Odluke o planu i kriterijima korištenja sredstava Tekuće rezerve

  • 25.02.2022.
    1. Odluku o planu i kriterijima korištenja sredstava Tekuće rezerve premijera za period januar-mart 2022. godine, broj: 01-02-130/22 od 31.01.2022. godine, koju je donio Premijer Federacije Bosne i Hercegovine; (Prilog)
    2. Odluku o planu i kriterijima korištenja sredstava Tekuće rezerve - Zamjenika - 1 za period januar-mart 2022. godinu, broj: 02/1-008/22 od 15.02.2022. godine, koju je donio Zamjenik Premijera Federacije Bosne i Hercegovine - federalni ministar rada i socijalne politike;(Prilog)
    3. Odluku o planu i kriterijima korištenja sredstava Tekuće pričuve -  Dopremijera -  2 za razdoblje siječanj - ožujak 2022. godinu, broj: 02/2-02-4/2022  od  01.02.2022.  godine, koju je donio Dopremijer Federacije Bosne i Hercegovine - federalni ministar finansija.(Prilog)