Premijer Nikšić: Vlada FBiH je odlučna u podršci energijske obnove javnih zgrada

 • 07.02.2024.
 • Premijer Nikšić: Vlada FBiH je odlučna u podršci energijske obnove javnih zgrada

  Premijer Federacije Bosne i Hercegovine Nermin Nikšić obratio se danas na otvaranju druge međunarodna konferencije o energetskoj efikasnosti u javnim zgradama „Značaj implementacije Strategije obnove zgrada u Federaciji BiH do 2050. godine“, koju je organizovalo Federalno ministarstvo prostornog uređenja.

  Federalni premijer je na početku svog govora istakao da su Federalno ministarstvo prostornog uređenja i Vlada Federacije BiH prepoznati kao pouzdani partneri u procesu energetske tranzicije BiH.

  Obraćajući se prisutnim premijer Nikšić je naglasio da se, u kontekstu međunarodnih sporazuma, Bosna i Hercegovina obavezala na preuzimanje temeljnih odrednica energetskog zakonodavstva EU i smanjenja emisija stakleničkih plinova do 2030. godine, u skladu sa Agendom održivog razvoja 2030.

  - Danas smo ovdje upravo kako bi potvrdili opredjeljenost BiH ka održivom razvoju i spremnost da zajedno sa pratnerima međunarodnim i domaćim, krenemo u proces energetske obnove zgrada, i do 2050. godine transformiramo zgrade u FBiH u energijski visokoefikasne i dekarbonizirane. Proces obnove zgrada i ispunjavanja strateškog cilja moguće je ostvariti uz pomoć dugoročnih i održivih mehanizama finansiranja javnog i privatnog sektora. Zato je obaveza Vlade Federacije BiH, resornih ministarstava i institucija pružiti podršku u kreiranju ambijenta i stvaranju preduslova za povoljniju investicijsku klimu za implementaciju investicija definiranih u okviru Strategije obnove. Ovo se prvenstveno odnosi na makroekonomsku stabilnost, efikasnu javnu upravu, pravnu sigurnost, konkurentnost tržišta i postojanje odgovarajućih finansijskih poticaja za kapitalne investicije u oblasti energijske efikasnosti. Vlada je odlučna u podršci energijske obnove javnih zgrada koje trebaju biti primjer ostalim sektorima u FBiH, stoga je 2021. godine uspostavljen Revolving fond za energijsku efikasnost javnih zgrada u FBiH. Ovaj održivi mehanizam finansiranja ima za cilj omogućiti povrat uloženih i privlačenje dodatnih sredstava – kazao je premijer Nikšić.

   

  On je pojasnio da izvore finansiranja revolving fonda predstavljaju kreditna i bespovratna sredstva domaćih i međunarodnih finansijskih institucija, sredstva budžeta, kao i druga doznačena u skladu sa odlukama, sporazumima ili drugim aktima donesenim od nadležnih organa.

  - Namjera Vlade Federacije je da putem Federalnog ministarstva prostornog uređenja, a putem finansijskog mehanizma revolving fonda, omogući finansiranje cjelokupnog investicijskog ciklusa projekta povećanja energijske efikasnosti u javnim zgradama.Sa zadovoljstvom mogu reći da je Vlada do sada podržala Revolving fond  sa 4.750.000 KM, a imajući u vidu ostavrene rezultate, ove godine donesena je odluka o podršci sa dodatnih sedam miliona KM – rekao je premijer Nikšić.

  Federalni premijer je dodao i da je za ubrzanje procesa prema energijski i resursno efikasnom društvu potrebno iskoristiti postojeće potencijale, te da sektor građenja zgrada upravo pruža mogućnost da se loše energijske karakteristike zgrada pretvore u priliku za nove održive investicije, koje će rezultrati povećanom tržišnom vrijednošću, ali koje će biti ugodnije, zdravije i sa manjim režijskim troškovima za svoje korisnike.  

  Iz Federalnog ministarstva prostornog uređenja su, najavljući Konferenciju, istakli da ona okuplja sve ključne aktere u oblasti energetske efikasnosti u BiH, uključujući javni sektor, kreatore politika, naučno-akademsku zajednicu, međunarodne organizacije, finansijske institucije, konsultante, projektante i predstavnike građevinskih kompanija, s ciljem promoviranja razvojnih benefita Strategije obnove.  Zaključci konferencije doprinijet će stvaranju preduvjeta za uspješnu implementaciju Strategije te ispunjavanju obveza preuzetih iz Ugovora o energetskoj zajednici i napretku BiH na putu ka EU.

  Na Konferenciji, pored premijera Nikšića i resornog ministra Željka Nedića, učestvuju i  federalni ministar energije, rudarstva i industrije Vedran Lakić, te federalna ministrica okoliša i turizma Nasiha Pozder.

  Iz Federalnog ministarstva prostornog utređenja, između ostalog, navode da Konferencija, s ciljem pokretanja novog ciklusa kapitalnih investicija u građevinskom sektoru, ukazuje na značaj uspostavljanja održivih mehanizama finansiranja kao ključnih za postizanje ugljično neutralnih zgrada u FBiH i mobilizaciju privatnog kapitala, kao i na na potrebu izgradnje kapaciteta za uspješnu implementaciju Strategije obnove zgrada u FBiH do 2050. i uklanjanja preostalih prepreka, kao što su osposobljavanje i privlačenje kvalificiranih radnika, uspostavljanje jedinstvene kontaktne tačke za vlasnike nekretnina, mala i srednja preduzeća i sve ostale sudionike u lancu obnove, kako bi im se pružila maksimalna podrška i smjernice.