Министарство енергије, рударства и индустрије

Министар: Нермин Џиндић

Министарство енергије, рударства и индустрије

Алексе Шантића бб 
Мостар
Телефон: +387 36 513800
Факс: +387 36 580015

Уред у Сарајеву:
Хамдије Чемерлића 2
Сарајево 
Телефон: +387 33 226493 
факс: +387 33 220619 

kabinet@fmeri.gov.ba

Министар: Нермин Џиндић

Биографија

Рођен 11.3.1977. године. Машинску техничку школу завршио у Живиницама 1996. године, а Машински факултет на Универзитету у Тузли 2003. године. Стекао звање дипломираног инжињера машинства - производни смјер. 

Магистрант Економског факултета у Сарајеву.

Има богато радно искуство, као и веома успјешне обуке и тренинге из области управљања компанијама: ЦИМОС - Копар, Хонеywалл - Лес Восгес, БWТС Кирчеимболанден, МБА Сарајево, Леан Продуцтион, Пројектно вођење, ПДС – Машински факултет у Тузли, Кризни менаџмент итд. 

Био је на руководећим позицијама у намјенској индустрији ФБиХ. 

Говори енглески језик. 

Ожењен, отац двоје дјеце.

Организациона структура

Министар - Нермин Џиндић
Телефон: + +387 36 513800 
Факс: + +387 36 580015 

Секретар - 
Др Стипо Буљан 
Телефон: + +387 36 513 804 
Факс: + +387 36 580015 
E-mail: stipo.buljan@fmeri.gov.ba

Кабинет министра

Шеф кабинета
Самра Кадрибеговић
Телефон: +387 36 513 801
Факс: +387 36 580 015
E-mail: samra.kadribegovic@fmeri.gov.ba


Сектор енергије 

Помоћник министра - Халко Балавац
Телефон: + +387 36 513 838 
Факс: + +387 36 580 015 
е-маил: sektor.energije@fmeri.gov.ba


Сектор рударства 

Помоћник министра - Амир Халилчевић
Телефон: +387 36 513820
Фаx:         +387 36 580015
Е-маил: amir.halilcevic@fmeri.gov.ba


Сектор индустрије 

Помоћник министра
 - Маринко Бошњак 
Телефон: + +387 36 513830 
Факс: + +387 36 580015 
e-mail: marinko.bosnjak@fmeri.gov.ba

Сектор за нормативно-правне послове и радне односе

Помоћник министра
 - Јасмина Пашић 
Телефон: + 387 36 513841
Факс: + 387 36 580 015 
e-mail: jasmina.pasic@fmeri.gov.ba

Служба за финансијско-рачуноводствене послове

Начелница службе 
 - Марина Чуљак 
Телефон: + 387 36 513 848
Факс: + 387 36 580 015 
e-mail: marina.culjak@fmeri.gov.ba


Федерална дирекција за намјенску индустрију 
Алипашина бр. 14 
Сарајево 
Директор - Златан Билановић. 
Телефон: +387 33 557 815 
Факс: +387 33 557 825 
Е-маил: fdni@fmeri.gov.ba

Федерални завод за мјеритељство
Азизе Шаћирбеговић до бр. 20, Сарајево
Директор Жељко Зовко
Телефон: +387 33 761 095 
+387 36 513 817;
+387 35 286 663;
Факс: +387 33 761 096
Е-маил: zeljko.zovko@fmeri.gov.ba

Дјелокруг

  • спроводи утврђену политику и извршава законе које утврђује орган законодавне власти
  • обавља управни надзор над провођењем закона и других прописа
  • доноси прописе за спровођење закона и других прописа
  • предлаже и даје препоруке из области законодавства
  • одговара на питања законодавне власти
  • обавља и друге управне и стручне послове одређене законом и другим прописима. 

Основни документи који регулишу рад

  • Закон о федералним министарствима и другим тијелима федералне управе ( "Службене новине Федерације БиХ" број 58/02)