Hronološki registar rješenja objavljenih u "Službenim novinama FBiH" u 2023. godini

«Službene novine Federacije BiH», broj 1/23 /13.1.2023./

1. RJEŠENJE broj 03-27-828/2022 

«Službene novine Federacije BiH», broj 3/23 /18.1.2023./

2. RJEŠENJE o izmjeni i dopuni Rješenja o imenovanju Radne skupine za izradu Prednacrta zakona o zaštiti kritične infrastrukture u Federaciji Bosne i Hercegovine

«Službene novine Federacije BiH», broj 5/23 /25.1.2023./

3. RJEŠENJE broj 03-02-884/2019

4. RJEŠENJE broj 03-02-884-1/2019

5. RJEŠENJE broj 03-02-884-2/2019

«Službene novine Federacije BiH», broj 7/23 /1.2.2023./

6. RJEŠENJE o razrješenju Upravnog vijeća Zavoda za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine

7. RJEŠENJE o privremenom imenovanju Upravnog odbora Zavoda za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine 

8. RJEŠENJE o dopuni rješenja o ovlasti za donošenje podzakonskih akata iz nadležnosti Federalnog ministarstva zdravstva i poduzimanju aktivnosti u cilju provedbe politike i izvršavanja federalnih zakona 

9. RJEŠENJE broj 03-27-884/2019

«Službene novine Federacije BiH», broj 8/23 /3.2.2023./

10. RJEŠENJE o ovlasti
«Službene novine Federacije BiH», broj 11/23 /15.2.2023./
11. RJEŠENJE o imenovanju Radne skupine za izradu kriterija za dodjelu grant sredstava i praćenje realiziranja proračunske potpore Europske unije za energetske potrebe u Federaciji Bosne i Hercegovine
12. RJEŠENJE o imenovanju Povjerenstva za provođenje postupka izbora kandidata za predsjedavajućeg i članove Nadzornog odbora Federalnog zavoda za mirovinsko i invalidsko osiguranje
13. RJEŠENJE o imenovanju zamjenika direktora Federalne uprave policije u sastavu
Federalnog ministarstva unutarnjih poslova - Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova
14. RJEŠENJE o stavljanju van snage Rješenja o ovlasti
«Službene novine Federacije BiH», broj 12/23 /17.2.2023./

15. RJEŠENJE o imenovanju Komisije za rashodovanje stalnih sredstava i sitnog inventara Generalnog sekretarijata Vlade Federacije Bosne i Hercegovine u 2022. godini
«Službene novine Federacije BiH», broj 13/23 /22.2.2023./
16. RJEŠENJE o formiranju Koordinacijskog tijela za provedbu Uredbe o načinu financiranja i upravljanja Garancijskim fondom
17. RJEŠENJE broj 03-02-429/2021
«Službene novine Federacije BiH», broj 15/23 /3.3.2023./
18. RJEŠENJE o izmjeni Rješenja o imenovanju Drugostupanjskog stambenog povjerenstva za dodjelu zamjenskih stanova, obnovu ranije zaključenih ugovora o korištenju stanova i dodjelu stanova na korištenje iz stambenog fonda prijašnjeg Federalnog ministarstva odbrane i Vojske Federacije Bosne i Hercegovine
19. RJEŠENJE o imenovanju Povjerenstva za praćenje i nadzor nad implementacijom programa financijske konsolidacije i/ili restrukturiranja, kao i namjenskog utroška sredstava
20. RJEŠENJE broj 03-02-884-1/2019
«Službene novine Federacije BiH», broj 18/23 /15.3.2023./
21. RJEŠENJE o izmjeni Rješenja o imenovanju članova Policijskog odbora za policijske službenike Federacije Bosne i Hercegovine 
22. RJEŠENJE broj 03-02-884/2019
«Službene novine Federacije BiH», broj 20/23 /22.3.2023./
23. RJEŠENJE o imenovanju Radne grupe za izradu prijedloga potrebnih izmjena i dopuna propisa relevantnih za realizaciju Zaključaka V. broj 322/2022 od 10.03.2022. godine
«Službene novine Federacije BiH», broj 22/23 /29.3.2023./
24. RJEŠENJE o formiranju Jedinice za implementaciju projekta izgradnje Palače pravde Federacije Bosne i Hercegovine
25. RJEŠENJE o postavljenju direktora Ureda Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za odnose s javnošću
26. RJEŠENJE broj 03-27-113/2023
27. RJEŠENJE broj 03-27-838-1/2022
«Službene novine Federacije BiH», broj 24/23 /5.4.2023./

28. RJEŠENJE o imenovanju Koordinacijskog tijela za provođenje pripremnih aktivnosti za stručnu procjenu OECD-ovog Globalnog foruma o transparentnosti i razmjeni informacija u porezne svrhe
29. RJEŠENJE o imenovanju Komisije za pregled, procjenu vrijednosti i prodaju umjetnog gnojiva oduzetog od strane Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine
«Službene novine Federacije BiH», broj 26/23 /12.4.2023./
30. RJEŠENJE broj 534/2023

31. RJEŠENJE o izmjeni Rješenja o imenovanju Interresorne radne skupine Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za izradu i provođenje akcionog plana za prevenciju i borbu protiv terorizma u Federaciji Bosne i Hercegovine, a u vezi sa implementacijom strategije Bosne i Hercegovine za prevenciju i borbu protiv terorizma
32. RJEŠENJE broj 03-27-664-1/2022
33. RJEŠENJE broj 03-27-1036-1/2022
34. RJEŠENJE broj 03-27-1036-2/2022
35. RJEŠENJE broj 03-27-1036-3/2022
36. RJEŠENJE broj 03-27-1036-4/2022
37. RJEŠENJE broj 03-27-1036-5/2022
38. RJEŠENJE broj 03-27-1036-6/2022
39. RJEŠENJE broj 03-27-1036-7/2022
40. RJEŠENJE broj 03-27-1036-8/2022
41. RJEŠENJE broj 03-27-1036-9/2022
42. RJEŠENJE broj 03-27-1036-10/2022
43. RJEŠENJE broj 03-27-1036-11/2022
44. RJEŠENJE broj 03-27-1036-12/2022
«Službene novine Federacije BiH», broj 28/23 /19.4.2023./
45. RJEŠENJE o izmjeni i dopuni Rješenja o imenovanju Komisije za izbor predsjednika i članova upravnih odbora u federalnim ustanovama socijalne zaštite
«Službene novine Federacije BiH», broj 30/23 /26.4.2023./
46. RJEŠENJE broj 03-02-281/2023
47. RJEŠENJE broj 03-02-281-2/2023
48. RJEŠENJE broj 03-02-281-4/2023
«Službene novine Federacije BiH», broj 31/23 /28.4.2023./
49. RJEŠENJE o razrješenju vršitelja dužnosti predsjednika i člana Upravnog vijeća Javne zdravstvene ustanove Univerzitetski klinički centar Tuzla, predstavnika Federacije Bosne i Hercegovine  
50. RJEŠENJE o imenovanju predstavnika Federacije Bosne i Hercegovine u Upravno vijeće Javne zdravstvene ustanove Univerzitetsko kliničkog centra Tuzla
«Službene novine Federacije BiH», broj 32/23 /28.4.2023./
51. RJEŠENJE o razrješenju člana Upravnog odbora Univerzitetsko kliničkog centra Sarajevo  
52. RJEŠENJE o izmjeni Rješenja o imenovanju Upravnog odbora Univerzitetsko kliničkog centra Sarajevo
«Službene novine Federacije BiH», broj 34/23 /10.5.2023./
53. RJEŠENJE o imenovanju članova Ekonomsko-socijalnog vijeća ispred Vlade Federacije Bosne i Hercegovine
54. RJEŠENJE o imenovanju Povjerenstva za administrativna pitanja 
55. RJEŠENJE o imenovanju Povjerenstva za rješavanje statusnih pitanja članova Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i njihovih savjetnika
«Službene novine Federacije BiH», broj 37/23 /19.5.2023./
56. RJEŠENJE o razrješenju zamjenika direktora Federalne uprave policije u sastavu Federalnog ministarstva unutarnjih poslova - Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova i o oduzimanju čina
57. RJEŠENJE o ovlasti
58. RJEŠENJE o izmjeni Rješenja o postavljenju zapovjednika, načelnika i članova Federalnog stožera civilne zaštite
«Službene novine Federacije BiH», broj 38/23 /24.5.2023./
59. RJEŠENJE o formiranju Radne skupine za izradu Programa rada Vlade Federacij Bosne i Hercegovine

60. RJEŠENJE o imenovanju predstavnika Vlade Federacije Bosne i Hercegovine u Povjerenstvo za izbjeglice i raseljene osobe Bosne i Hercegovine
61. RJEŠENJE o imenovanju Povjerenstva za dodjelu sredstava općinama i gradovima iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine
«Službene novine Federacije BiH», broj 42/23 /7.6.2023./
62. RJEŠENJE o izmjeni Rješenja o formiranju Radne skupine za izradu Programa rada Vlade Federacije Bosne i Hercegovine
63. RJEŠENJE o izmjenama rješenja o imenovanju Radne skupine za izradu kriterija za dodjelu grant sredstava i praćenje realiziranja proračunske potpore Europske unije za energetske potrebe u Federaciji BiH

64. RJEŠENJE broj 03-23-1371/2022
65. RJEŠENJE broj 03-02-281-5/2023
66. RJEŠENJE broj 03-02-281-6/2023
67. RJEŠENJE broj 03-02-281-7/2023
68. RJEŠENJE broj 03-02-281-8/2023
«Službene novine Federacije BiH», broj 45/23 /16.6.2023./
69. RJEŠENJE broj 03-02-919-1/2022

70. RJEŠENJE broj 03-02-919-2/2022
«Službene novine Federacije BiH», broj 46/23 /21.6.2023./
71. RJEŠENJE o razrješenju jednog člana Upravnog odbora JU Zavoda za zbrinjavanje mentalno invalidne djece i omladine – Pazarić
72. RJEŠENJE o razrješenju predsjednika i članova Upravnog odbora Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine prije isteka mandata
73. RJEŠENJE o privremenom imenovanju predsjednika i članova Upravnog odbora Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine
«Službene novine Federacije BiH», broj 48/23 /29.6.2023./
74. RJEŠENJE o imenovanju Povjerenstva za pregled, procjenu vrijednosti i prodaju računalne i elektroničke opreme oduzete od strane Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine 
75. RJEŠENJE o razrješenju člana privremenog Upravnog vijeća Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine
76. RJEŠENJE o privremenom imenovanju člana Upravnog odbora vijeća zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine
77. RJEŠENJE o dopuni Rješenja o imenovanju Upravnog vijeća Sveučilišne kliničke bolnice Mostar
78. RJEŠENJE o imenovanju predstavnika Vlade Federacije Bosne i Hercegovine u Zajednički monitoring komitet IPA Programa prekogranične suradnje Srbija - Bosna i Hercegovina 2021-2027
79. RJEŠENJE broj 03-02-281-3/2023
80. RJEŠENJE broj 03-27-388/2023
81. RJEŠENJE broj 03-27-664/2022
82. RJEŠENJE broj 03-27-664-1/2022
83. RJEŠENJE broj 03-27-1371/2022
«Službene novine Federacije BiH», broj 50/23 /5.7.2023./

84. RJEŠENJE o razrješenju Savjeta za strane investitore Federacije Bosne i Hercegovine
85. RJEŠENJE o imenovanju Savjeta za strane investitore Federacije Bosne i Hercegovine
«Službene novine Federacije BiH», broj 51/23 /7.7.2023./
86. RJEŠENJE o razrješenju ravnateljice Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine

87. RJEŠENJE o privremenom imenovanju ravnateljice Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine
88. RJEŠENJE broj V 892/2023
89. RJEŠENJE broj 03-27-452/2023
«Službene novine Federacije BiH», broj 52/23 /12.7.2023./
90. RJEŠENJE o razrješenju ravnatelja Federalnog zavoda za mirovinsko i invalidsko osiguranje
91. RJEŠENJE o privremenom imenovanju ravnatelja Federalnog zavoda za mirovinsko i invalidsko osiguranje
92. RJEŠENJE o imenovanju Povjerenstva za izbor kandidata za Upravni odbor Agencije za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine
«Službene novine Federacije BiH», broj 55/23 /21.7.2023./

93. RJEŠENJE o prestanku važenja Rješenja o imenovanju Interresorne radne grupe za provođenje procedure popunjavanja Komisije za koncesije Federacije Bosne i Hercegovine
«Službene novine Federacije BiH», broj 56/23 /26.7.2023./
94. RJEŠENJE o imenovanju Povjerenstva za provjeru sticanja uvjeta i primopredaju oduzetog goriva
95. RJEŠENJE o izmjeni Rješenja o imenovanju Vijeća za infrastrukturu prostornih podataka Federacije Bosne i Hercegovine
96. RJEŠENJE o imenovanju Koordinacionog tijela za praćenje implementacije Pravilnika o upravljanju ambalažom i ambalažnim otpadom
97. RJEŠENJE o imenovanju Koordinacionog tijela za praćenje implementacije Pravilnika o upravljanju otpadom od električnih i elektronskih proizvoda
98. RJEŠENJE o razrješenju vršioca dužnosti članova Upravnog odbora Bosansko Hercegovačke željezničke javne korporacije
99. RJEŠENJE o imenovanju dva člana vršioca dužnosti Upravnog odbora Bosansko Hercegovačke željezničke javne korporacije
«Službene novine Federacije BiH», broj 58/23 /2.8.2023./
100. RJEŠENJE o imenovanju članova iz Federacije Bosne i Hercegovine u Savjetodavnu komisiju za dug
«Službene novine Federacije BiH», broj 59/23 /4.8.2023./
101. RJEŠENJE o razrješenju direktora Federalne agencije za upravljanje oduzetom imovinom
102. RJEŠENJE o privremenom postavljenju direktora Federalne agencije za upravljanje oduzetom imovinom
103. RJEŠENJE o razrješenju Upravnog odbora Javne zdravstvene ustanove Univerzitetski klinički centar Tuzla
104. RJEŠENJE o privremenom imenovanju Upravnog odbora Javne zdravstvene ustanove Univerzitetski klinički centar Tuzla
105. RJEŠENJE o ovlaštenju
«Službene novine Federacije BiH», broj 60/23 /9.8.2023./
106. RJEŠENJE broj 03-27-452-1/2023
107. RJEŠENJE broj 03-27-488/2023
108. RJEŠENJE broj 03-27-542/2023
«Službene novine Federacije BiH», broj 61/23 /11.8.2023./
109. RJEŠENJE o izmjeni Rješenja o privremenom imenovanju Upravnog odbora Javne zdravstvene ustanove Univerzitetski klinički centar Tuzla
«Službene novine Federacije BiH», broj 66/23 /30.8.2023./
110. RJEŠENJE o formiranju Pregovaračkog tima Vlade Federacije Bosne i Hercegovine
111. RJEŠENJE o imenovanju članova Ministarske koordinacije u oblasti socijalne politike u Federaciji Bosne i Hercegovine
112. RJEŠENJE o imenovanju Potpore za provedbu postupka izbora kandidata za izbor i imenovanje dva člana Vijeća za državnu potporu Bosne i Hercegovine koje imenuje Vlada Federacije Bosne i Hercegovine
113. RJEŠENJE o imenovanju Komisije za Program javnih investicija Federacije Bosne i Hercegovine
114. RJEŠENJE o izmjeni Rješenja o osnivanju Stručnog radnog tijela Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za pripremanje prijedloga drugostupanjskih rješenja koja donosi Vlada Federacije Bosne i Hercegovine sukladno članku 17. stavak (4) Zakona o reviziji privatizacije državnog kapitala u gospodarskim društvima i bankama Federacije Bosne i Hercegovine
115. RJEŠENJE V. broj 1131/2023
116. RJEŠENJE o imenovanju Radne skupine za izradu Politike demografskog razvoja i oporavka Federacije Bosne i Hercegovine
«Službene novine Federacije BiH», broj 68/23 /6.9.2023./
117. RJEŠENJE o imenovanju Radne skupine za izradu strategije razvitka industrije tekstila, odjeće, kože i obuće u Federaciji Bosne i Hercegovine za razdoblje 2024. - 2033. godina
118. RJEŠENJE o formiranju Radne skupine za koordinaciju aktivnosti u svezi sa OECD-ovim programom Perspektiva konkurentnosti Jugoistočne Europe 2024

«Službene novine Federacije BiH», broj 69/23 /8.9.2023./

119. RJEŠENJE o razrješenju zamjenika direktora Kazneno - popravnog zavoda poluotvorenog tipa u Mostaru

120. RJEŠENJE o postavljenju zamjenika direktora Kazneno - popravnog zavoda poluotvorenog tipa u Mostaru

121. RJEŠENJE o razrješenju direktora Kazneno - popravnog zavoda zatvorenog tipa u Zenici

122. RJEŠENJE o postavljenju direktora Kazneno-popravnog zavoda zatvorenog tipa u Zenici

«Službene novine Federacije BiH», broj 70/23 /13.9.2023./

123.  RJEŠENJE o izmjeni rješenja o imenovanju savjeta Federalne direkcije robnih rezervi

124. RJEŠENJE o imenovanju komisije za izbor i imenovanje direktora Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje

125. RJEŠENJE o formiranju radne grupe za izradu Prednacrta zakona o Federalnim robnim rezervama

126. RJEŠENJE o izmjeni rješenja o imenovanju Komisije za praćenje i nadzor nad implementacijom programa finansijske konsolidacije i/ili restrukturiranja, kao i namjenskog utroška sredstva

«Službene novine Federacije BiH», broj 74/23 /27.9.2023./

127. RJEŠENJE o razrješenju jednog člana Nadzornog odbora zavoda za vaspitanje muške djece i omladine - Sarajevo

128. RJEŠENJE o izmjeni i dopuni rješenja o imenovanju radne grupe za izradu kriterija za dodjelu grant sredstava i praćenje realizacije budžetske podrške Evropske unije za energetske potrebe u Federaciji Bosne i Hercegovine

«Službene novine Federacije BiH», broj 75/23 /29.9.2023./

129. RJEŠENJE o razrješenju vršilaca dužnosti predsjednika i članova nadzornog odbora J.P. "Filmski centar Sarajevo" d.o.o.

130. RJEŠENJE o imenovanju vršilaca dužnosti predsjednika i članova nadzornog odbora J.P. "Filmski centar Sarajevo" d.o.o

131. RJEŠENJE O privremenom imenovanju direktorice Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine

132. RJEŠENJE o razrješenju zamjenice direktorice Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine

133. RJEŠENJE o privremenom imenovanju zamjenika direktorice Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine

134. RJEŠENJE o razrješenju direktora Kazneno-popravnog zavoda poluotvorenog tipa u Sarajevu

135. RJEŠENJE o postavljenju direktora Kazneno-popravnog zavoda poluotvorenog tipa u Sarajevu

136. RJEŠENJE o razrješenju direktora Kazneno-popravnog zavoda poluotvorenog tipa u Tuzli

137. RJEŠENJE o postavljenju direktora Kazneno-popravnog zavoda poluotvorenog tipa u Tuzli

«Službene novine Federacije BiH», broj 76/23 /4.10.2023./

138. RJEŠENJE o izmjenama i dopuni rješenja o imenovanju Radne grupe za izradu politike demografskog razvoja i oporavka Federacije Bosne i Hercegovine

139. RJEŠENJE o imenovanju stručnog Radnog tijela Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za pripremanje Nacrta drugostepenih odluka iz člana 6. Odluke o provođenju aneksa "G" sporazuma o pitanjima sukcesije na teritoriji Bosne i Hercegovine za Vladu Federacije Bosne i Hercegovine

140. RJEŠENJE o imenovanju Komisije za izbor i imenovanje predsjedavajućeg i članova Nadzornog odbora Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje

141. RJEŠENJE o privremenom imenovanju direktora Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje

«Službene novine Federacije BiH», broj 77/23 /6.10.2023./

142. RJEŠENJE o razrješenju Upravnog odbora Univerzitetsko kliničkog centra Sarajevo

143. RJEŠENJE o imenovanju privremenog Upravnog odbora Univerzitetsko kliničkog centra Sarajevo

144. RJEŠENJE o razrješenju Nadzornog odbora Kliničkog centra univerziteta u Sarajevu

145.RJEŠENJE o imenovanju privremenog Nadzornog odbora Univerzitetskog kliničkog centra Sarajevo

«Službene novine Federacije BiH», broj 78/23 /11.10.2023./

146. RJEŠENJE o imenovanju Radne grupe za izradu Nacrta zakona o inovacionoj djelatnosti u Federaciji Bosne i Hercegovine

147. RJEŠENJE o imenovanju članova Koordinacijskog tijela Bosne i Hercegovine za zaštitu i spašavanje

148. RJEŠENJE o prijedlogu predstavnika Vlade Federacije Bosne i Hercegovine u Vijeću Agencije za pružanje usluga u zračnoj plovidbi Bosne i Hercegovine

149. RJEŠENJE o razrješenju i privremenom imenovanju predsjedavajućeg i članova Nadzornog odbora Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje

150. RJEŠENJE o imenovanju članova vijeća za djecu Federacije Bosne i Hercegovine

151. RJEŠENJE o davanju saglasnosti za smanjenje teritorije slobodne zone "Visoko" d.o.o. Visoko i utvrđivanju opravdanosti smanjenja teritorije slobodne zone

«Službene novine Federacije BiH», broj 79/23 /13.10.2023./

152. RJEŠENJE o razrješenju Upravnog odbora Fondacije za kinematografiju

153. RJEŠENJE o privremenom imenovanju Upravnog odbora Fondacije za kinematografiju

«Službene novine Federacije BiH», broj 80/23 /18.10.2023./

154. RJEŠENJE o imenovanju Komisije za provođenje postupka izbora kandidata za predsjednika i članova Upravnog odbora Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine

«Službene novine Federacije BiH», broj 84/23 /1.11.2023./

155.RJEŠENJE o razrješenju direktora Kazneno-popravnog zavoda poluotvorenog tipa u Bihaću

156. RJEŠENJE o postavljenju direktora Kazneno-popravnog zavoda poluotvorenog tipa u Bihaću

«Službene novine Federacije BiH», broj 85/23 /3.11.2023./

157. RJEŠENJE

158. RJEŠENJE

159. RJEŠENJE

160. RJEŠENJE

161. RJEŠENJE

162. RJEŠENJE

163. RJEŠENJE

164. RJEŠENJE

165. RJEŠENJE

166. RJEŠENJE

167. RJEŠENJE

168. RJEŠENJE

«Službene novine Federacije BiH», broj 87/23 /10.11.2023./

169. RJEŠENJE o ovlaštenju

170.RJEŠENJE o razrješenju direktora Kazneno-popravnog zavoda poluotvorenog tipa u Mostaru

171. RJEŠENJE

«Službene novine Federacije BiH», broj 88/23 /15.11.2023./

172. RJEŠENJE o imenovanju članova Radne grupe za izradu metodologije za izračun minimalne i prosječne potrošačke korpe u Federaciji BiH

173. RJEŠENJE

«Službene novine Federacije BiH», broj 89/23 /17.11.2023./

174. RJEŠENJE o formiranju Radne grupe za izradu Prijedloga programa rada Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za 2024. Godinu

«Službene novine Federacije BiH», broj 90/23 /22.11.2023./

175. RJEŠENJE o izmjeni Rješenja o imenovanju koordinacionog tijela za praćenje implementacije Pravilnika o upravljanju otpadom od električnih i elektronskih proizvoda

176. RJEŠENJE o imenovanju stručnog radnog tijela Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za pripremanje Nacrta pojedinačnih rješenja radi izvršenja presuda Ustavnog suda Bosne i Hercegovine

177. RJEŠENJE o postavljenju direktora Kazneno-popravnog zavoda poluotvorenog tipa u Mostaru

178. RJEŠENJE

«Službene novine Federacije BiH», broj 91/23 /24.11.2023./

179. RJEŠENJE o Prijedlogu predstavnika Vlade Federacije Bosne i Hercegovine u Vijeću agencije za pružanje usluga u zračnoj plovidbi Bosne i Hercegovine

«Službene novine Federacije BiH», broj 94/23 /6.12.2023./

180. RJEŠENJE o imenovanju radne grupe za izradu teksta Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izdvajanju i usmjeravanju dijela prihoda preduzeća ostvarenog korištenjem hidroakumulacionih objekata u Federaciji Bosne i Hercegovine

181. RJEŠENJE o imenovanju direktora Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje

182. RJEŠENJE o izmjeni Rješenja o imenovanju komisije za pregled, procjenu i prodaju oduzetog nakita od plemenitog metala od strane Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine

183. RJEŠENJE o formiranju Radne grupe za izradu strategije za unapređenje prava i položaja osoba sa invaliditetom u Federaciji BiH 2022.-2027.

184. RJEŠENJE o formiranju Interresorne radne grupe za pripremu teksta Prednacrta zakona o logorašima

«Službene novine Federacije BiH», broj 97/23 /15.12.2023./

185. RJEŠENJE o privremenom imenovanju jednog člana Upravnog odbora Agencije za unapređenje stranih investicija u Bosni i Hercegovini - FIPA kojeg imenuje Vlada Federacije Bosne i Hercegovine

186. RJEŠENJE o izmjeni Rješenja o imenovanju odbora za javni nadzor Vlada Federacije Bosne i Hercegovine

187. RJEŠENJE o izmjeni Rješenja o imenovanju komisije za pregled, procjenu vrijednosti i prodaju računarske i elektronske opreme oduzete od strane Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine

188. RJEŠENJE o izmjenama i dopuni Rješenja Vlade Federacije Bosne i Hercegovine V. broj: 1147/2023 od 24.08.2023. godine i v. broj: 1404/2023 od 28.09.2023. godine

189. RJEŠENJE o imenovanju članova Radne grupe za izradu metodologije za izračun minimalne i prosječne potrošačke korpe u Federaciji Bosne i Hercegovine

«Službene novine Federacije BiH», broj 98/23 /20.12.2023./

190. RJEŠENJE o izmjeni Rješenja o imenovanju članova ministarske koordinacije u oblasti socijalne politike u Federaciji Bosne i Hercegovine

191. RJEŠENJE o imenovanju Komisije za provođenje postupka izbora kandidata za jednog člana Upravnog odbora Agencije za unapređenje stranih investicija u Bosni i Hercegovini – FIPA kojeg imenuje Vlada Federacije Bosne i Hercegovine

192. RJEŠENJE o stavljanju van snage Rješenja o imenovanju koordinacijskog tijela za TEN-T mrežu iz Federacije Bosne i Hercegovine

«Službene novine Federacije BiH», broj 100/23 /27.12.2023./

193. RJEŠENJE o formiranju Radne grupe

194. RJEŠENJE o imenovanju Komisije za provođenje postupka izbora kandidata za izbor i imenovanje dva člana Vijeća za državnu pomoć Bosne i Hercegovine koje imenuje Vlada Federacije Bosne i Hercegovine

195. RJEŠENJE o imenovanju članice Upravnog odbora za koordiniranje i praćenje provođenja Gender akcijskog plana Bosne i Hercegovine za period 2023.-2027. godina

196. RJEŠENJE o imenovanju Drugostepene stambene komisije za dodjelu zamjenskih stanova, obnovu ranije zaključenih ugovora o korištenju stanova i dodjelu stanova na korištenje iz stambenog fonda prijašnjeg Federalnog ministarstva odbrane i Vojske Federacije Bosne i Hercegovine

197. RJEŠENJE

«Službene novine Federacije BiH», broj 101/23 /29.12.2023./

198. RJEŠENJE o razrješenju direktora Federalnog zavoda za poljoprivredu

199. RJEŠENJE o privremenom postavljenju direktora Federalnog zavoda za poljoprivredu

200. RJEŠENJE o razrješenju i privremenom imenovanju predsjednika i članova Nadzornog odbora Javnog preduzeća Nacionalni park "Una" d.o.o. Bihać

201. RJEŠENJE o imenovanju predsjednika i članova Upravnog odbora Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine

202. RJEŠENJE o razrješenju privremenog Upravnog odbora Univerzitetsko kliničkog centra Sarajevo

203. RJEŠENJE o imenovanju privremenog Upravnog odbora Univerzitetsko kliničkog centra Sarajevo