20. UREDBA o izmjeni Uredbe o naplati naknade za korištenje autoceste A1

Na osnovu člana 19. stav (1) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06) i člana 110. stav (2) Zakona o cestama Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 12/10, 16/10 - Isp. i 66/13), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 333. sjednici, održanoj 06.10.2022. godine donosi


UREDBU


O IZMJENI UREDBE O NAPLATI NAKNADE ZA KORIŠTENJE AUTOCESTE A1


Član 1.


U Uredbi o naplati naknade za korištenje autoceste A1 ("Službene novine Federacije BiH", br. 54/15 i 86/20) član 3. stav (1) tačke d) i e) mijenjaju se i glasi:

"d) Pravac Sarajevo - Bradina

Naplatno mjesto

Udaljenost

Klasa vozila i cijena u KM s PDV- om

ČNM SARAJEVO ZAPAD

km

I

II

III

IV

BNM Lepenica

10.2

1.2

2.5

4.0

5.0

BNM Tarčin

20.2

2.5

5.0

7.5

10.0

NM Bradina

28.2

3.5

7.0

10.5

14.0

 Naplatno mjesto

Udaljenost

Klasa vozila i cijena u KM s PDV- om

BNM LEPENICA

km

I

II

III

IV

BNM Tarčin

10.0

1.2

2.5

4.0

5.0

NM Bradina

18.0

2.2

4.5

7.0

9.0

 

Naplatno mjesto

Udaljenost

Klasa vozila i cijena u KM s PDV- om

BNM TARCIN

km

I

II

III

IV

NM Bradina

8.0

1.0

2.0

3.0

4.0

 e) Pravac Bradina-Sarajevo

Naplatno mjesto

Udaljenost

Klasa vozila i cijena u KM s PDV- om

NM BRADINA

km

I

II

III

IV

BNM Tarčin

8.0

1.0

2.0

3.0

4.0

BNM Lepenica

18.0

2.2

4.5

7.0

9.0

ČNM Sarajevo zapad

28.2

3.5

7.0

10.5

14.0

 Naplatno mjesto

Udaljenost

Klasa vozila i cijena u KM s PDV- om

I BNM TARČIN

km

I

II

III

IV

BNM Lepenica

10.0

1.2

2.5

4.0

5.0

ČNM Sarajevo zapad

20.2

2.5

5.0

7.5

10.0

 

Naplatno mjesto

Udaljenost

Klasa vozila i cijena u KM s PDV- om

BNM LEPENICA

km

I

II

III

IV

ČNM Sarajevo Zapad

10.2

1.2

2.5

4.0

5.0

 Članak 2.

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objave u "Službenim novinama Federacije BiH".

V. broj 1431/2022
06. listopada 2022. godine
Sarajevo


Premijer
Fadil Novalić, v. r.