Ured Vlade FBiH za evropske integracije: Fond za zaštitu okoliša donio nove odluke u vezi dodjele sredstava iz budžetske podrške EU

  • 29.11.2023.
  • Ured Vlade Federacije BiH za evropske integracije saopćio je da je direktor Fonda za zaštitu okoliša FBiH donio dvije nove odluke koje se odnose na javne pozive za dodjelu sredstava iz budžetske podrške EU, a u vezi aplikacija provođenje mjera energijske efikasnosti u stambenim objektima i za mikro, mala i srednja preduzeća u Federaciji Bosne i Hercegovine za 2023. godinu.

    Informacije o ovim odlukama u vezi dodjele sredstava dostupne su na internet stranici Fonda za zaštitu okoliša FBiH (https://fzofbih.org.ba/odluku-o-dodjeli-sredstava-na-osnovu-postupka-provedenog-po-javnom-pozivu-za-dodjelu-sredstava-iz-budzetske-podrske-eu-za-provodjenje-mjera-energijske-efikasnosti-u-mikro-malim-i-srednjim-preduzecima/https://fzofbih.org.ba/odluka-o-dodjeli-sredstava-na-osnovu-postupka-provedenog-po-javnom-pozivu-za-dodjelu-sredstava-iz-budzetske-podrske-eu-za-provodjenje-mjera-energijske-efikasnosti-u-stambenim-objektima-za-2023-godinu/)

    Iz Ureda Vlade Federacije BiH za evropske integracije obavještavaju javnost da na osnovu postupka pregleda prijava zaprimljenih od 10. do 12.11.2023. godine po Javnom pozivu za dodjelu sredstava iz budžetske podrške JP EU za provođenje mjera energijske efikasnosti u stambenim objektima za 2023. godinu JP BPEU SS 2023-1, kao i na osnovu četvrtog izvještaja, pravo na korištenje sredstava po ovim odlukama ostvarila su 53 podnosioca prijava u ukupnom iznosu od 232.248,28 KM.