Мујановић: Документи које је усвојила Влада ФБиХ омогућит ће лакши прихват бх. држављана са страних ратишта

 • 21.11.2022.
 • Мујановић: Документи које је усвојила Влада ФБиХ омогућит ће лакши прихват бх. држављана са страних ратишта

  Влада Федерације Босне и Херцеговине је на посљедњој сједници усвојила Информацију Интерресорне радне групе Владе Федерације БиХ за израду и проведбу Акционог плана за превенцију и борбу против тероризма у ФБиХ у вези са Стратегијом за борбу против тероризма БиХ.

  Предсједник те радне групе Елдан Мујановић казао је за Фену да та Информација садржи неколико мјера за побољшање координације свих нивоа власти у проведби државне стратегије за борбу против тероризама, а нарочито у домену поступања надлежних институција свих нивоа власти у прихвату, реинтеграцији и ресоцијализацији држављана БиХ који се враћају са страних ратишта.

  - То се првенствено односи на оне држављане БиХ који још увијек бораве у подручјима ратних сукоба, Ираку и Сирији. Постоји објективни проблем, а то је да је одређени број држављана БиХ учествовао на страним ратиштима у својству добровољца и ратника, а горе од тога је да су им се прикључиле  и њихове породице - казао је.

  Мујановић  је појаснио да се одређени број држављана још увијек налази на том подручју те да ће БиХ, уз асистенцију и координацију с међународним партнерима, прихватити своје држављане.

  Међутим, тврди да поступак прихвата није нимало једноставан, те да изискује велики број различитих мјера, почевши од сигурносних, здравствених, образовних, социјалних и осталих, како би се ти држављани што је могуће ефикасније реинтегрирали у друштво.

  Нагласио је да је Влада ФБиХ прије неколико година формирала Интерресорну радну групу која координира тим активностима, у шта спада однос са државним нивоом, Министарством сигурности БиХ и Министарством за људска права и избјеглице БиХ, али и нижим нивоима власти, кантонима и локалним заједницама у које се држављани БиХ враћају.

  Нагласио је да је Интерресорна радна група предложила, а Влада ФБиХ усвојила,  Протокол за поступање институција у процесу рехабилитације и реинтеграције повратника са страних ратишта и њихових породица у Федерацији БиХ с припадајућим анексима, односно стандардима оперативних процедура које су прилагођене специфичним категоријама повратника у смислу старосне доби, профила и осталог, али и за различитих сегмената подршке и третмана.

  Најавио је да ће ускоро организирати и састанак са представницима локалних заједница, како би им приближили дизајнирани механизам координације те како би им пружили одређене информације како ће ићи поступак.

  - Већ су раније подузете активности које се тичу обука професионалаца који ће директно радити са нашим држављанима. На такав координиран и организиран начин ћемо се на вријеме припремити, како би се тај поступак одвијао на најбезболнији могући начин уз пуну подршку нашим држављанима који ће се враћају са страних ратишта - казао је Мујановић.

  Тврди да је било врло важно у механизам и координацију укључити и особе које се баве реадмисијом као првим кораком прихвата бх. држављана.

  Нагласио је да је Влада ФБиХ на њихов приједлог проширила састав Интерресорне радне групе, укључивши координатора за послове реадмисије из Федералног министарства расељених особа и избјеглица.

  Када је ријеч о реадмисији, као првом кораку прихвата држављана, Мујановић је подвукао да је Вијеће министара БиХ усвојило Стратегију БиХ за превенцију и борбу против тероризма те да је Влада ФБиХ на посљедњој сједници закључком задужила Интерресорну радну групу да приступи надоградњи Акционог плана ФБиХ у складу са новом стратегијом, гдје ће интегрирати нове мјере и активности које произилазе као обавеза за све нивое власти.

  - Тако да ће из вертикалне координације проистећи врло конкретни кораци да наш стратешки оквир на нивоу Федерације БиХ, што је могуће прије, усагласимо са државним стратешким оквиром. Ови послови су јако сложени и ово је врло специфична ситуација. Ми још увијек очекујемо тачне подате и структуру бх. држављана које очекујемо да се врате са тих подручја сукоба у смислу узраста, пола и профила, а посебно нас занимају жене и дјеца - истакао је.

  Сматра да су одлуке које је Влада ФБиХ донијела важна претпоставка да у наредном периоду сви нивои власти сарађују.