Hronološki registar rješenja objavljenih u "Službenim novinama FBiH" u 2023. godini

«Službene novine Federacije BiH», broj 1/23 /13.1.2023./

1. RJEŠENJE broj 03-27-828/2022 

«Službene novine Federacije BiH», broj 3/23 /18.1.2023./

2. RJEŠENJE o izmjeni i dopuni Rješenja o imenovanju Radne grupe za izradu Prednacrta zakona o zaštiti kritične infrastrukture u Federaciji Bosne i Hercegovine 

«Službene novine Federacije BiH», broj 5/23 /25.1.2023./

3. RJEŠENJE broj 03-02-884/2019

4. RJEŠENJE broj 03-02-884-1/2019

5. RJEŠENJE broj 03-02-884-2/2019