O isplati naknada za neuposlene demobilizirane borce

  • 04.12.2007.
  • Osiguravanje sredstava za isplatu novčanih naknada za IV kvartal 2007. godine za neuposlene demobilizirane borce, a po osnovu Zakona o pravima demobilisanih boraca i članova njihovih porodica, bila je tema danas u Zenici održanog sastanka premijera Federacije BiH dr. Nedžada Brankovića, federalnog ministra rada i socijalne politike dr. Perice Jelečevića i federalnog ministra za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata Zahida Crnkića s premijerima kantona i nadležnim kantonalnim ministrima, kao i članovima upravnih odbora Saveza demobilisanih boraca odbrambeno-oslobodilačkog rata 1992.-1995. Federacije Bosne i Hercegovine i Udruge umirovljenika i demobliziranih branitelja Hrvatskog vijeća odbrane Federacije Bosne i Hercegovine.