Ministar Delić: Na preliminarnoj listi za EU pomoć 152.488 domaćinstava, provjera statusa prijava od srijede

 • 04.12.2023.
 • Ministar Delić: Na preliminarnoj listi za EU pomoć 152.488 domaćinstava, provjera statusa prijava od srijede

  Federalni ministar rada i socijalne politike Adnan Delić objavio je danas da su preliminarni rezultati javnog poziva za selekciju domaćinstava za podjelu EU pomoći s ciljem prevazilaženja energetske krize spremni, te da će građani već od srijede moći provjeriti status prijave na linku napravljenom isključivo za ovu namjenu

  Ministar Delić iznio je preliminarne podatke prema kojim je najveći broj aplikacija koje ispunjavaju uslove u kategoriji penzionera gdje je 115.945 prihvaćenih prijava, zatim u kategoriji domaćinstava koja primaju dječiji doplatak sa 29.945 uspješnih prijava. U kategoriji domaćinstava u kojima žive osobe na stalnoj novćanoj pomoći  ukupno je 5.558 uspješnih prijava, dok je u kategoriji domaćinstava koja čine samohrani roditelj ukupno 1.040 prihvaćenih prijava. Gledajući po kantonima, najveći broj domaćinstava koja su ostvarila pravo na ovu pomoć je u Tuzlanskom kantonu, ukupno 32.600, zatim u Zeničko-dobojskom 32.038, te Kantonu Sarajevo 29.643 i Srednjobosanskom kantonu 22.808.

  - Prema trenutnim podacima, pravo na novčanu pomoć ostvarilo je 152.488 domaćinstava, po sve četiri kategorije. Za ove prijave, uparivanjem sa relevantnim spiskovima, potvrđeno je da ispunjavaju sve uvjete propisane javnim pozivom. Naglašavam da je čitav proces rađen automatski, po zadanim kriterijima, čime je minimaliziran bilo kakav spoljni uticaj i prostor za ljudsku grešku – kazao je ministar Delić. 

  U skladu sa naporima da se ovaj proces učini što transparentnijim, naglašavaju iz Ministarstva, od srijede, 6.12.2023. godine, svi građani će biti u mogućnosti provjeriti status svoje prijave online. Status prijave, po privremenoj listi kvalificiranih domaćinstava, moći će se provjeriti na web stranici https://eupomoc.fmrsp.gov.ba/, najkasnije do 12.12.2023. godine i to jednostavnim unosom matičnog broja podnosioca prijave ili jednog od članova domaćinstva. Po unosu matičnog broja prikazat će se status prijave, uz potvrdu ostvarenog prava ili detaljno obrazloženje uvjeta koji nisu ispunjeni.

  - Građani koji kroz navedenu provjeru utvrde da se ne nalaze na privremenoj listi kvalificiranih domaćinstava moći će općini ili gradu, u kojem su podnijeli prijavu, podnijeti pisani prigovor kojim će uputiti zahtjev za dodatnu provjeru ispunjenosti općih i posebnih kriterija utvrđenih Javnim pozivom. U slučaju podnošenja takvih prigovora, podnositelj je obvezan priložiti dokaz o priznavanju prava ili statusa po osnovu kojega traži da se izvrši dodatna provjera. Bitno je istaći da se, u slučaju podnošenja prigovora, mora dostaviti dokaz o ispunjavanju kriterija, rješenje o stalnoj novčanoj pomoći, dječijem doplatku ili dokaz o primitku penzije, koji je označen kao neispunjen. Važno je napomenuti da su sve prijave ranije prošle detaljnu provjeru u postojećim službenim evidencijama, te da očekujemo minimalan broj prijava koje bi se mogle smatrati spornima po jednom od navedenih osnova - pojasnio je ministar Delić.

  Iz Ministarstva pojašnjavaju da će, po okončanju roka za prigovore i riješenim prigovorima, biti kreirana finalna lista primalaca pomoći. Nakon što Federalno ministarstvo rada i socijalne politike pripremi Odluku o raspodjeli sredstava s ovog transfera po općinama, ona ide na usvajanje Vladi Federacije BiH. Ista će biti dostavljena jedinicama lokalne samouprave, u skladu sa utvrđenim listama primalaca po jedinici lokalne samouprave, nakon čega će sredstva biti doznačena na račune nosilaca domaćinstava koji su podnijeli prijavu na ovaj Javni poziv.

  Tokom današnje press konferencije istaknuto je i da je svih 79 općina i gradova u FBiH aktivno radilo na unosu prijava u sistem, na čemu je bilo angažovano 804 državna službenika.

  - Zahvaljujemo se svim načelnicima i gradonačelnicima i njihovim službenicima na predanom angažmanu i brzom unošenju prijava. Ovo je bio dosta kratak rok za proces koji smo prvi put provodili na ovaj način i uz korištenje potpuno novog digitalnog alata. Sve, izradu aplikacije za koju se posebno zahvaljujemo našim partnerima iz UNDP-a, obuku za službenike kako da koriste aplikaciju, potom zaprimanje, obradu podataka, provjere u postojećim evidencijama i kreiranje privremene liste, sve smo završili u nešto više od mjesec. Zahvalnost dugujemo i Poreznoj upravi FBiH koja je svoj dio posla obavila rekordno brzo i efikasno“ – rekao je ministar.

  U saopćenju Ministarstva je naglašeno i da je sam proces provjere statusa aplikacija potpuno digitalizovan, kako bi se i na taj način izbjegle bilo kakve malverzacije papirima ili greška bilo koga od uključenih u ovaj proces.

  Ministar Delić je ponovio da je Javni poziv objavljen 23.10.2023, a zatvoren 10.11.2023. godine kao i da je svaka zaprimljena aplikacija unesena u namjenski razvijen digitalni alat, a nakon zatvaranja poziva su rađene provjere sa relevantnim spiskovima i registrima, kako bi se kreirala privremena lista primalaca.

  Ukupna broj prijava na Javni poziv je 216.360 domaćinstava, odnosno 429.066 osoba.

  Ministar Delić je naglasio da je provođenjem ovog javnog poziva napravljen i prvi registar domaćinstava u Federaciji BiH koji čini više od 215.000 domaćinstava i oko 400.000 pojedinaca, te da je ovaj registar značajna osnova za izradu socijalne karte FBiH koju Ministarstvo planira uraditi tokom ovog mandatnog perioda, saopćeno je iz Federalnog ministarstva rada i socijalne politike.

  Iz Ministarstva sve zainteresovane za dodatne statističke informacije upućuju na sljedeće linkove https://fmrsp.gov.ba/download/pregled-primaoca-eu-pomoci-po-kantonima-i-jedinicama-lokalne-samouprave/ i https://fmrsp.gov.ba/download/prezentacija-eu-pomoc/.