREDBA o izmjeni Uredbe o naplati naknade za korištenje autoceste A1
«Službene novine Federacije BiH», broj 85/22 /26.10.2022./
21. UREDBA o izmjenama i dopuni Uredbe o Generalnom sekretarijatu Vlade Federacije Bosne i Hercegovine
«Službene novine Federacije BiH», broj 86/22 /28.10.2022./
22. UREDBA o izmjeni Uredbe o pomoći stanovništvu usljed rasta indeksa potrošačkih cijena
«Službene novine Federacije BiH», broj 87/22 /2.11.2022./
23. UREDBA o izmjenama i dopunama Uredbe o kriterijima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda ostvarenih po osnovu naknada za priređivanje igara na sreću
«Službene novine Federacije BiH», broj 91/22 /16.11.2022./
24. UREDBA o dopunama Uredbe o organizaciji i regulaciji sektora gasne privrede
«Službene novine Federacije BiH», broj 93/22 /23.11.2022./
25. UREDBA o izmjenama Uredbe o uređenju gradilišta, obaveznoj dokumentaciji na gradilištu i sudionicima u građenju
«Službene novine Federacije BiH», broj 95/22 /30.11.2022./
26. UREDBA o postupku dokazivanja ispunjenosti općih i posebnih uvjeta za imenovanje u tijela uprave, nadzora i rukovodstva u Federalnim ustanovama socijalne skrbi
«Službene novine Federacije BiH», broj 98/22 /9.12.2022./
27. UREDBA o naknadama koje pripadaju sucima Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine i tužiteljima Federalnog tužilaštva Federacije Bosne i Hercegovine koje nemaju karakter plaće
«Službene novine Federacije BiH», broj 99/22 /14.12.2022./
28. UREDBA o izmjeni Uredbe o naknadama koje nemaju karakter plaće
«Službene novine Federacije BiH», broj 101/22 /21.12.2022./
29. UREDBA o izmjenama i dopunama Uredbe o oznaci i znački, uniformi, službenim zvanjima, uvjetima za sticanje službenih zvanja i oznakama zvanja zatvorske policije - straže i boji i oznaci vozila federalnih ustanova za izvršenje kazne zatvora
30. UREDBA o izmjeni Uredbe o vršenju ovlasti u gospodarskim društvima sa sudjelovanjem državnog kapitala iz nadležnosti Federacije Bosne i Hercegovine

«Službene novine Federacije BiH», broj 104/22 /30.12.2022./

31. UREDBA o prestanku važenja Uredbe o utvrđivanju vlastitih prihoda, načina i rokova raspodjele

32. UREDBA o kriterijima za obračun i način plaćanja naknada za proizvode koji nakon upotrebe postaju ambalažni otpad i električni i elektronski otpad

33. UREDBA o načinu raspodjele i ulaganja prikupljenih naknada za ambalažu i električne i elektroničke proizvode

34. UREDBA o izmjenama Uredbe o projektima za koje je obvezna procjena uticaja na okoliš i projektima za koje se odlučuje o potrebi procjene uticaja na okoliš

35. UREDBA o izmjenama i dopunama Uredbe o načinu i kriterijima za pripremu, izradu i praćenje realizacije Programa javnih investicija