Одлукa о избору најповољнијег понуђача за јавну набавку роба – набавка компјутерске опреме и канцеларијских машина – набавка канцеларијских машина за потребе Генералног секретаријата ВФБиХ

  • 08.12.2022.