Izvješće o izvršenju Proračuna FBiH za devet mjeseci

 • 03.11.2022.
 • Izvješće o izvršenju Proračuna FBiH za devet mjeseci

  Vlada Federacije BiH danas je, na prijedlog Federalnog ministarstva financija, usvojila  izvješće o izvršenju Proračuna Federacije BiH za razdoblje od 1. siječanja do 30. rujna 2022. godine.

  Ukupno ostvareni prihodi, primici i financiranje Proračuna FBiH u razdoblju siječanj - rujan 2022. godine iznose 3.935,29 milijuna KM, što je 70,30 posto planiranog za 2022. godinu, te su za 18 posto veći u odnosu na ostvarenje u istom razdoblju prethodne godine.

  Prihodi od poreza iznosili su 3.215,27 milijuna KM. Neporezni prihodi iznosili su 284,17 milijuna KM, primljeni tekući transferi 27,49 milijuna KM i prihodi po osnovu financiranja proračuna 408,36 milijuna KM.

  Prihodi od neizravnih poreza u ovom razdoblju su iznosili 1.352,01 milijun KM, što je 80 posto planiranih sredstava Proračunom FBiH za 2022. godinu i zabilježili su rast od 166,76 milijuna KM u odnosu na isto prošlogodišnje razdoblje.

  Ukupno obračunati rashodi i izdaci za devet mjeseci su iznosili 3.592,23 milijuna KM. Tekući transferi i drugi tekući rashodi bili su 2.749,53 milijuna KM i za 310,25 milijuna KM su veći u odnosu na izvršenje u istom razdoblju 2021. godine. Najveća izdvajanja po osnovu tekućih transfera i drugih tekućih rashoda odnose se na isplate mirovina (1.886,47 milijuna KM), doprinose za zdravstveno osiguranje (21,96 milijuna KM), naknade za fizičku onesposobljenost (1,74 milijuna KM) i za civilne žrtve rata (18,34 milijuna KM). Potom isplate za vojne invalidnine (199,01 milijun KM), provedbu Zakona o pravima razvojačenih branitelja - novčana egzistencijalna naknada (37,40 milijuna KM), te provedbu Zakona o posebnim pravima dobitnika ratnih priznanja (12,19 milijuna KM) i za civilne invalidnine (104,61 milijuna KM).

   Također je kantonima doznačeno 200 milijuna KM na ime financijske pomoći za provedbu strukturnih reformi i financiranje/sufinanciranje infrastrukturnih projekata, koji su od značaja za  FBiH u omjeru 50:50 posto.

  Što se tiče transfera za zdravstvo ukupno su izdvojena sredstva u iznosu od 56,77 milijuna KM.

  Kapitalni transferi realizirani su u iznosu od 63,34 milijuna KM, što je 60 posto veće ostvarenje u odnosu na isto razdoblje 2021. godine.