Najava održavanja 44. sjednice ESV za teritoriju FBiH

 • 19.11.2007.
 • Obavještavamo vas da će sutra (utorak –20.11.2007.), u sjedištu Vlade FBiH, biti održana 44. sjednica Ekonomsko-socijalnog vijeća za teritoriju Federacije Bosne i Hercegovine sa početkom u 18,00 sati(Alipašina 41).
   
   
   Dnevni red: 

  1. Informacija o politici privatizacije državnog kapitala u FBiH;
  2. Usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice ESV-a;
  3. Proširenje instrumentarija u procesu privatizacije;
  4. Izvještaj radne grupe za usklađivanje najniže bruto satnice u FBiH;
  5. Prezentacija ELMO projekta-Jedinstveni sistem prikupljanja i naplate doprinosa;
  6. Upoznavanje socijalnih partnera sa prijedlogom USAID/ELMO za organiziranje konferencije na temu „Budućnost socijalnog dijaloga u BiH“.

   
  Sjednica je otvorena za medije.