O isplati naknada za neuposlene demobilizirane borce

 • 04.12.2007.
 • Osiguravanje sredstava za isplatu novčanih naknada za IV kvartal 2007. godine za neuposlene demobilizirane borce, a po osnovu Zakona o pravima demobilisanih boraca i članova njihovih porodica, bila je tema danas u Zenici održanog sastanka premijera Federacije BiH dr. Nedžada Brankovića, federalnog ministra rada i socijalne politike dr. Perice Jelečevića i federalnog ministra za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata Zahida Crnkića s premijerima kantona i nadležnim kantonalnim ministrima, kao i članovima upravnih odbora Saveza demobilisanih boraca odbrambeno-oslobodilačkog rata 1992.-1995. Federacije Bosne i Hercegovine i Udruge umirovljenika i demobliziranih branitelja Hrvatskog vijeća odbrane Federacije Bosne i Hercegovine.

  Osiguravanje sredstava za isplatu novčanih naknada za IV kvartal 2007. godine za neuposlene demobilizirane borce, a po osnovu Zakona o pravima demobilisanih boraca i članova njihovih porodica, bila je tema danas u Zenici održanog sastanka premijera Federacije BiH dr. Nedžada Brankovića, federalnog ministra rada i socijalne politike dr. Perice Jelečevića i federalnog ministra za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata Zahida Crnkića s premijerima kantona i nadležnim kantonalnim ministrima, kao i članovima upravnih odbora Saveza demobilisanih boraca odbrambeno-oslobodilačkog rata 1992.-1995. Federacije Bosne i Hercegovine i Udruge umirovljenika i demobliziranih branitelja Hrvatskog vijeća odbrane Federacije Bosne i Hercegovine.

  Sastanak je rezultirao zaključcima kojima se obavezuju kantoni koji to nisu učinili (Posavski kanton, Kanton 10 i Unsko-sanski kanton) da do 10. decembra 2007. godine osiguraju isplatu ove naknade za septembar 2007. godine.
  U cilju osiguravanja sredstava za isplatu novčanih naknada za period oktobar, novembar i decembar 2007. godine za neuposlene demobilisane borce, a po osnovu Zakona o pravima branilaca i članova njihovih porodica, Vlada Federacije BiH će na sjednici koja je zakazana za petak, 7.decembra 2007. godine, izvršiti redukciju programa izvršenja kod budžetskih korisnika i na bazi toga utvrditi Prijedlog izmjena i dopuna Budžeta Federacije BiH za 2007. godinu (rebalans Budžeta), koji će se uputiti u Parlament Federacije BiH radi razmatranja po skraćenoj proceduri.

  Vlada Federacije BiH će od oba doma Parlamenta Federacije BiH zatražiti održavanje vanrednih sjednica u sedmici od 10. do 17. decembra 2007. godine na kojima će se razmatrati Prijedlog izmjena i dopuna Budžeta Federacije BiH za 2007.godinu.
  Istovremeno će se pokrenuti procedure za donošenje izmjena i dopuna Zakona o demobilisanim borcima i članova njihovih porodica, kao i izmjene i dopune Zakona o pripadnosti javnih prihoda u Federaciji Bosne i Hercegovine, na način da se definira pripadajući koeficijent od ukupnih javnih prihoda na ime naknada za boračku populaciju, na osnovu kojeg će se vršiti raspored javnih prihoda.

  Svi učesnici su dali podršku hitnoj realizaciji strateškog projekta “Jedan zakon-jedan fond”, te će u skladu sa svojim nadležnostima intenzivirati aktivnosti na njegovom donošenju, zaključeno je na današnjem sastanku u Zenici u čijem su radu učestvovali i predstavnici Federalnog ministarstva finansija.