Одлукe о плану и критеријима кориштења средстава Текуће резерве

  • 25.02.2022.
    1. Одлуку о плану и критеријима кориштења средстава Текуће резерве премијера за период јануар-март 2022. године, број: 01-02-130/22 од 31.01.2022. године, коју је донио Премијер Федерације Босне и Херцеговине;(Прилог)
    2. Одлуку о плану и критеријима кориштења средстава Текуће резерве - Замјеника - 1 за период јануар-март 2022. годину, број: 02/1-008/22 од 15.02.2022. године, коју је донио Замјеник Премијера Федерације Босне и Херцеговине - федерални министар рада и социјалне политике;(Прилог)
    3. Одлуку о плану и критеријима кориштења средстава Текуће причуве -  Допремијера -  2 за раздобље сијечањ - ожујак 2022. годину, број: 02/2-02-4/2022  од  01.02.2022.  године, коју је донио Допремијер Федерације Босне и Херцеговине - федерални министар финансија.(Прилог)