ФУЗИП: Федерални саобраћајни инспектори надзиру сигурност пловидбе у Неумском заљеву

 • 04.08.2022.
 • ФУЗИП: Федерални саобраћајни инспектори надзиру сигурност пловидбе у Неумском заљеву

  Из Федералне управе за инспекцијске послове саопћено је да ће, на основу Плана  и програма рада Федералног саобраћајног инспектората за 2022. годину, а у сладу са одредбама Закона о унутарњој и поморској пловидби и подзаконских аката, федерални инспектори за сигурност пловидбе од 5.8. до 22.8.2022. године у Неумском заљеву вршити контролу одвијања и сигурности пловидбе бродовима, чамцима, плутајућим објектима и другим пловилима. На тај начин, Федерална управа за инспекцијске послове директно доприноси успјешној реализацији туристичке сезоне и путем Федералног саобраћајног инспектората који проводи активности везане за сигурност пловила и заштиту људи, терета и имовине на мору.

  Главни саобраћајни инспектор по овлаштењу Томислав Микулић казао је да ће због повећаног ризика по сигурност пловидбе у Неумском заљеву усљед неодговорног понашања власника и возача пловила, тежиште контроле, прије свега, бити на посједовању увјерења за управљање чамцима и воденим скутерима, те контроли утврђивања оспособљености за пловидбу чамцима, бродицама и другим пловилима.

  - Сва пловила у саобраћају морају испуњавати све законом прописане услове, бити оспособљена, регистрирана код надлежне капетаније и периодично прегледана у складу са законом, а особе које управљају чамцима, бродицама а особито воденим скутерима, морају имати увјерења о положеном испиту за управљане пловилима - казао је Микулић.

  Надзоре на мору ће проводити три инспектора за сигурност пловидбе у патролном чамцу типа Маестрал 590.

  У љетној сезони у 2021. години, Федерални саобраћајни инспекторат је у Неуму и на Јабланичком језеру извршио 87 инспекцијских надзора, издао 45 прекршајних налога у укупном износу од 23.400 КМ,  те једно рјешење о налагању управне мјере.

  Казне за прекршаје у области сигурности пловидбе прописане су Законом о унутарњој и поморској пловидби, крећу се од 100 КМ  до 50.000 КМ, у овисности од врсте прекршаја. Казне за управљање чамцем, плутајућим објектом, скелом и сплавом без увјерења за управљање, те за кориштење пловила без важећих исправа-пловидбене дозволе крећу се од 500 КМ за правну, те до 100  КМ за одговорну особу или другог појединца, саопћено је из Федералне управе за инспекцијске послове.