Mujanović: Dokumenti koje je usvojila Vlada FBiH omogućit će lakši prihvat bh. državljana sa stranih ratišta

 • 21.11.2022.
 • Mujanović: Dokumenti koje je usvojila Vlada FBiH omogućit će lakši prihvat bh. državljana sa stranih ratišta

  Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je na posljednjoj sjednici usvojila Informaciju Interresorne radne grupe Vlade Federacije BiH za izradu i provedbu Akcionog plana za prevenciju i borbu protiv terorizma u FBiH u vezi sa Strategijom za borbu protiv terorizma BiH.

  Predsjednik te radne grupe Eldan Mujanović kazao je za Fenu da ta Informacija sadrži nekoliko mjera za poboljšanje koordinacije svih nivoa vlasti u provedbi državne strategije za borbu protiv terorizama, a naročito u domenu postupanja nadležnih institucija svih nivoa vlasti u prihvatu, reintegraciji i resocijalizaciji državljana BiH koji se vraćaju sa stranih ratišta.

  - To se prvenstveno odnosi na one državljane BiH koji još uvijek borave u područjima ratnih sukoba, Iraku i Siriji. Postoji objektivni problem, a to je da je određeni broj državljana BiH učestvovao na stranim ratištima u svojstvu dobrovoljca i ratnika, a gore od toga je da su im se priključile  i njihove porodice - kazao je.

  Mujanović je pojasnio da se određeni broj državljana još uvijek nalazi na tom području te da će BiH, uz asistenciju i koordinaciju s međunarodnim partnerima, prihvatiti svoje državljane.

  Međutim, tvrdi da postupak prihvata nije nimalo jednostavan, te da iziskuje veliki broj različitih mjera, počevši od sigurnosnih, zdravstvenih, obrazovnih, socijalnih i ostalih, kako bi se ti državljani što je moguće efikasnije reintegrirali u društvo.

  Naglasio je da je Vlada FBiH prije nekoliko godina formirala Interresornu radnu grupu koja koordinira tim aktivnostima, u šta spada odnos sa državnim nivoom, Ministarstvom sigurnosti BiH i Ministarstvom za ljudska prava i izbjeglice BiH, ali i nižim nivoima vlasti, kantonima i lokalnim zajednicama u koje se državljani BiH vraćaju.

  Naglasio je da je Interresorna radna grupa predložila, a Vlada FBiH usvojila,  Protokol za postupanje institucija u procesu rehabilitacije i reintegracije povratnika sa stranih ratišta i njihovih porodica u Federaciji BiH s pripadajućim aneksima, odnosno standardima operativnih procedura koje su prilagođene specifičnim kategorijama povratnika u smislu starosne dobi, profila i ostalog, ali i za različitih segmenata podrške i tretmana.

  Najavio je da će uskoro organizirati i sastanak sa predstavnicima lokalnih zajednica, kako bi im približili dizajnirani mehanizam koordinacije te kako bi im pružili određene informacije kako će ići postupak.

  - Već su ranije poduzete aktivnosti koje se tiču obuka profesionalaca koji će direktno raditi sa našim državljanima. Na takav koordiniran i organiziran način ćemo se na vrijeme pripremiti, kako bi se taj postupak odvijao na najbezbolniji mogući način uz punu podršku našim državljanima koji će se vraćaju sa stranih ratišta - kazao je Mujanović.

  Tvrdi da je bilo vrlo važno u mehanizam i koordinaciju uključiti i osobe koje se bave readmisijom kao prvim korakom prihvata bh. državljana.

  Naglasio je da je Vlada FBiH na njihov prijedlog proširila sastav Interresorne radne grupe, uključivši koordinatora za poslove readmisije iz Federalnog ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica.

  Kada je riječ o readmisiji, kao prvom koraku prihvata državljana, Mujanović je podvukao da je Vijeće ministara BiH usvojilo Strategiju BiH za prevenciju i borbu protiv terorizma te da je Vlada FBiH na posljednjoj sjednici zaključkom zadužila Interresornu radnu grupu da pristupi nadogradnji Akcionog plana FBiH u skladu sa novom strategijom, gdje će integrirati nove mjere i aktivnosti koje proizilaze kao obaveza za sve nivoe vlasti.

  - Tako da će iz vertikalne koordinacije proisteći vrlo konkretni koraci da naš strateški okvir na nivou Federacije BiH, što je moguće prije, usaglasimo sa državnim strateškim okvirom. Ovi poslovi su jako složeni i ovo je vrlo specifična situacija. Mi još uvijek očekujemo tačne podate i strukturu bh. državljana koje očekujemo da se vrate sa tih područja sukoba u smislu uzrasta, pola i profila, a posebno nas zanimaju žene i djeca - istakao je.

  Smatra da su odluke koje je Vlada FBiH donijela važna pretpostavka da u narednom periodu svi nivoi vlasti sarađuju.