Hronološki registar rješenja objavljenih u "Službenim novinama FBiH" u 2023. godini

«Službene novine Federacije BiH», broj 1/23 /13.1.2023./

1. RJEŠENJE broj 03-27-828/2022 

«Službene novine Federacije BiH», broj 3/23 /18.1.2023./

2. RJEŠENJE o izmjeni i dopuni Rješenja o imenovanju Radne grupe za izradu Prednacrta zakona o zaštiti kritične infrastrukture u Federaciji Bosne i Hercegovine 

«Službene novine Federacije BiH», broj 5/23 /25.1.2023./

3. RJEŠENJE broj 03-02-884/2019

4. RJEŠENJE broj 03-02-884-1/2019

5. RJEŠENJE broj 03-02-884-2/2019

«Službene novine Federacije BiH», broj 7/23 /1.2.2023./

6. RJEŠENJE o razrješenju Upravnog odbora Zavoda za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine

7. RJEŠENJE o privremenom imenovanju Upravnog odbora Zavoda za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine

8. RJEŠENJE o dopuni rješenja o ovlaštenju za donošenje podzakonskih akata iz nadležnosti Fеderalnog ministarstva zdravstva i poduzimanju aktivnosti u cilju provođenja politike i izvršavanja federalnih zakona 

9. RJEŠENJE broj 03-27-884/2019

«Službene novine Federacije BiH», broj 8/23 /3.2.2023./

10. RJEŠENJE o ovlaštenju
«Službene novine Federacije BiH», broj 11/23 /15.2.2023./
11. RJEŠENJE o imenovanju Radne grupe za izradu kriterija za dodjelu grant sredstava i praćenje realizacije budžetske podrške Evropske unije za energetske potrebe u Federaciji Bosne i Hercegovine
12. RJEŠENJE o imenovanju Komisije za provođenje postupka izbora kandidata za predsjedavajućeg i članove Nadzornog odbora Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje
13. RJEŠENJE o imenovanju zamjenika direktora Federalne uprave policije u sastavu Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova - Federalnog ministarstva unutarnjih poslova
14. RJEŠENJE o stavljanju van snage Rješenja o ovlaštenju
«Službene novine Federacije BiH», broj 12/23 /17.2.2023./
15. RJEŠENJE o imenovanju Komisije za rashodovanje stalnih sredstava i sitnog inventara Generalnog sekretarijata Vlade Federacije Bosne i Hercegovine u 2022. godini
«Službene novine Federacije BiH», broj 13/23 /22.2.2023./
16. RJEŠENJE o formiranju Koordinacijskog tijela za provođenje Uredbe o načinu finansiranja i upravljanja Garancijskim fondom
17. RJEŠENJE broj 03-02-429/2021
«Službene novine Federacije BiH», broj 15/23 /3.3.2023./
18. RJEŠENJE o izmjeni Rješenja o imenovanju Drugostepene stambene komisije za dodjelu zamjenskih stanova, obnovu ranije zaključenih ugovora o korištenju stanova i dodjelu stanova na korištenje iz stambenog fonda prijašnjeg Federalnog ministarstva odbrane i Vojske Federacije Bosne i Hercegovine 
19. RJEŠENJE o imenovanju Komisije za praćenje i nadzor nad implementacijom programa finansijske konsolidacije i/ili restrukturiranja, kao i namjenskog utroška sredstava 
20. RJEŠENJE broj 03-02-884-1/2019
«Službene novine Federacije BiH», broj 18/23 /15.3.2023./
21. RJEŠENJE o izmjeni Rješenja o imenovanju članova Policijskog odbora za policijske službenike Federacije Bosne i Hercegovine 
22. RJEŠENJE broj 03-02-884/2019
«Službene novine Federacije BiH», broj 20/23 /22.3.2023./
23. RJEŠENJE o imenovanju Radne grupe za izradu prijedloga potrebnih izmjena i dopuna propisa relevantnih za realizaciju Zaključaka V. broj 322/2022 od 10.03.2022. godine
«Službene novine Federacije BiH», broj 22/23 /29.3.2023./
24. RJEŠENJE o formiranju Jedinice za implementaciju projekta izgradnje Palače pravde Federacije Bosne i Hercegovine
25. RJEŠENJE o postavljenju direktora Ureda Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za odnose s javnošću
26. RJEŠENJE broj 03-27-113/2023
27. RJEŠENJE broj 03-27-838-1/2022
«Službene novine Federacije BiH», broj 24/23 /5.4.2023./
28. RJEŠENJE o imenovanju Koordinacionog tijela za provođenje pripremnih aktivnosti za stručnu procjenu OECD-ovog Globalnog foruma o transparentnosti i razmjeni informacija u porezne svrhe
29. RJEŠENJE o imenovanju Komisije za pregled, procjenu vrijednosti i prodaju umjetnog gnojiva oduzetog od strane Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine
«Službene novine Federacije BiH», broj 26/23 /12.4.2023./

30. RJEŠENJE broj 534/2023
31. RJEŠENJE o izmjeni Rješenja o imenovanju Interresorne radne grupe Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za izradu i provođenje Akcionog plana za prevenciju i borbu protiv terorizma u Federaciji Bosne i Hercegovine, a u vezi sa implementacijom strategije Bosne i Hercegovine za prevenciju i borbu protiv terorizma
32. RJEŠENJE broj 03-27-664-1/2022
33. RJEŠENJE broj 03-27-1036-1/2022
34. RJEŠENJE broj 03-27-1036-2/2022
35. RJEŠENJE broj 03-27-1036-3/2022
36. RJEŠENJE broj 03-27-1036-4/2022
37. RJEŠENJE broj 03-27-1036-5/2022
38. RJEŠENJE broj 03-27-1036-6/2022
39. RJEŠENJE broj 03-27-1036-7/2022
40. RJEŠENJE broj 03-27-1036-8/2022
41. RJEŠENJE broj 03-27-1036-9/2022
42. RJEŠENJE broj 03-27-1036-10/2022
43. RJEŠENJE broj 03-27-1036-11/2022
44. RJEŠENJE broj 03-27-1036-12/2022
«Službene novine Federacije BiH», broj 28/23 /19.4.2023./
45. RJEŠENJE o izmjeni i dopuni Rješenja o imenovanju Komisije za izbor predsjednika i članova upravnih odbora u federalnim ustanovama socijalne zaštite
«Službene novine Federacije BiH», broj 30/23 /26.4.2023./
46. RJEŠENJE broj 03-02-281/2023
47. RJEŠENJE broj 03-02-281-2/2023
48. RJEŠENJE broj 03-02-281-4/2023
«Službene novine Federacije BiH», broj 31/23 /28.4.2023./
49. RJEŠENJE o razrješenju vršitelja dužnosti predsjednika i člana Upravnog odbora Javne zdravstvene ustanove Univerzitetski klinički centar Tuzla, predstavnika Federacije Bosne i Hercegovine
50. RJEŠENJE o imenovanju predstavnika Federacije Bosne i Hercegovine u Upravni odbor Javne zdravstvene Ustanove univerzitetsko kliničkog centra Tuzla
«Službene novine Federacije BiH», broj 32/23 /28.4.2023./
51. RJEŠENJE o razrješenju člana Upravnog odbora Univerzitetsko kliničkog centra Sarajevo  
52. RJEŠENJE o izmjeni Rješenja o imenovanju Upravnog odbora Univerzitetsko kliničkog centra Sarajevo