Премијер Никшић: Влада ФБиХ је одлучна у подршци енергијске обнове јавних зграда

 • 07.02.2024.
 • Премијер Никшић: Влада ФБиХ је одлучна у подршци енергијске обнове јавних зграда

  Премијер Федерације Босне и Херцеговине Нермин Никшић обратио се данас на отварању друге међународна конференције о енергетској ефикасности у јавним зградама „Значај имплементације Стратегије обнове зграда у Федерацији БиХ до 2050. године“, коју је организовало Федерално министарство просторног уређења.

  Федерални премијер је на почетку свог говора истакао да су Федерално министарство просторног уређења и Влада Федерације БиХ препознати као поуздани партнери у процесу енергетске транзиције БиХ.

  Обраћајући се присутним премијер Никшић је нагласио да се, у контексту међународних споразума, Босна и Херцеговина обавезала на преузимање темељних одредница енергетског законодавства ЕУ и смањења емисија стакленичких плинова до 2030. године, у складу са Агендом одрживог развоја 2030.

  - Данас смо овдје управо како би потврдили опредјељеност БиХ ка одрживом развоју и спремност да заједно са пратнерима међународним и домаћим, кренемо у процес енергетске обнове зграда, и до 2050. године трансформирамо зграде у ФБиХ у енергијски високоефикасне и декарбонизиране. Процес обнове зграда и испуњавања стратешког циља могуће је остварити уз помоћ дугорочних и одрживих механизама финансирања јавног и приватног сектора. Зато је обавеза Владе Федерације БиХ, ресорних министарстава и институција пружити подршку у креирању амбијента и стварању предуслова за повољнију инвестицијску климу за имплементацију инвестиција дефинираних у оквиру Стратегије обнове. Ово се првенствено односи на макроекономску стабилност, ефикасну јавну управу, правну сигурност, конкурентност тржишта и постојање одговарајућих финансијских потицаја за капиталне инвестиције у области енергијске ефикасности. Влада је одлучна у подршци енергијске обнове јавних зграда које требају бити примјер осталим секторима у ФБиХ, стога је 2021. године успостављен Револвинг фонд за енергијску ефикасност јавних зграда у ФБиХ. Овај одрживи механизам финансирања има за циљ омогућити поврат уложених и привлачење додатних средстава – казао је премијер Никшић.

   

  Он је појаснио да изворе финансирања револвинг фонда представљају кредитна и бесповратна средства домаћих и међународних финансијских институција, средства буџета, као и друга дозначена у складу са одлукама, споразумима или другим актима донесеним од надлежних органа.

  - Намјера Владе Федерације је да путем Федералног министарства просторног уређења, а путем финансијског механизма револвинг фонда, омогући финансирање цјелокупног инвестицијског циклуса пројекта повећања енергијске ефикасности у јавним зградама. Са задовољством могу рећи да је Влада до сада подржала Револвинг фонд  са 4.750.000 КМ, а имајући у виду оставрене резултате, ове године донесена је одлука о подршци са додатних седам милиона КМ – рекао је премијер Никшић.

  Федерални премијер је додао и да је за убрзање процеса према енергијски и ресурсно ефикасном друштву потребно искористити постојеће потенцијале, те да сектор грађења зграда управо пружа могућност да се лоше енергијске карактеристике зграда претворе у прилику за нове одрживе инвестиције, које ће резултрати повећаном тржишном вриједношћу, али које ће бити угодније, здравије и са мањим режијским трошковима за своје кориснике.  

  Из Федералног министарства просторног уређења су, најављући Конференцију, истакли да она окупља све кључне актере у области енергетске ефикасности у БиХ, укључујући јавни сектор, креаторе политика, научно-академску заједницу, међународне организације, финансијске институције, консултанте, пројектанте и представнике грађевинских компанија, с циљем промовирања развојних бенефита Стратегије обнове.  Закључци конференције допринијет ће стварању предувјета за успјешну имплементацију Стратегије те испуњавању обвеза преузетих из Уговора о енергетској заједници и напретку БиХ на путу ка ЕУ.

  На Конференцији, поред премијера Никшића и ресорног министра Жељка Недића, учествују и  федерални министар енергије, рударства и индустрије Ведран Лакић, те федерална министрица околиша и туризма Насиха Поздер.

  Из Федералног министарства просторног утређења, између осталог, наводе да Конференција, с циљем покретања новог циклуса капиталних инвестиција у грађевинском сектору, указује на значај успостављања одрживих механизама финансирања као кључних за постизање угљично неутралних зграда у ФБиХ и мобилизацију приватног капитала, као и на на потребу изградње капацитета за успјешну имплементацију Стратегије обнове зграда у ФБиХ до 2050. и уклањања преосталих препрека, као што су оспособљавање и привлачење квалифицираних радника, успостављање јединствене контактне тачке за власнике некретнина, мала и средња предузећа и све остале судионике у ланцу обнове, како би им се пружила максимална подршка и смјернице.