Федерално министарство енергије, рударства и индустрије

Министар: Ведран Лакић

Федерално министарство енергије, рударства и индустрије

Алексе Шантића бб, Мостар
Тел: +387 36 513-800
Фаx: +387 36 580-015

wеб сите: www.фмери.гов.ба

Уред у Сарајеву:
Хамдије Чемерлића 2, Сарајево
Тел: +387 33 226 493

Фаx: +387 33 220 619

Биографија

Рођен је 5.7.1978. године у Тузли.

Основну школу Џемал Манџић завршава 1992. године, када уписује средњу школу Гимназија „Меша Селимовић“ Тузла. По завршетку средње школе 1996. године уписује Економски факултет у Тузли којег завршава 2003. године. Звање магистра економије стиче 2023.године на Економском Факултету у Тузли, смјер Менаџмент.

До сада има и три објављена научна рада. Поред редовних послова, од 2018. године је стално ангажован као стручњак из праксе на неколико предмета на Економском факултету у Тузли.

Прво запослење имао је 2003. године у Заводу здравственог осигурања Тузланског кантона као приправник, гђе остаје све до 2009. године на пословима из области финансија. Након тога прелази у новоосновано опћинско предузеће Саобраћај и комуникације –Тузла, гђе обнаша функцију директора непуне четири године, када прелази са радним мјестом у Град Тузла на мјесто помоћника градоначелника, као шеф Службе за економски развој и друштвене ђелатности. Све до 2018. године проводи на овоме радном мјесту, након којег постаје савјетник градоначелника Тузле са фокусом рада на сарадњу са међународним организацијама.

У периоду 2021-2022.година, обавља функцију министра финансија у Влади Тузланског кантона, након чега се поново враћа на мјесто савјетника градоначелника Тузле. Непуних шест мјесеци ради и у Уреду градоначелника на пословима припреме и реализације пројеката са Европском унијом и међународним организацијама.

Као бивши спортиста веома активан у друштвеном животу, тренутно као спортски радник на волонтерској основи, а највише је везан за Кошаркашки клуб Слобода Тузла.

Ожењен је и отац двоје ђеце.

 

Пошаљи маил на kabinet@fmeri.gov.ba

Министар: Ведран Лакић


Организацијска структура

Министар 
Ведран Лакић
Телефон: +387 36 513 800
Фаx:       +387 36 580015
Е-маил: kabinet@fmeri.gov.ba 

Секретар:

Др. Стипо Буљан
Телефон: +387 36 513 804
Фаx:       +387 36 580 015
Е-маил: stipo.buljan@fmeri.gov.ba

Кабинет министра
Шеф кабинета 
-
Телефон: +387 36 513 801
Фаx:       +387 36 580 015
Е-маил: -

Сектор енергије 
Помоћник министра - Халко Балавац
Телефон: +387 36 513 838
Фаx:       +387 36 580 015
Е-маил:
sektor.energije@fmeri.gov.ba

Сектор рударства
Помоћник министра - Амир Халилчевић
Телефон: +387 36 513820
Фаx:     +387 36 580015
Е-маил: 
amir.halilcevic@fmeri.gov.ba

Сектор индустрије
Помоћник министра - Маринко Бошњак
Телефон:+387 36 513 830
Фаx:     +387 36 580 015
Е-маил: marinko.bosnjak@fmeri.gov.ba

Сектор за нормативно-правне послове и радне односе

Помоћник министра - Јасмина Пашић
Телефон: + 387 36 513 841
Фаx:     + 387 36 580 015
Е-маил:
 jasmina.pasic@fmeri.gov.ba

Служба за финансијско-рачуноводствене послове
Начелница службе - Марина Чуљак
Телефон: + 387 36 513 848
Фаx:     + 387 36 580 015
Е-маил:
marina.culjak@fmeri.gov.ba

Служба за стратешка планирања и европске интеграције
Начелница службе - Самра Кадрибеговић
Телефон: + 387 36 513 815
Фax:     + 387 36 580 015
Е-маил: samra.kadribegovic@fmeri.gov.ba

Федерална дирекција за намјенску индустрију
Алипашина бр. 14
Сарајево
Директор - Златан Билановић
Телефон: +387 33 557 815
Фаx: +387 33 557 825
Е-маил: fdni@fmeri.gov.ba

Федерални завод за мјеритељство
Азизе Шаћирбеговић до бр. 20
Сарајево
Директор  Завода - Жељко Зовко
Телефон: +387 33 761 095
+387 36 513 817
+387 35 286 663
Фаx: +387 33 761 096
Е-маил: 
zeljko.zovko@fmeri.gov.ba


Дјелокруг

  • проводи утврђену политику и извршава законе које утврђује орган законодавне власти
  • обавља управни надзор над проведбом закона и других прописа
  • доноси прописе за проведбу закона и других прописа
  • предлаже и даје препоруке из области законодавства
  • одговара на питања законодавне власти
  • обавља и друге управне и стручне послове одређене законом и другим прописима.

 

Основни документи који регулирају рад

  • Закон о федералним министарствима и другим тијелима федералне управе ("Службене новине Федерације БиХ" број 58/02)