FUZIP: Federalni saobraćajni inspektori nadziru sigurnost plovidbe u Neumskom zaljevu

 • 04.08.2022.
 • FUZIP: Federalni saobraćajni inspektori nadziru sigurnost plovidbe u Neumskom zaljevu

  Iz Federalne uprave za inspekcijske poslove saopćeno je da će, na osnovu Plana  i programa rada Federalnog saobraćajnog inspektorata za 2022. godinu, a u sladu sa odredbama Zakona o unutarnjoj i pomorskoj plovidbi i podzakonskih akata, federalni inspektori za sigurnost plovidbe od 5.8. do 22.8.2022. godine u Neumskom zaljevu vršiti kontrolu odvijanja i sigurnosti plovidbe brodovima, čamcima, plutajućim objektima i drugim plovilima. Na taj način, Federalna uprava za inspekcijske poslove direktno doprinosi uspješnoj realizaciji turističke sezone i putem Federalnog saobraćajnog inspektorata koji provodi aktivnosti vezane za sigurnost plovila i zaštitu ljudi, tereta i imovine na moru.

  Glavni saobraćajni inspektor po ovlaštenju Tomislav Mikulić kazao je da će zbog povećanog rizika po sigurnost plovidbe u Neumskom zaljevu usljed neodgovornog ponašanja vlasnika i vozača plovila, težište kontrole, prije svega, biti na posjedovanju uvjerenja za upravljanje čamcima i vodenim skuterima, te kontroli utvrđivanja osposobljenosti za plovidbu čamcima, brodicama i drugim plovilima.

  - Sva plovila u saobraćaju moraju ispunjavati sve zakonom propisane uslove, biti osposobljena, registrirana kod nadležne kapetanije i periodično pregledana u skladu sa zakonom, a osobe koje upravljaju čamcima, brodicama a osobito vodenim skuterima, moraju imati uvjerenja o položenom ispitu za upravljane plovilima - kazao je Mikulić.

  Nadzore na moru će provoditi tri inspektora za sigurnost plovidbe u patrolnom čamcu tipa Maestral 590.

  U ljetnoj sezoni u 2021. godini, Federalni saobraćajni inspektorat je u Neumu i na Jablaničkom jezeru izvršio 87 inspekcijskih nadzora, izdao 45 prekršajnih naloga u ukupnom iznosu od 23.400 KM,  te jedno rješenje o nalaganju upravne mjere.

  Kazne za prekršaje u oblasti sigurnosti plovidbe propisane su Zakonom o unutarnjoj i pomorskoj plovidbi, kreću se od 100 KM  do 50.000 KM, u ovisnosti od vrste prekršaja. Kazne za upravljanje čamcem, plutajućim objektom, skelom i splavom bez uvjerenja za upravljanje, te za korištenje plovila bez važećih isprava-plovidbene dozvole kreću se od 500 KM za pravnu, te do 100  KM za odgovornu osobu ili drugog pojedinca, saopćeno je iz Federalne uprave za inspekcijske poslove.