Извјешће о извршењу Прорачуна ФБиХ за девет мјесеци

 • 03.11.2022.
 • Извјешће о извршењу Прорачуна ФБиХ за девет мјесеци

  Влада Федерације БиХ данас је, на приједлог Федералног министарства финанција, усвојила  извјешће о извршењу Прорачуна Федерације БиХ за раздобље од 1. сијечања до 30. рујна 2022. године. 

  Укупно остварени приходи, примици и финанцирање Прорачуна ФБиХ у раздобљу сијечањ - рујан 2022. године износе 3.935,29 милијуна КМ, што је 70,30 посто планираног за 2022. годину, те су за 18 посто већи у односу на остварење у истом раздобљу претходне године.

  Приходи од пореза износили су 3.215,27 милијуна КМ. Непорезни приходи износили су 284,17 милијуна КМ, примљени текући трансфери 27,49 милијуна КМ и приходи по основу финанцирања прорачуна 408,36 милијуна КМ.

  Приходи од неизравних пореза у овом раздобљу су износили 1.352,01 милијун КМ, што је 80 посто планираних средстава Прорачуном ФБиХ за 2022. годину и забиљежили су раст од 166,76 милијуна КМ у односу на исто прошлогодишње раздобље.

  Укупно обрачунати расходи и издаци за девет мјесеци су износили 3.592,23 милијуна КМ. Текући трансфери и други текући расходи били су 2.749,53 милијуна КМ и за 310,25 милијуна КМ су већи у односу на извршење у истом раздобљу 2021. године. Највећа издвајања по основу текућих трансфера и других текућих расхода односе се на исплате мировина (1.886,47 милијуна КМ), доприносе за здравствено осигурање (21,96 милијуна КМ), накнаде за физичку онеспособљеност (1,74 милијуна КМ) и за цивилне жртве рата (18,34 милијуна КМ). Потом исплате за војне инвалиднине (199,01 милијун КМ), проведбу Закона о правима развојачених бранитеља - новчана егзистенцијална накнада (37,40 милијуна КМ), те проведбу Закона о посебним правима добитника ратних признања (12,19 милијуна КМ) и за цивилне инвалиднине (104,61 милијуна КМ).

  Такођер је кантонима дозначено 200 милијуна КМ на име финанцијске помоћи за проведбу структурних реформи и финанцирање/суфинанцирање инфраструктурних пројеката, који су од значаја за  ФБиХ у омјеру 50:50 посто.

  Што се тиче трансфера за здравство укупно су издвојена средства у износу од 56,77 милијуна КМ.

  Капитални трансфери реализирани су у износу од 63,34 милијуна КМ, што је 60 посто веће остварење у односу на исто раздобље 2021. године.