Pripreme za konstituirajuću skupštinu

  • 29.10.2007.
  • Premijer Federacije BiH dr Nedžad Branković koji će 6.11. ove godine, u ime Federacije BiH, učestvovati na konstituirajućoj Skupštini kompanije «Elektroprijenos BiH» A.D. Banja Luka, prisustvovao je danas sastanku koji je, u okviru priprema za ovu skupštinu, organiziralo Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije.

    Premijer Federacije BiH dr Nedžad Branković koji će 6.11. ove godine, u ime Federacije BiH, učestvovati na konstituirajućoj Skupštini kompanije «Elektroprijenos BiH» A.D. Banja Luka, prisustvovao je danas sastanku koji je, u okviru priprema za ovu skupštinu, organiziralo Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije.

    Na sastanku, kojem je predsjedavao federalni ministar energije, rudarstva i industrije Vahid Hećo, predstavnici Državne i Federalne regulatorne komisije za električnu energiju, Nezavisnog operatora sistema BiH, «Elektroprijenosa BiH» A.D. Banja Luka i JP «Elektroprivrede HZ HB» d.d. Mostar, usaglasili su stavove u vezi podrške Izvještaju o prošlogodišnjem radu i Planu aktivnosti «Elektroprijenosa BiH» za ovu godinu, kao i o pitanjima zaštite interesa Federacije BiH u ovoj kompaniji.

    Dogovoreno je, također, da se ubrzaju i pripreme za održavanje druge skupštine ove kompanije koja bi bila posvećena mjerama koje treba preduzeti u cilju njenog boljeg funkcioniranja.

    Pozivu za učešće na današnjem sastanku nije se odazvao direktor JP «Elektroprivreda BiH» d.d. Sarajevo Enver Kreso.