Strateški dokumenti

2024. godina

Arhiva strateških dokumenata

„Operativni plan Vlade FBiH za implementaciju Strategije BiH za prevenciju i borbu protiv terorizma za period 2023-2026. godina“
03.Oct.2023.
Ažurirani Akcioni plan FBiH za realizaciju Reformske agende za BiH 2015.-2018.
08.Feb.2022.
Akcioni plan Federacije BiH za realizaciju Reformske agende za BiH za period 2015. - 2018. godina
08.Feb.2022.
Reformska agenda za BiH za period 2015-2018. godina
08.Feb.2022.
Zajedničke socioekonomske reforme za period 2019 - 2022. godina
08.Feb.2022.
Akcioni plan Vlade Federacije BiH za prevenciju i borbu protiv terorizma u Federaciji Bosne i Hercegovine 2020 - 2025. godine.
08.Feb.2022.
Akcioni plan Vlade Federacije BiH za prevenciju korupcije za vrijeme trajanja pandemije COVID 19
08.Feb.2022.
AKCIONI PLAN ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE ZA PERIOD OD 2021 DO DONOŠENJA NOVE STRATEGIJE ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE U FEDERACIJI BiH
08.Feb.2022.
MJERE FINANSIJSKE POMOĆI OBRTIMA I OSTALIM SAMOSTALNIM DJELATNOSTIMA
08.Feb.2022.
Akcioni plan za realizaciju projekta "Razvoj trgovine i domaćeg tržišta u Federaciji BiH"
04.Feb.2022.
Obrazac praćenja provedbe ugovora-okvirnog sporazuma za 2018. godinu-31.03.2018.
04.Feb.2022.
Obrazac praćenja provedbe ugovora-okvirnog sporazuma za 2017. godinu-31.03.2018.
04.Feb.2022.
Informacija o realizaciji aktivnosti iz Akcionog plana za provedbu Strategije za borbu protiv korupcije 2016.-2019. Federacije BiH.pdf
04.Feb.2022.
Anex 1 Akcionog plana za provedbu strategije za borbu protiv korupcije 2016.-2019. Federacije BiH
04.Feb.2022.
Konvencija o pravima osoba sa invaliditetom
04.Feb.2022.
Komunikacijski plan Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za 2020. godinu
03.Feb.2022.
Strategija za borbu protiv korupcije FBiH 2016-2019 i Akcioni plan
02.Feb.2022.
Strategija za unapređenje prava i položaja osoba s invaliditetom u Federaciji Bosne i Hercegovine (2016.-2021.)
01.Feb.2022.
Okvirna energetska strategija FBIH do 2035. godine
21.Jan.2022.