Odobreno 1.000.000 KM za kreditni poticaj razvoja, poduzetništva i obrta

 • 03.11.2022.
 • Odobreno 1.000.000 KM za kreditni poticaj razvoja, poduzetništva i obrta

  Vlada Federacije BiH donijela je Odluku kojom je Federalnom ministarstvu razvoja, poduzetništva i obrta odobren utrošak sredstava utvrđenih na poziciji “Ostala domaća pozajmljivanja” u Budžetu FBiH za 2022. godinu, radi nastavka realizacije Programa „Kreditni poticaj razvoja, poduzetništva i obrta“, u iznosu od 1.000.000 KM.

  Sredstva će biti plasirana putem Razvojne banke Federacije BiH, na revolving osnovi s rokom povrata sredstava do 2030. godine. Kreditni poticaji, kao državna pomoć male vrijednosti, će se dodjeljivati na period do sedam godina, s grejs periodom do dvije godine i kamatnom stopom od 0,9 posto. Neutrošena i sredstva od naplaćenih glavnica iz plasiranih kredita, plasirat će se pod istim uslovima do roka povrata tj. 2030. godine.

  Sredstva od million KM dodat će se sredstvima koja se nalaze na depozitnom računu kod Razvojne banke Federacije BiH u periodu 2008-2021. godine i vode se na kontu „Dugoročni namjenski depozit Vlade Federacije BiH - Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta“.

  Ovaj kreditni program ima za cilj da pruži finansijsku podršku subjektima male privrede za produktivnije poslovanje i rast privrednih aktivnosti, a neophodna su im dodatna ulaganja u osnovna sredstva. Dodatna ulaganja će omogućiti pokretanje nove i održavanje postojeće proizvodnje, pružanje usluga, veće iskorištavanje kapaciteta, održavanje postojećih radnih mjesta, očuvanje postojećeg broja subjekata male privrede i novo zapošljavanje.

  Kredit se daje na bazi komisione kreditne linije koja će se koristiti putem Razvojne banke FBiH. Do 30 posto odobrenih kreditnih sredstava subjekti male privrede moći će koristiti za nabavku repromaterijala.

  Kriteriji za raspodjelu sredstava su vrsta djelatnosti, namjena utroška sredstava, povećanje zaposlenosti, pripadnost ciljnoj grupi, broj zaposlenih, ravnomjerniji regionalni razvoj, te dosadašnji poticaji Federalnog ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta u posljednjih pet godina.

  Kategorija korisnika sredstava su subjekti male privrede definirani prema Zakonu o poticanju razvoja male privrede i Zakonu o obrtu i srodnim djelatnostima, koji imaju sjedište na području FBiH, te imaju najmanje dva zaposlena na neodređeno vrijeme.

  Finansijska sredstva plasirat će se odabranim korisnicima po Javnom konkursu za odabir korisnika kreditnih sredstava po Programu „Kreditni poticaj razvoja, poduzetništva i obrta“ za 2022. godinu. Sa utvrđene rang liste potencijalnih korisnika kreditnih sredstava, Federalno ministarstvo će dostaviti Razvojnoj banci FBiH podnesene zahtjeve za dodjelu kreditnih sredstava na dalju obradu, u skladu s procedurama ove banke.

  Konačne odluke o dodjeli kreditnih sredstava donosi federalni ministar razvoja, poduzetništva i obrta. Rezultati konkursa objavljuju se u Službenim novinama Federacije BiH i na web stranici Federalnog ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta.

  Razvojna banka FBiH će zaključivati ugovore o dodjeli kreditnih sredstava s korisnicima kredita, a Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta će vršiti nadzor namjenskog utroška ovih sredstava u saradnji s Razvojnom bankom Federacije BiH.